چهاردهمین کارگاه آموزشی زلزله و ایمنی

۲۶ تا ۲۹ مهرماه ۱۳۸۸

اندیشه سرای گلبرگ؛تهران

این کارگاه همزمان با هفته کاهش اثرات بلایای طبیعی، از ۲۶ تا ۲۹ مهرماه در تهران برگزار شد.هدف از برگزاری کارگاه مذکور که به همت پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله و با همکاری و مشارکت مرکز آموزش و مشارکت های اجتماعی شهرداری منطقه ۸ تهران، مدیریت بحران شهرداری منطقه ۸، جمعیت هلال احمر شهر تهران و سازمان آموزش وپرورش شهر تهران برگزارشد.آگاه سازی و آشنایی دانش آموزان با علوم زمین، زلزله و چگونگی مواجهه با آن، و نیز آموزش نکات ایمنی در زمان های قبل، هنگام و بعد از وقوع زلزله بوده است.

شیوه آموزش های مورد استفاده در این کارگاه چهار روزه، به صورت چهره به چهره و با استفاده از ابزارهایی نظیر اجرای نمایش، پخش فیلم، بازی و ارایه شفاهی می باشد.

 

بازگشت