اطلاعیه تغییر تاریخ مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون کتبی دکترای نیمه متمرکز سال ۱۳۹۲

بدینوسیله به اطلاع آن دسته از پذیرفته شدگان آزمون کتبی دکترای نیمه متمرکز سال ۱۳۹۲ پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله می رساند که تاریخ مصاحبه رشته های مهندسی عمران- مهندسی زلزله و ژئوفیزیک- زلزله شناسی روزهای ۱۸ و ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ نمی باشد.
قابل ذکر است که تاریخ و مدارک مورد نیاز برای مصاحبه متعاقبا از طریق سایت پژوهشگاه اعلام خواهد شد.