یک استادیار دانشگاه پیام نور گفت: نتایج بررسی ها روی سامانه گسلی جنوب اهر به دلیل رسیدن به بلوغ نشان می دهد که در آینده نیز وقوع زلزله های دوگانه در این منطقه همچنان محتمل است.
دکتر “سیدرضا مهرنیا” روز پنجم دی ماه در سخنرانی خود تحت عنوان “بی هنجاری ژئوفیزیکی در پهنه زلزله زده ورزقان” ضمن اعلام مطلب فوق افزود: بر اساس بررسی های به عمل آمده و داده های مغناطیسی منطقه پیش از وقوع زلزله؛ پیش بینی وقوع یک زلزله بزرگ را در منطقه تبریز- اهر و آذرشهر کرده بودیم