اهداف عمده پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله پژوهش، فناوری، آموزش و ارائه خدمات مهندسی ومشاوره‌ای در کلیه زمینه‌های مرتبط با زلزله‌شناسی، مهندسی زلزله، بحرانهای ناشی از زلزله، ارائه پیشنهادها و راهکارهای عملی، کمک به اجرای آنها برای کاهش خطرپذیری و گسترش فرهنگ ایمنی در برابر زلزله در کشور و منطقه می‌باشد. پژوهشگران این پژوهشگاه نیز جهت انجام امور پژوهشی نیازمند دسترسی به اطلاعات می‌باشند. بنابراین پژوهشگاه از آغاز کار خود (سال ۱۳۶۹) تأسیس کتابخانه و مرکز اسناد را به عنوان بخش ضروری و لازم جهت پیشبرد امور پژوهشی در نظر داشته است. هدف عمده این بخش فراهم نمودن اطلاعات مورد نیاز پژوهشگران، توزیع، اشاعه اطلاعات علمی و نتایج طرحهای تحقیقاتی به منظور استفاده جامعه علمی می‌باشد. کتابخانه و مرکز اسناد سعی بر آن دارد به نحو مطلوبی کلیه اطلاعات موجود را سازماندهی و ذخیره نماید تا بازیابی آنها در حداقل زمان قابل دسترسی باشد. این کتابخانه شامل مجموعه‌ای از کتب، گزارشها، مجلات، مقالات، پایان نامه ،اسلاید، لوح فشرده ،فیلم آموزشی ، نقشه‌، استاندارد و عکس هوایی ، در زمینه‌های مهندسی زلزله، مهندسی سازه و مهندسی ژئوتکنیک، مدیریت خطر پذیری و … می‌باشد.. در راستای تحقق اهداف فوق کتابخانه از طریق شش رویکرد عمده ذیل به ارائه خدمات می پردازد:
  • گردآوری منابع دانش (چاپی و الکترونیکی)
  • سازماندهی محتوای دانش
  • اشاعه اطلاعات تخصصی مورد نیاز
  • مکانیزه کردن فعالیت های کتابخانه ای جهت سرعت بخشیدن به ذخیره و بازیابی اطلاعات
  • آموزش مراجعین جهت استفاده صحیح و بهینه از مجموعه کتابخانه
  • ایجاد زمینه های مناسب مشارکت با سایر کتابخانه های داخلی و خارجی و نیز بهره‌مندی از بانکهای اطلاعاتی ملی و بین المللی

 

 

lib
مدیران کتابخانه در دوره های مختلف
بازه زمانی مدیریت نام مدیر
ازبدو تاسیس-۱۳۷۹ فرخ پارسی زاده
۱۳۸۰-۱۳۸۴ دکتر مهرداد مصطفی زاده
۱۳۸۶-۱۳۸۵ امیر سپهر هاشم منیری
۱۳۸۷ دکتر ابراهیم حق شناس
۱۳۸۸ تاکنون منیژه نعمتی