عنوان طرح پژوهشی مجری (نام و نام خانوادگی) تاریخ شروع
ارائه روش اصلاح مقاطع اعضای قابهای خمشی ویژه در ساختمانهای فولادی لاغر برای ارضای ضوابط کنترل تغییرمکان مجید محمدی ۱۳۹۳/۰۹/۰۱
پیشنهاد تکنیک جدیدی برای جداسازی لرزه ای مخازن ذخیره مایع محمدعلی گودرزی ۱۳۹۳/۰۸/۰۱
طراحی و ساخت نوع جدیدی از فیوزهای پیچشی در جهت بهبود رفتار لرزه ای قابهای فولادی محمد قاسم وتر ۱۳۹۳/۰۷/۰۱
بررسی تاثیر استفاده از دیوارهای برشی فولادی در رفتار لرزه ای ساختمانهای بلند با سیستم سازه ای مهار بازویی اکبر واثقی ۱۳۹۳/۰۷/۰۱
شکل پذیری قاب های مهاربندی شده هم محور توسط فولاد تنش تسلیم پایین و آلیاژ آلومینیوم در مهاربندها محمد قاسم وتر ۱۳۹۳/۰۷/۰۱
بررسی آزمایشگاهی ضربه ناشی از برخورد سیال باسقف مخازن ذخیره مایع محمدعلی گودرزی ۱۳۹۳/۰۶/۰۱
توسعه توابع آسیب پذیری لرزه ای برای خطوط انتقال گاز ایران اکبر واثقی ۱۳۹۳/۰۴/۰۱
برآورد خسارات مالی سیستم‌های شریان‌های حیاتی و مقایسه با بخش ساختمان بامطالعه زلزله‌های اخیر مرتضی بسطامی ۱۳۹۳/۰۴/۰۱
مطالعه عددی و آزمایشگاهی مهاربندهای با صفحه اتصال میانی شکل پذیر مرتضی بسطامی ۱۳۹۳/۰۴/۰۱
کاهش پاسخ لرزه ای مخازن استوانه ای با سقف شناور با محدود نمودن تلاطم سیال سید محمود حسینی و محمدعلی گودرزی ۱۳۹۳/۰۳/۱۷
بررسی تجربی اندرکنش دینامیکی میز لرزان پژوهشگاه با محیط اطراف نقدعلی حسین زاده ۱۳۹۳/۰۳/۰۱
بررسی تاثیر ضریب طراحی زلزله بر حاشیه اطمینان در برابر خرابی پیش رونده در ساختمانهای با قاب خمشی فولادی مجید محمدی ۱۳۹۲/۱۲/۰۱
مطالعه عددی و آزمایشگاهی بکارگیری میراگرهای سربی در ساختمانهای فولادی دارای حرکت گهواره ای در زلزله افشین کلانتری ۱۳۹۲/۱۱/۱۵
ارائه ضوابط طراحی لرزه ای برای پلهای بزرگ در حین ساخت منصور ضیائی فر ۱۳۹۲/۱۱/۱۵
تاثیر مولفه قائم زلزله در عملکرد پلهای بزرگراهی جداسازی شده با جداساز سری اصطکاکی-لاستیکی در تحریکات لرزه ای نزدیک گسل افشین کلانتری ۱۳۹۲/۱۰/۳۰
ارزیابی مقایسه ای در روش طراحی لرزه ای سازه ها بر مبنای ارزش منصور ضیائی فر ۱۳۹۲/۰۹/۰۱
تهیه طیف سرعت بر اساس رکوردهای زلزله های ایران برای طراحی سازه های خاص و بخش های مدفون در شریان های حیاتی افشین کلانتری ۱۳۹۲/۰۹/۰۱
بررسی مهاربند کمانش تاب  فولادی بهینه و آناتومی منحنی های شکنندگی آن فریدون اربابی ۱۳۹۲/۰۷/۰۱
بررسی رفتار سیستم های ثانویه و ارائه طیف طرح طبقه با توجه به رفتار غیر خطی سازه و اندرکنش سیستم اولیه (سازه) با سیستم ثانویه محسن غفوری آشتیانی ۱۳۹۲/۰۷/۰۱
ارزیابی پتانسیل خرابی پیشرونده در ساختمان فولادی تحت اثر از دست دادن دو ستون بعد از وقوع زلزله فریبرز ناطقی الهی ۱۳۹۲/۰۷/۰۱
شکنندگی قابهای خمشی بتن مسلح معمولی و متوسط تحت تحریکات چندمولفه ای زلزله و ارائه روش مقاوم سازی ترکیبی ستون برای بهبود رفتار لرزه ای آنها عباسعلی تسنیمی ۱۳۹۲/۰۵/۰۱
بررسی عددی ضربه ناشی از برخورد سیال با سقف مخازن ذخیره مایع محمدعلی گودرزی ۱۳۹۲/۰۵/۰۱
