هشتمین دوره آموزشی – تخصصی «روشهای تحلیل دینامیکی و اصول آیین نامه‌ای تحلیل لرزه‌ای سازه ها»-قدیم