پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و وزارت راه و شهرسازی تفاهم نامه همکاری امضا کردند
با حضور مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری وزارت راه و شهرسازی و هیات همراه، تفاهم نامه همکاری مشترک بین این شرکت و پژوهشگاه، صبح روز یکشنبه ۲۷ بهمن ماه به امضای طرفین رسید.
این تفاهم نامه که با هدف ایجاد زمینه های همکاری متقابل بین این دو نهاد در راستای وظایف اساسنامه ای طرفین که شامل موارد مطالعاتی، آموزشی، علمی، ترویجی و پژوهش های کاربردی می باشد، با در نظر گرفتن منابع و امکانات فنی، اطلاعاتی و تخصصی هر یک از طرفین به امضا رسید.
در ابتدای جلسه دکتر “عباسعلی تسنیمی”، رییس پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، ضمن ابراز خرسندی از همکاری مشترک تخصصی بین دو نهاد، به معرفی توان، امکانات و ظرفیت های بالقوه و بالفعل پژوهشگاه در راستای انجام مطالعات و پروژه های تحقیقاتی که در راستای اهداف وزارت راه و شرکت عمران و بهسازی شهری ایران بوده و در نهایت منجر به کاهش خطر لرزه ای کشور در بخش های مربوط به انواع راه ها، راه های شوسه، پل ها، مستحدثات و… می شود، پرداخت.
دکتر تسنیمی افزود: پیش از ساخت و احداث شهر یا شهرکی در هر نقطه از کشور مطلوب است مطالعات لرزه خیزی آن منطقه انجام و شیوه ساخت و طراحی بر اساس اطلاعات بدست آمده تعیین شود که در این زمینه پژوهشگاه می تواند با استفاده از توان علمی و نیروهای تخصصی خود به وزارت راه و شهرسازی و شرکت عمران و بهسازی شهری ایران یاری رسانده و در این حوزه همکاری مثمرثمری بین دو نهاد که نهایتاً موجب افزایش ضریب ایمنی کشور در برابر زلزله می شود؛ شکل گیرد.
در ادامه دکتر “محمدسعید ایزدی”، مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران ضمن اشاره به تاریخچه شکل گیری، اهداف و وظایف این شرکت؛ آن را متولی سیاست “بازآفرینی شهری” دانسته و گفت: با توجه به اهداف این شرکت و بازنگری ای که در حیطه فعالیت های آن صورت گرفته؛ مقرر است دو شاخص “پیشگیری” و “پیش نگری” به شاخص های پیشین این شرکت که شامل: شناسایی، بازسازی و بهسازی بافت های ناپایدار و فرسوده بود نیز به حوزه فعالیت هایمان افزوده شود.
وی با اشاره به وجود خلاء موجود در این دو زمینه تاکنون، منشا آن را عدم وجود خرد جمعی در سیاستگذاری ها و تصمیم گیری های پیشین دانسته و افزود: وظیفه ایجاد پیوند مناسب و پربازده بین عرصه های تخصصی و اجرایی و نهادینه سازی آن، از جمله وظایف این شرکت و پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله می باشد که مستلزم تدوین برنامه ای عملیاتی در سطوح مختلف است.
دکتر ایزدی در پایان ضمن اظهار امیدواری نسبت به نتایج این همکاری سازنده؛ فرایند اجرای آن را در گرو تعیین کارگروه های تخصصی در عرصه های اجرایی عنوان کرد.
در پایان این نشست متن تفاهم نامه همکاری مشترک بین پژوهشگاه و شرکت عمران و بهسازی شهری ایران که در ۴ ماده و چهار نسخه تنظیم گشته بود، توسط روسای این دو نهاد که به ترتیب به نمایندگی آقایان دکتر: عباسعلی تسنیمی و محمدسعید ایزدی است؛ به امضا رسید.
قابل ذکر است که “تبادل نظر و همکاری پیرامون تعیین نیازهای پژوهشی کاربردی و اولویت بندی آنها”؛ “ملحوظ نمودن موضوعات پژوهشی و نیازهای مطالعاتی شرکت در فهرست برنامه¬های پژوهشگاه”؛ “همکاری جهت تشکیل کارگروههای تخصصی تدوین معیارهای شناسایی بافتهای آسیب پذیر و مقاوم سازی بناهای ناپایدار واقع در محدوده بافت¬های فرسوده شهری و سکونت-گاههای غیر رسمی”؛ “بررسی و امکان سنجی تعریف و اجرای پژوهش های کاربردی و بنیادی، در حیطه مسائل لرزه ای، سازه ای، مدیریت بحران، شریان های حیاتی و سایر موارد مرتبط با فعالیت ها و اهداف شرکت در بافت فرسوده شهری و سکونت گاههای غیر رسمی”؛ “همکاری در زمینه برنامه ریزی محتوایی و برگزاری دوره های آموزشی تخصصی مورد نیاز شرکت و نیز برگزاری کارگاههای تخصصی مقاوم سازی، مدیریت بحران و کاهش ریسک بافتهای آسیب پذیر شهری”؛ “مشارکت در تهیه و تدوین لوایح، آئین نامه ها و دستورالعمل های مورد نیاز شرکت در قالب ماحصل طرحهای پژوهشی”؛ “همکاری و مشارکت در تدوین شاخص ها و اولویت مداخله در محدوده بافتهای فرسوده”؛ “همکاری در زمینه برگزاری همایش ها و سمینارها و کنفرانس های تخصصی مرتبط”؛ “حمایت از پایان نامه های دانشجویی و رساله های دوره های کارشناسی ارشد و دکتری پژوهشگاه در حوزه های مرتبط با فعالیتهای شرکت و موضوعات مربوط به خطر زلزله”؛ “مشارکت در تولید، ترجمه و انتشار کتب تخصصی در حوزه های مرتبط با فعالیتهای شرکت” موضوع تفاهم نامه مذکور را تشکیل می دهند که در تبصره آن افزودن موضوعات مرتبط دیگر به شرط توافق طرفین نیز لحاظ شده است.
همچنین به منظور پیشبرد اجرای مفاد این تفاهم نامه کمیته ای تحت عنوان “کمیته مشترک هماهنگی” تشکیل می شود که متشکل از نمایندگان شرکت عمران و بهسازی شهری ایران و پژوهشگاه می باشد که اعضای آن در زمینه فعال سازی، نظارت و پیگیری مفاد این تفاهم نامه اقدام می نمایند.
قابل ذکر است که مدت تفاهم نامه مذکور از تاریخ امضا سه سال تعیین شده که تمدید، ادامه فعالیت، بازنگری، اصلاح و یا تغییرات اساسی مفاد آن با توافق نمایندگان طرفین امکان پذیر خواهد بود