انتخاب شتاب نگاشتهای حرکت قوی زمین برای انجام تحلیل های دینامیکی غیرخطی لرزه ای در سازه ها با تاثیر قابل توجه مود های بالا محسن غفوری آشتیانی ۱۳۹۲/۰۴/۰۱
بررسی اثر تعداد دهانه، بار قائم و نوع اتصال قاب بر رفتار میانقاب آجری مجید محمدی ۱۳۹۲/۰۲/۱۵
ارزیابی کفایت و نیاز به اندازه گام زمانی رایج پیشنهاد شده برای تحلیل دینامیکی غیرخطی آرام سروشیان ۱۳۹۲/۰۲/۰۱
ارائه یک سیستم ترکیبی به منظور عملکرد و سطحی قابهای فولادی بهرخ حسینی هاشمی ۱۳۹۲/۰۱/۰۱
ارائه میراگر ترکیبی برای عملکرد دو سطحی در سازه های فولادی بهرخ حسینی هاشمی ۱۳۹۲/۰۱/۰۱
تشخیص آسیبهای وارده به سازه ها ناشی از زلزله های قوی با استفاده از تبدیل جدید ارتقاء یافته هیلبرت – هوانگ امید بهار ۱۳۹۲/۰۱/۰۱
بررسی تئوریک و عددی میزان تاثیر بکارگیری تیغه های متصل به مخزن، در کاهش اثرات لرزه ای ناشی از امواج سطحی ایجاد شده در مخازن ذخیره مایع محمدعلی گودرزی ۱۳۹۱/۱۰/۰۱
بررسی چگونگی بهبود عملکرد اتصالات صلب فلزی تیر به ستون منصور ضیائی فر ۱۳۹۱/۰۸/۰۱
بررسی عددی عملکرد لرزه ای پایه اصطکاکی با در نظر گیری ضریب اصطکاک متغیر برحسب  فرکانس مجید محمدی ۱۳۹۱/۰۶/۰۱
توسعه روش تحلیل استاتیکی غیرخطی در پل¬های مورب با توجه به اثر هم زمان پیچش و خمش. افشین کلانتری ۱۳۹۱/۰۵/۰۱
طراحی و ساخت ایزولاتورهای هیدرولیکی و میراگرهای انقباض محوری در مقیاس واقعی منصور ضیائی فر ۱۳۹۱/۰۵/۰۱
انتخاب شتابنگاشتهای حوزه نزدیک برای انجام تحلیل های دینامیکی غیرخطی بر اساس تلفیق مشخصات حوزه زمان و فرکانس محسن غفوری آشتیانی ۱۳۹۰/۱۱/۰۱
ارزیابی رفتار دینامیکی پلهای طویل تحت تحریکات چند تکیه گاهی در حوزه نزدیک محسن غفوری آشتیانی ۱۳۹۰/۱۰/۰۱
روش طراحی بر اساس تغییر مکان برای ساختمانهای قاب خمشی بتن مسلح نامتقارن عبدالرضا سروقدمقدم ۱۳۹۰/۰۸/۰۱
تعیین مشخصات سازه و تشخیص خرابی تنها با استفاده از پاسخ لرزه ای فریبرز ناطقی الهی ۱۳۹۰/۰۸/۰۱
شناخت و بررسی دقت روشهای ارزیابی آسیب پذیری و عملکردی بیمارستان ها در برابر زلزله محسن غفوری آشتیانی ۱۳۹۰/۰۸/۰۱
بررسی و مقایسه ارزش نسبی مهاربند کمانش تاب تمام فولاد با دیوار برشی فولادی فریدون اربابی ۱۳۹۰/۰۸/۰۱
تحلیل قابلیت اعتماد لرزه ای شبکه های توزیع آب با در نظر گرفتن عدم قطعیت های مکانیکی و هیدرولیکی سید محمود حسینی ۱۳۹۰/۰۷/۰۱
اتلاف انرژی لرزه ای توسط حرکت گهواره ای و تسلیم المانها در پای ستونها محمد قاسم وتر ۱۳۹۰/۰۴/۱۵
بررسی قابلیت اعتماد سازه های بنایی کلافدار فریدون اربابی ۱۳۸۹/۱۲/۰۱
اندرکنش خط آهن با پل و سازه های مجاور و تاثیرات زلزله فریدون اربابی ۱۳۸۹/۱۲/۰۱
حاشیه ایمنی در برابر خرابی پیشرونده ساختمانهای نا متقارن در پلان قاب خمشی بتن مسلح واجد ضوابط لرزه ای عبدالرضا سروقدمقدم ۱۳۸۹/۱۰/۰۱
بهینه سازی بازسازی شبکه های شریان های حیاتی پس از زلزله با روش شبیه سازی رخدادهای مجزا مرتضی بسطامی ۱۳۸۹/۱۰/۰۱
