parsizadeh

فرخ پارسی زاده

فرخ پارسی زاده

سمت: مربی و مدیر روابط عمومی و دفتر روابط بین الملل

نشانی الکترونیک: parsi@iiees.ac.ir
تلفن: +۹۸ ۲۱ ۲۲۸۳ ۱۱۱۶

دورنگار: +۹۸ ۲۱ ۲۲۲۹ ۹۴۷۹

شروع همکاری با پژوهشگاه: خرداد ۱۳۷۲

برگزیده آثار

سوابق مهندسی-مشاوره‌ای/اجرایی

فعالیت‌های پژوهشی/آموزشی و عضویت‌‌‌ها

تحصیلات

تحصیلات

 • فوق لیسانس علوم ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبائی
 • لیسانس مدیریت، دانشگاه میسوری آمریکا

فعالیت‌های پژوهشی/آموزشی و عضویت‌‌‌ها

زمینه‌های تحقیقاتی مورد علاقه

 • رسانه های ارتباط جمعی و زلزله
 • آموزش همگانی زلزله و ایمنی

 • تاثیرات اجتماعی و فرهنگی زلزله

پروژه‌های تحقیقاتی در دست اجرا

 • تدوین سند پشتیبانی تهیه نرم افزار چند رسانه ای آمزشی زلزله و ایمنی
 • تهیه راهنمای آموزش زلزله و ایمنی در کارخانجات

پروژه‌های تحقیقاتی پایان یافته اخیر

دروس ارائه شده

 

عضویت‌ها در انجمن‌ها و مجامع علمی

 •  

بازگشت به ابتدای صفحه

سوابق مهندسی-مشاوره‌ای/اجرایی

سوابق مهندسی-مشاوره‌ای

 

سوابق اجرایی

 • مدیر آموزش همگانی، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
 • معاون دفتر همکاری های علمی وبین المللی،وزازت علوم
 • رئیس مرکز اسناد آسیایی

بازگشت به ابتدای صفحه

برگزیده آثار منتشره

 • راهنمای تدریس مفهوم زلزله و ایمنی ویژه مربیان مهد های کودک

 • آنچه که باید از زلزله بدانیم

 • زلزله و ایمنی ویژه کودکان

 • گزارش مانور سراسری زلزله و ایمنی در مدارس کشور

 • بررسی میزان آگاهی و تاثیر آموزش در کودکان و نوجوانان ( زلزله و ایمنی)

 • مجموعه دیدگاههای نوجوانان و جوانان در مورد زلزله و ایمنی ( سومین مسابقه شعر و مقاله نویسی )

 • مجموعه دیدگاههای نوجوانان و جوانان در مورد زلزله و ایمنی ( اولین مقاله نویسی )

 • شورای ایمنی در مدارس کشور

 • ارزیابی سطح آگاهی کودکان و نوجوانان در نقاشی کودکان

 • رسالت و مسولیت رسانه ها در برابر زلزله

بازگشت به ابتدای صفحه