با برگزاری جلسه ای در روز یکشنبه، ۲۰ بهمن ماه، پژوهشگاه و معاونت امور مهندسی وزارت نفت زمینه های همکاری های مشترک فیمابین را مورد بررسی قرار دادند.
این جلسه با محوریت بررسی نحوه همکاری در زمینه های مورد علاقه طرفین بخصوص در برگزاری هفتمین کنفرانس بینالمللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله (SEE7) و با حضور آقایان مهندس: “سیدعماد حسینی”، معاون وزیر نفت در امور مهندسی، “منوچهر مائین”، مدیر کل سیاستگذاری مهندسی و استانداردها، “محمدرضا ابوطالب”، معاون مدیر کل در ضوابط فنی و مهندسی، “محمدرضا منشوری”، مسوول مهندسی زلزله در معاونت امور مهندسی؛ دکتر “عباسعلی تسنیمی”، رییس پژوهشگاه، معاونان و روسای پژوهشکدههای پژوهشگاه برگزار گردید.
در ابتدای جلسه دکتر “عباسعلی تسنیمی” ضمن معرفی پژوهشگاه و تشریح توانمندیهای علمی و اجرایی آن؛ به بیان اهمیت استفاده از توان بالقوه دانشجویان تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه در انجام نیازمندی‏های تحقیقاتی و اولویت‏های پژوهشی وزارتخانه‏های مختلف پرداخته و علاقه و توان پژوهشگاه را در خصوص انجام اولویت‏های پژوهشی وزارت نفت در قالب انجام طرحهای تحقیقاتی یا پایان‏نامه‏های دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری یادآور شدند.
رییس پژوهشگاه همچنین ضمن بیان اهمیت آموزش همگانی و برگزاری دوره‏های آموزشی عمومی و تخصصی برای کارکنان سازمان‏های مختلف و همچنین برگزاری مانورهای زلزله، علاقه و توانمندی پژوهشگاه را برای برگزاری این دوره‏ها و مانورها، برای وزارت نفت و شرکت‏های تابعه در سطوح مختلف اعلام کردند.
دکتر تسنیمی پرداختن مراکز استراتژیکی چون وزارت نفت به موضوع زلزله را لازم و ضروری دانسته و خاطرنشان کرد: پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله در زمینه های مختلف مربوط به مدیریت خطرپذیری زلزله و افزایش ضریب ایمنی کشور در برابر این پدیده طبیعی، آمادگی دارد تا با تمامی نهادهای دولتی و استراتژیک کشور و از جمله وزارت نفت که از اهمیت ویژه ای در این خصوص برخوردار است، همکاری نماید.
سپس دکتر “کامبد امینی حسینی”، دبیر علمی هفتمین کنفرانس بینالمللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله (SEE7) ضمن اشاره به سابقه برگزاری این کنفرانسها و دستاوردهای آن، به اهمیت مشارکت فعال نهادهای اجرایی کشور برای استفاده بهینه از نتایج این رویداد علمی و ارتقای جنبههای کاربردی آن پرداختند و خواستار مشارکت فعال معاونت امور مهندسی وزارت نفت در برگزاری کنفرانس هفتم گردیدند.
در ادامه مهندس سید عماد حسینی بر رویکرد معاونت امور مهندسی وزارت نفت در استفاده بیشتر از توانمندیهای دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی کشور تاکید نمودند و به اهمیت موضوع زلزله در کشور و تاثیر آن بر زیرساختهای مرتبط با وزارت نفت اشاره کردند و آمادگی آن معاونت برای توسعه همکاری با پژوهشگاه در زمینه های مورد علاقه دو طرف را اعلام نمودند.
مهندس مائین نیز فرصت ایجاد شده برای ارتقای همکاری پژوهشگاه با معاونت امور مهندسی وزارت نفت را به فال نیک گرفته و خواستار اجرای اقدامات لازم برای نهادینه شدن همکاری دو مرکز در آینده نزدیک گردیدند.
در این جلسه همچنین متن پیشنویس تفاهمنامه همکاری این دو نهاد که توسط پژوهشگاه تهیه شده بود، در اختیار حاضرین در جلسه قرار گرفت و مقرر شد تفاهم‏نامه مذکور از طرف معاونت امور مهندسی وزارت نفت مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته و پس از نهایی شدن به امضای طرفین برسد. بر اساس متن تفاهم‏نامه و نیز به منظور پیشبرد تعامل و همکاری فیمابین، مقرر شد کمیته‏ای متشکل از کارشناسان پژوهشگاه و معاونت، با عنوان کمیته مشترک هماهنگی، تشکیل شود.
در پایان این جلسه معاون وزیر نفت و هیأت همراه به اتفاق ریاست پژوهشگاه و معاونین ، بازدیدی از بخش‏های مختلف پژوهشگاه از جمله آزمایشگاه سازه و ژئوتکنیک و مرکز شبکه ملی لرزه‏نگاری پژوهشگاه به عمل آوردند و توضیحات لازم به ایشان ارائه گردید