بررسی رفتار لرزه ای میراگر پانل برشی در سیستم های مهاربندی هم محور بهرخ حسینی هاشمی ۱۳۸۹/۰۸/۰۱
شناخت الگوی تغییرات رخنموده در خصوصیات دینامیکی یک سازه بتنی حین وقوع زلزله های قوی امید بهار ۱۳۸۸/۰۶/۰۱
روش جدید به روز رسانی مدل اجزاء محدود با ترکیب روشهای مستقیم و تکرار شونده امید بهار ۱۳۸۸/۰۶/۰۱
بررسی رفتار قابهای بتنی میانپر با میانقابهای مصالح بنایی و دیوارهای مصالح بنایی مقاوم شده با کامپوزیتهای سیمانی مسلح الیافی فریبرز ناطقی الهی ۱۳۸۸/۰۱/۰۱
ارزیابی آسیب‌پذیری لرزه‌ای سیلوهای بتنی با در نظر گرفتن اندرکنش خاک- سازه و محتویات فریبرز ناطقی الهی ۱۳۸۸/۰۱/۰۱
توسعه و بهبود روشهای تشخیص خرابی در سازه‌ها مبتنی بر تعیین ماتریسهای مشخصه سیستم محسن غفوری آشتیانی ۱۳۸۸/۰۱/۰۱
تدوین فرایند ارزیابی خطرپذیری لرزه ای پستهای انتقال سید محمود حسینی ۱۳۸۷/۱۰/۰۱
کاربرد میراگرهای جرمی چرخشی به همراه کف جداسازی‌شده برای کنترل پاسخ تجهیزات صلب بلوکی شکل افشین کلانتری ۱۳۸۷/۰۶/۲۴
کنترل غیر فعال یک پل قوسی فلزی در مقابل بارهای متحرک سنگین و جنبش‌های قوی زمین با احتساب مولفه قائم زلزله امید بهار ۱۳۸۷/۰۶/۰۱
ارائه مدل رفتار غیرخطی پانل های مصالح بنایی دارای بازشو برای تحلیل غیرخطی لرزه¬ای قاب¬های بتن مسلح مرکب عباسعلی تسنیمی ۱۳۸۷/۰۲/۰۱
معرفی روشی دقیقتر برای تحلیل سیستم های سازه ای با رفتار دینامیکی درگیر با اصطکاک  یک درجه آزاد آرام سروشیان ۱۳۸۷/۰۱/۰۱
تنظیم و تدوین اطلاعات پایه برای مطالعات ساختمانهای بنایی فریدون اربابی ۱۳۸۶/۱۰/۳۰
بررسی طرح و تولید بادبندهای کمانش ناپذیر فریدون اربابی ۱۳۸۵/۱۱/۲۸
ملحوظ نمودن تاخیر زمانی در الگوریتم کنترل بهینه آنی گسسته امید بهار ۱۳۸۴/۱۲/۰۶
شناسایی مشخصه های دینامیکی یک پل قوسی فلزی با اندازه گیری ارتعاشات طبیعی و کنترل غیر فعال ارتعاشات نامطلوب عرشه آن امید بهار ۱۳۸۴/۰۴/۰۱
بررسی رفتار دینامیکی اتصالات خورجینی تحت اثر بارهای چرخه ای به کمک نتایج آزمایشگاهی محمد قاسم وتر ۱۳۸۳/۰۲/۰۱
بررسی رفتار لرزه ای دیوار های برشی فولادی به کمک مطالعات تحلیلی و تجربی محمد قاسم وتر ۱۳۸۳/۰۲/۰۱
بررسی رفتار اجزاء غیر سازه ای در زلزله بم سید محمود حسینی ۱۳۸۳/۰۱/۳۰
شناسایی و تدوین ویژگیهای مطلوب طرح معماری ساختمانها در مناطق لرزه خیز سید محمود حسینی ۱۳۸۲/۰۸/۰۱
ارزیابی تحلیلی – فنی و اقتصادی روشهای بهسازی لرزه ای برای یک پل بزرگراهی موجود سید محمود حسینی ۱۳۸۲/۰۶/۰۱
بررسی تحلیلی و تجربی سطح ایمنی لرزه ای ستون های مشبک در ساختمان های فولادی رایج در ایران و ارائه ضوابط ارتقای آن فرهاد بهنام فر ۱۳۸۱/۰۷/۰۱
آزمایش ارائه کمی مرزهای سطوح مختلف عملکرد لرزه ای برای قاب های خورجینی با روش انرژی و لرزان فرهاد بهنام فر ۱۳۸۱/۰۷/۰۱
بهینه سازی استفاده همزمان از دستگاه  ارتعاش اجباری و میز زلزله ( آزمایش مرکب میز لرزان ) فرهاد بهنام فر ۱۳۷۸/۰۹/۰۱
بررسی تغییرات مشخصات دینامیکی سازه های مجاور هم فرهاد بهنام فر ۱۳۷۷/۱۰/۱۵