روز چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ماه، تمرین” زلزله و ایمنی” برای پنجمین سال متوالی به صورت سراسری با حضور کودکان مهد های کودک کشور به اجرا درمی آید.
هدف از اجرای این تمرین که به همت پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله و دفتر امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کل کشور برگزار می گردد؛ آشنایی کودکان با پدیده طبیعی زلزله و آموزش اقدامات صحیح هنگام وقوع این پدیده به مربیان و کودکان مهدها و گسترش فرهنگ ایمنی در برابر زلزله عنوان شده است.
تمرین مذکور در دو برنامه مجزا که شامل اجرای تمرین در داخل مهدها با هدف آموزش و تمرین پناهگیری به کودکان و هدایت و نگهداری کودکان توسط مربیان بعد از زلزله تا زمان تحویل به اولیا و نیز اجرای برنامه در داخل تعدادی از پارک های مرکزی شهرهای کشور می باشد؛ برگزار شده و تعدادی از مهدها به طور نمادین با انجام راهپیمایی، حمل پلاکاردهای حاوی پیام های ایمنی، اجرای نمایش، شعر، سرود و کارگاه های جنبی آموزشی مرتبط با موضوع زلزله و ایمنی، برنامه های ویژه ای را ارئه می دهند.
شایان ذکر است که این تمرین در تهران با همکاری شهرداری های مناطق ۳، ۶ و ۱۶ در سه پارک ” آب و آتش”، “لاله” و “بعثت” ؛ که پارک آب و آتش به عنوان پارک اصلی انتخاب شده است؛ و در سایر شهرها با همکاری اداره کل مدیریت بحران استان ها در پارک های مرکزی شهرها اجرا می شود.
لازم به یادآوری است این تمرین که امسال سیزدهمین سال پیاپی اجرای خود را طی می کند؛ از سال ۱۳۷۹ به صورت آزمایشی و فقط در سه مهد کودک تهران آغاز گردید؛ و پس از اجرای هشتمین دوره خود، از سال ۱۳۸۸ به صورت سراسری در تمامی استان های کشور برگزار می شود