دوره های آموزشی – تخصصی کوتاه مدت پژوهشکده زلزله شناسی
پژوهشکده زلزله شناسی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله با هدف توسعه دانش کاربردی و تقویت بنیه علمی مدیران، کارشناسان و دانشجویان مرتبط با موضوع مباحث علمی و کاربردی زلزله شناسی، با همکاری گروه آموزش های تخصصی کوتاه مدت پژوهشگاه ، برگزاری دوره های تخصصی را به صورت تئوری و عملی برگزار می نماید. برگزاری این دوره ها علاوه بر بالا بردن توان تخصصی جامعه علمی کشور در مباحث مطرح شده، باعث ایجاد فضای مناسبی برای تبادل تجربیات مشترک بین شرکت کنندگان و اساتید و کارشناسان پژوهشگاه گردیده که این امر خود از عوامل پیشرفت و بالندگی علمی کشور می باشد.
در این راستا تاکنون محورهای تخصصی اصلی که بیشتر مورد نیاز و درخواست جامعه علمی زلزله شناسی کشور بوده اند، مورد توجه این پژوهشکده قرار گرفته که به آنها اشاره خواهد گردید. پژوهشکده زلزله شناسی ضمن امکان سنجی های مستمر و بر مبنای نیازهای فزاینده علمی -تخصصی موجود ، برای برگزاری دوره های تخصصی دیگر نیز در این حوزه ها آمادگی داشته و برنامه ریزی هایی را نیز انجام داده است که در آینده اعلام خواهند شد.

۱٫ دوره آموزشی تخصصی زلزله شناسی و شبکه های لرزه نگاری

هدف کلی از برگزاری این دوره ها از یک سو افزایش توان علمی کاربردی فارغ التحصیلان دوره های کارشناسی ارشد عمران، ژئوفیزیک و زلزله شناسی در مباحث تخصصی مرتبط با علم زلزله شناسی و شبکه های شتابنگاری و لرزه نگاری بوده و از سوی دیگر امکان آشنایی بیشتر مدیران و کارشناسان مرتبط با حوادث غیرمترقبه و بویژه زلزله را با پیشرفت های علمی و فنی زلزله شناسی و تجهیزات شبکه های شتابنگاری و لرزه نگاری را مهیا می کند.
از جمله مهمترین محورها و مباحث طرح شده در این دوره ها؛ ساختمان زمین و فازهای لرزه‌ای، آشنایی با لرزه‌نگارها و شتابنگاشت ها، مبانی شناخت گسل های فعال و سازوکار گسل های لرزه‌زا، زمین‌ساخت جنبا در ایران، گسل های فعال ایران، بزرگی، دامنه و خواص مسیر انتشار امواج لرزه ای، طراحی شبکه‌های لرزه‌نگاری، تئوری لرزه سنج‌ها و شتاب‌سنج‌ها، دگرشکلی پوسته زمین، ویژگی‌های چشمه زلزله، پردازش سیگنال زلزله و تشخیص فاز، مدل‌‌های ساختار سرعتی پوسته و گوشته ایران، نرم‌افزار‌های تخصصی زلزله شناسی (مانند: Zmap ، Velest، SEISAN، GMTو… )،آشنایی با تجهیزات زلزله شناسی وآزمایشگاه زلزله شناسی و… می باشند.

پژوهشکده زلزله شناسی تاکنون موفق به برگزاری دوره های زیر در این مبحث گردیده است:

  • برگزاری اولین دوره زلزله شناسی و شبکه های لرزه نگاری، ۸-۶ مهر ۱۳۸۸، تعداد شرکت کنندگان ۱۸ نفر.
  • برگزاری دومین دوره زلزله شناسی و شبکه های لرزه نگاری، ۲۴-۲۳ شهریور ۱۳۸۹، تعداد شرکت کنندگان ۳۳ نفر.
  • برگزاری سومین دوره زلزله شناسی و شبکه های لرزه نگاری، ۲۸-۲۶ شهریور۱۳۹۰، تعداد شرکت کنندگان ۴۶ نفر.
  • برگزاری چهارمین دوره زلزله شناسی و شبکه های لرزه نگاری، ۲۷-۲۵ مهرماه ۱۳۹۱، تعداد شرکت کنندگان ۲۱ نفر.
  • برگزاری پنجمین دوره زلزله شناسی و شبکه های لرزه نگاری، ۸-۶ اسفندماه ۱۳۹۲، تعداد شرکت کنندگان ۱۸ نفر

