گزارش زمین لرزه بیستم و یکم مرداد ۱۳۹۱ ورزقان، غرب اهر، با بزرگای ۶/۲=MW

گزارش زمین لرزه بیستم و یکم مرداد ۱۳۹۱ورزقان، غرب اهر، با بزرگای ۶/۲=MW

دکتر مهدی زارع، محمد پور محمد شاهوار

دو زمینلرزه پی در پی اولی در ساعت ۱۶:۵۳با بزرگای ۶.۲ در فاصله ۲۳ کیلومتری غرب اهر (شکل۱) و دومی در ساعت ۱۷:۰۴ با بزرگای ۶.۱ در ۳۰ کیلومتری اهر در حدود ۵۰ کیلومتری شمال شرق تبریز موجب خسارت و هراس مردم در پهنه رومرکزی در استان آذربایجان شرقی شد. این زلزله ها با ژرفای کانونی حدود ۱۰کیلومتر و سازوکار امتدادلغز بوده اند (شکل ۲) و تا سه ساعت و نیم بعد از لرزه دوم ۱۷ پسلرزه با بزرگای بین۳ تا ۵ در شبکه لرزه نگاری باند پهن پژوهشگاه در محدوده رو مرکزی – حدفاصل اهر و ورزقان – رخ داده است. خسارتهای جانی اولیه به تلفات بیش از ۱۸۰ نفر و خرابی در روستاهای پهنه رومرکزی و همچنین خسارت و مجروح شدن بیش از ۱۵۰۰ نفر مردم در اهر و ورزقان و همچینین هریس و استقرار در محدوده هوای باز در شهر های مذکور و همچنین شهر تبریز بوده است. بیشترین تلفات انسانی از روستاهای گوردره و دبنو از توابع شهرستان اهر و روستای ورزقان و هریس گزارش شده است.

همچنین این زمینلرزه در شهرهای تبریز،مرند، بستان اباد، صومعهسرا، اردبیل، بوکان، آستارا، خوی، سلماس، پارس آباد مغان، شبستر، مشکین شهر، سلماس، رشت، مهاباد، بناب، ارومیه، ممقان، هادیشهر، بوکان، مراغه، میانه، میاندوآب احساس شده است.

با توجه به گزارشات رسیده شدت این زمینلرزه‌ها در محدوده رومرکز زمینلرزه حدود VIII در مقیاس مرکالی اصلاح شده برآورد میگرد. شکل ۳ و ۴ نقشه‌های لرزش را برای شدت و شتاب تخمینی برای منطقه نشان می‌دهد. عکسهای خرابی های ناشی از زلزله نشان از حجم وسیع خرابی سازه های قدیمی و بنایی در محدوده رومرکز دارد(شکلهای ۵و۶و۷).

 

 شکل ۱: محل رومرکز رویداد به همراه کانون زمینلرزه‌های رخداده در این منطقه

شکل ۲: مکانیزم‌های گزارش شده توسط مراکز مختلف جهانی‌

شکل ۳: نقشه همشدت جنبش زمین برای زمینلرزه

شکل ۴ :نقشه همشدت شتاب

شکل۵:تصویر هوایی خبرگزاری فارس از مناطق زلزلهزده شمال غرب کشور

شکل۶:تصویر هوایی خبرگزاری فارس از مناطق زلزلهزده شمال غرب کشور

شکل ۷:مردم زلزله‌زده‌ی روستای ورزقان – آذربایجان شرقی