رییس پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله گفت: اساتید و متخصصان باب ورود به مباحث ایمنی در برابر زلزله را به روی قانونگذاران و مسوولان می گشایند.
دکتر “عباسعلی تسنیمی” که روز سه شنبه، پنجم دیماه در کارگاه زلزله و ایمنی سخن می گفت، افزود: محققان و متخصصان بودند که سبب ساز ورود مباحث ضریب ایمنی در برابر زلزله و لزوم ارتقای آن به سند چشم انداز ۲۰ ساله و سیاست های ابلاغی کشور شدند.
دکتر تسنیمی گفت: این مهم، نقش و رسالت محققان و متخصصان را سنگین تر می سازد، چرا که آنها را بر آن می دارد تا عوامل موثر بر بالا بردن ضریب ایمنی در کشور را از طرق علمی و تحقیقاتی مشخص و معین سازند.
رییس پژوهشگاه خاطرنشان کرد: در همین راستا پژوهشگاه در سال آتی و به مناسبت سالگرد دهمین سال وقوع زلزله بم، همایشی ملی- منطقه ای را با هدف ارزیابی کمی و کیفی عملکردها و کارهای انجام شده در حوزه های مختلف زلزله شناسی، سازه، ژئوتکنیک و مدیریت بحران را برگزار خواهد کرد