رئیس پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله در نشت مشترک با مهندس “اسماعیل نجار” معاون وزیر کشور و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور گفت: تجمیع تمامی حوزه های علمی و مهندسی مرتبط با زلزله و ایجاد تقاضای فرهنگ ایمنی از سوی سطوح مختلف جامعه و نیز امر مهم ارتباط با حاکمیت در نقش اتاق فکر به منظور کاهش خطرپذیری لرزه ای کشور، از جمله ویژگی های ممتاز پژوهشگاه محسوب می گردد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله ؛ نشست مشترکی بین پژوهشگاه با سازمان مدیریت بحران کشور در راستای تقویت پیوند بین مراکز علمی و دستگاه های اجرایی، در روز دوشنبه ۶ مرداد ماه در پژوهشگاه برگزار گردید و در ابتدا دکتر”محمد کاظم جعفری” ریاست پژوهشگاه ضمن اشاره به تاریخچه پیدایش و شکل گیری پژوهشگاه از سال ۱۳۶۸ تا کنون، به بیان رئـوس محورهای کلـی که قابلیت ایـجاد زمینه همکـاری های مشتـرک را فراهم می سازد، پرداخت و سپـس طرفین به بحث و تبادل نظـر در خصوص مسائـل مطروحه پرداختند، که اهم آن به شرح زیـر می باشد:
– ارائه نظرات پژوهشگاه در خصوص قانون در دست بازبینی سازمان مدیریت بحران کشور
– برگزاری کنفرانس SEE7 در سال ۱۳۹۴
– احداث و راه اندازی آزمایشگاه های پیشرفته سازه و ژئوتکنیک در سایت سوهانک
– معرفی شبکه ملی لرزه نگاری کشور
– تشکیل اتاق فکر مشترک برای دهه کاهش بلایای طبیعی
– برگزاری دو ره های آموزشی از سوی پژوهشگاه در سطح مدیران سازمان مدیریت بحران کشور
این گزارش می افزاید؛ دکتر “کامبد امینی” معاونت برنامه ریزی و پشتیبانی و دبیر کنفرانس SEE7 ضمن ادای توضیحاتی در خصوص کنفرانس، اظهار داشت: پیشنهادات پژوهشگاه در خصوص بازنگری قانون سازمان مدیریت بحران، در راستای تقویت جایگاه کنونی سازمان مدیریت بحران و نیز تهیه نقشه راه و پایش اقدامات در زمان مشخص و نیز ارائه طرح جامع در این مورد بوده است.
در ادامه این نشست، دکتر ” انوشیروان انصاری” رئیس مرکز ملی شبکه لرزه نگاری باند پهن کشور، تعداد ایستگاه های موجود لرزه نگاری کشور را ۲۶ ایستگاه اعلام و اظهار داشت؛ بنابرمطالعات انجام گرفته و نیز طرح توسعه تعداد آن ها به ۱۰۰ شبکه افزایش می یابد. او همچنین به معرفی سامانه هشدار سریع زلزله توسعه یافته در پژوهشگاه پرداخت و گفت: تمامی امکانات و تجهیزات فنی و نیز پردازش داده ها توسط همکاران مرکز انجام می پذیرد و پژوهشگاه این توانمندی را دارد که با تولید نقشه خسارت سریع در تعیین محل دقیق خسارت و میزان خسارات وارده، اطلاع رسانی لازم رابه سازمان مدیریت بحران کشور انجام دهد.
سپس دکتر”مرتضی بسطامی” مدیر دفتر طرح های فنی و عمرانی توضیحاتی مختصر در خصوص شکل گیری و جایگاه آزمایشگاه های پیشرفته پژوهشگاه ارائه نمود و آن را یک حرکت ممتاز در سطح منطقه ارزیابی کرد که می تواند در نظام فعالیت های تحقیقات عمرانی منشاء تحولات عظیمی گردد.
در پایان نشست، مهندس”اسماعیل نجار”معاون وزیر کشور و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور افزود: ما بر آن هستیم تا با تقویت جایگاه مدیریت بحران کشور تمامی مراحل پیش بینی، پیشگیری، مقابله و بازسازی در حوادث طبیعی در این مرکز کنترل و ساماندهی شود.
وی با اشاره به اصلاح قانون سازمان مدیریت بحران کشور گقت: در اصلاح این قانون ضرورت دارد هماهنگی و همکاری دستگاههای متولی و مرتبط با حوادث طبیعی و بویژه مراکز علمی و تحقیقاتی لحاظ گردد و در موضوع فرهنگ ایمنی در برابر حوادث طبیعی نیز باید به یک جامع نگری در این حوزه برسیم.