اولین جلسه کمیته برنامه‌ریزی پانزدهمین مانور سراسری ایمنی و زلزله روز شنبه ، اول تیرماه در پژوهشگاه برگزار شد.
در این جلسه که با حضور نمایندگان سازمان مدیریت بحران کشور- وزارت آموزش و پرورش- سازمان صدا و سیما-جمعیت هلال احمر- سازمان دانش آموزی- آموزش و پرورش شهر تهران و شهرستانهای تهران و مدیریت بحران استان تهران در دبیرخانه شورای دائمی مانور مستقر در پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله برگزارشد؛ در مورد چهاردهمین مانور زلزله بحث و تبادل نظر به عمل آمد، همچنین راهکارهای برگزاری هر چه بهتر مانور پانزدهم نیز بررسی و مقرر گردید کمیته های استانی، گزارش فعالیت خود را به دبیرخانه مانور ارسال نمایند