۲٫ دوره آموزشی تخصصی تحلیل خطر زمین لرزه

هدف کلی از برگزاری این دوره آشنایی با اصول مقدماتی زلزله شناسی جنبش نیرومند زمین و ویژگیهای آن و روشهای تحلیل خطر زمین لرزه برای مهندسین بوده تا علاوه بر توسعه دانش کاربردی و تقویت بنیه علمی مدیران، کارشناسان و دانشجویان مرتبط، بستری برای تبادل تجربه و دانش تخصصی و استاندارد سازی مطالعات تحلیل خطر زمین لرزه در زلزله شناسی کشور ایجاد گردد.
در طول برگزاری این دوره مباحث اصلی شامل؛ آشنایی با مبانی لرزه‌خیزی و تحلیل خطرزمین‌لرزه و روابط کاهندگی فلات ایران ، تحلیل خطر زمین‌لرزه به روشهای تعیینی، احتمالی وDSHA نوین، تولید شتابنگاشت مصنوعی و کاربرد آن در مدل‌سازی واقع‌گرایانه ، تهیه شتابنگاشت منطبق بر طیف، تحلیل خطرزمین‌ لرزه در مناطق با داده‌های محدود به روش Monte Carlo ، تعیین عدم قطعیت مکان، بزرگا، آنالیز کاتالوگ و… به شرکت کنندگان ارایه می گردد.

پژوهشکده زلزله شناسی تاکنون موفق به برگزاری دوره های زیر در این حوزه گردیده است:

  • اولین دوره تحلیل خطر زمین لرزه، ۵-۴ خرداد ۱۳۹۰، تعداد شرکت کنندگان ۴۱ نفر.
  • دومین دوره تحلیل خطر زمین لرزه،۳۰ آذر تا ۱ دی ۱۳۹۰، تعداد شرکت کنندگان ۴۰ نفر.
  • سومین دوره تحلیل خطر زمین لرزه، ۲۲-۲۱ تیر ۱۳۹۱، تعداد شرکت کنندگان ۴۱ نفر.
  • چهارمین دوره تحلیل خطر زمین لرزه، ۹-۸ آبان ماه ۱۳۹۲، تعداد شرکت کنندگان ۳۷ نفر.
  • پنجمین دوره تحلیل خطر زمین لرزه، ۲۲-۲۱خردادماه ۱۳۹۳، تعداد شرکت کنندگان ۱۸ نفر.

۳٫ دوره بین‌المللی آموزشی پیشرفته زلزله شناسی، جنبش شدید زمین و مدلسازی امواج لرزه ای

اولین دوره بین المللی آموزشی پیشرفته با همکاری مشترک پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله (IIEES) و مرکز بین المللی تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات عبدالسلام ( ICTP ) ، در زمینه زلزله شناسی، جنبش شدید زمین و مدلسازی موج لرزه ای به مدت ۱۱روز از تاریخ ۲۹/۵/۸۵ لغایت ۸/۶/۸۵ در دو بخش تئوری و عملی (بخش تئوری به مدت ۶۶ ساعت و بخش عملی به مدت ۱۸) درپژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله برگزار شد. این دوره در راستای گسترش همکاریهای بین‌المللی و به دنبال امضای تفاهمنامه با مرکز بین‌المللی فیزیک نظری عبدالسلام و با حضور ۲۴ نفر از اساتید کشورهای ایتالیا، آلمان،سوئیس، روسیه، آفریقای جنوبی، انگلستان، فرانسه، ژاپن و ایران و همچنین ۴۴ نفر از محققان و دانشجویان دکتری کشورهای الجزایر، ارمنستان، بلاروس، بلغارستان، مالت، مراکش، عراق، ترکیه، پاکستان و ایران برگزار شد.
در این دوره مباحث و مفاهیم اصلی از جمله؛ فیزیک امواج لرزه ای، ساختار پوسته و جبه فوقانی، تعیین محل زمین لرزه، لرزه زمینساخت ایران، جنبش نیرمند زمین و ژئودینامیک و مطالعات پیش بینی زمین لرزه به شرکت کنندگان آموزش داده شد.