سیزدهمین کارگاه آموزشی زلزله و ایمنی

۲۱ تا ۲۴ مهر ماه ۱۳۸۷

اندیشه سرای گلبرگ؛تهران

 

همزمان با هفته کاهش اثرات بلایای طبیعی، سیزدهمین کارگاه آموزشی زلزله وایمنی از تاریخ ۲۱ لغایت ۲۴ مهرماه ۱۳۸۷ باهمکاری مرکز آموزش ومشارکتهای اجتماعی شهرداری منطقه ۸ سازمان آموزش وپرورش شهر تهران وجمعیت هلال احمر برگزار شد.
دراین کارگاه حدود ۵ هزار نفردانش آموز از مقاطع مختلف، آموزشهای ویژه گروه سنی خود را دریافت کردند. این آموزشها از طریق بازی ماروپله، نمایش زنده، مطالب علمی، نمایش فیلم، نقاشی و… به وسیله کارشناسان ومربیان به مخاطبین ارائه می شد. دانش آموزان درکنار آموزشهای علمی مربوط به زمین، زلزله، گسل وآمادگی در برابر زلزله با فعالیت های جمعیت هلال احمر نیز آشنا شدند