ششمین تمرین سراسری زلزله و ایمنی، صبح روز چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه، توسط کودکان مهد کودک های کل کشور به اجرا درآمد.
این تمرین که همه ساله (تا سال ۱۳۸۷) به همت پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله و با همکاری دفتر امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور و شهرداری در تهران انجام می شد؛ امسال برای ششمین بار و به طور همزمان در سراسر کشور به اجرا درآمد.
مدیر گروه آموزش های همگانی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله و دبیر برگزاری این تمرین ضمن اشاره به آسیب پذیری کودکان در برابر سوانح طبیعی و به ویژه زلزله، این برنامه را نوعی آموزش و تمرین در برابر زلزله دانسته و گفت: در این تمرین کودکان با انجام کارهای نمادین نظیر اجرای نمایش، شعر و سرود، آموخته های خود در زمینه نکات ایمنی و نحوه صحیح مواجهه با زلزله را به اجرا درمی آورند.
“فرخ پارسی زاده” افزود: اجرای این تمرین موجب ارتقای آگاهی کودکان و مربیان مهدهای کودک در مواجهه با این پدیده طبیعی شده و عکس العمل های سریع و صحیح به هنگام وقوع زلزله را به آنها می آموزد؛ که قاعدتاً سازمان بهزیستی کشور می تواند ذی نفع ترین ارگان در این زمینه تلقی شود، اما متاسفانه به نظر می رسد مساله ایمنی و آگاه سازی مربیان و کودکان مهدها پیرامون زلزله در چند سال اخیر به عنوان اولویت اصلی این سازمان تلقی نمی گردد و امسال شاهد پایین ترین سطح همکاری این سازمان در زمینه برگزاری تمرین زلزله و ایمنی در مهد کودک ها بوده ایم.
وی حساس سازی و توجه بیش از پیش جامعه، مسوولان و سیاستگذاران کشور به واقعیت لرزه خیز بودن کشور و لزوم توجه ویژه به رعایت اصول ایمنی و مقاوم سازی را از جمله دیگر اهداف برگزاری این تمرین برشمرد.
این برنامه که در تهران به طور نمادین در پارک “لاله” برگزار گشت؛ شامل اجرا در کلیه مهدهای کودک با حضور والدین و اجرای برنامه های نمادین در مهد کودک های سراسر کشور بود. همچنین به منظور توجه به حقوق افراد دارای ناتوانی (معلولان) که در راستای سیاست های سازمان ملل متحد و سازمان بهداشت جهانی است؛ بخشی از برنامه های اجرا شده توسط کودکان به زبان اشاره صورت گرفت.
گفتنی است پارک لاله در تهران به عنوان مقر اصلی برگزاری این تمرین انتخاب گشته بود که حدود ۳۰۰ کودک از ۲۴ مهد تهران در آن شرکت داشتند