اولین همایش ملی توسعه پایدار کالبدی ــ فضایی روستایی
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ایران
۲و۳ تیرماه ۱۳۹۳

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ایران با همراهی استانداری اردبیل، اولین همایش ملی توسعه پایدار کالبدی ـ فضایی روستایی را در تاریخ ۲ و ۳ تیرماه ۱۳۹۳ در استان اردبیل برگزار می نماید. از اینرو از تمامی علاقمندان و متخصصان دعوت
می شود .جهت آگاهی از نحوه شرکت در این همایش به نشانی سایت مراجعه نمایند.
Hamayesh.bonyadmaskan.ir