توافقنامه

طرفین امضا کننده

تاریخ امضا

پیشنویس همکاری علمی بین ایران و هند

برنامه همکاری بین وزارت خانه ها

۲۰۰۹

پژوهشگاه و موسسه عبدالسلام

توافق نامه همکاری بین پژوهشگاه مرکز فیزیک نظری عبدالسلام (ICTP)

۲۰۰۹

ایران و سوریه

یادداشت تفاهم برای کاهش خطر زلزله میان موسسه عالی مطالعات و تحقیقات زلزله دانشگاه دمشق HIESR و پژوهشگاه

۲۰۰۹

ایران و روسیه

MOU Between IIEES & All Russian Research Institute of Exploration Geophysics

۲۰۰۹

ایران و ونزوئلا

وزارت خانه‌ها

۲۰۰۸

ایران و ونزوئلا

صورت جلسه اولین نشست کمیته مشترک پژوهشهای علمی و فناوری جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه

۲۰۰۸

ایران و سوریه

MOU FOR Earthquake Hazards Reduction between IIEES & (HIESR) Higher Institute of Earthquake Studies and Research OF Damascus University Syria

۲۰۰۸

ایران و اکوادور

یادداشت تفاهم همکاری های آموزشی، پژوهشی و فناوری میان وزارت خانه ها

۲۰۰۸

ایران و اندونزی

۱st Meeting of the Joint Working Committee on Scientific and Technological Cooperation, Iran & Indonesia

۲۰۰۸

ایران و تاجیکستان

وزارت علوم و تحقیقات و فناوری ایران و وزارت معارف جمهوری تاجیکستان

۲۰۰۷

ایران و لیبی

یادداشت تفاهم همکاری های آموزشی،پژوهشی و فناوری میان وزارتخانه‌ها

۲۰۰۷

ایران و چین

MOU Between IIEES & China Earthquake Administration of the People Republic of China (CEA)

۲۰۰۶

ایران و ونزوئلا

یادداشت تفاهم همکاری وزارت علوم و وزارت آموزش عالی جمهوری عربی سوریه

۲۰۰۶

ایران و اندونزی

یادداشت تفاهم همکاری علمی و فنی میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت اندونزی و ضمیمه

۲۰۰۶

پژوهشگاه و سازمان ملل متحد

UNESCO & IIEES

۲۰۰۶

پژوهشگاه و سازمان ملل متحد

ACTVITY – FINANCING CONTRACT

۲۰۰۶

ایران و ایتالیا

تفاهمنامه فی مابین پژوهشگاه و دانشگاه کلابری ایتالیا

۲۰۰۵

ایران و روسیه

تفاهمنامه با آکادمی علوم روسیه- مرکز سیبری

۲۰۰۵

ایران و ایتالیا

بیانیه مشترک برای همکاری گسترده پژوهشگاه با موسسات علمی و صنعتی ایتالیا

۲۰۰۴

ایران و فرانسه

تفاهم نامه همکاری های علمی بین وزارت علوم ایران و مرکز ملی پژوهش های علمی فرانسه

۲۰۰۴

ایران و فرانسه

موافقتنامه برنامه پژوهشی جندی شاپور

۲۰۰۴

ایران و فرانسه

Letter of Intent Between (IIEES) and Le Center National De La Recherché Scientifique (CNRS)

۲۰۰۴

ایران و فرانسه

تفاهمنامه فی مابین پژوهشگاه و مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه

۲۰۰۴

ایران و فرانسه

پروژه : شناخت تکتونیکی و پوسته ایران زمین، لرزه خیزی، خطر زلزله و ژئوتکنیک

۲۰۰۴

پژوهشگاه و آکادمیهای علوم آسیا

MOU Between Asian Disaster Preparedness Center (ADPC) and IIEES

۲۰۰۴

ایران و ارمنستان

انعقاد پروژه های مشترک IIEES و موسسه ملی ایمنی در برابر زلزله NSSP ارمنستان در زمینه های زلزله شناسی، ژئوتکنیک، مهندسی زلزله و آموزش همگانی

۲۰۰۳

اردن

MOU between Royal Scientific Society (RSS) and IIEES

۲۰۰۳

اردن

تفاهمنامه فی مابین پژوهشگاه و وزارت منابع طبیعی اردن

۲۰۰۳

ایران و نروژ

Cooperation Agreement Between IIEES & NORSAR

۲۰۰۲

ایران و کوبا

MOU between IIEES and National Center for Seismological Research (CENAIS)

۲۰۰۲

ایران و ارمنستان

تفاهمنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و ارمنستان

۲۰۰۲

ایران و ژاپن

Resolution 2nd Japan- Iran Workshop on Earthquake Engineering and Disaster Mitigation

۲۰۰۰

ایران و روسیه

تفاهمنامه فی مابین پژوهشگاه و آکادمی علوم روسیه

۲۰۰۰

ایران و ارمنستان

تفاهمنامه فی مابین پژوهشگاه و مرکز ملی پهنه بندی لرزه ای ارمنستان

۱۹۹۹

ایران و ژاپن

تفاهمنامه فی مابین پژوهشگاه مرکز تحقیقات ایمنی شهری دانشگاه کوبه

۱۹۹۸

ایران و ژاپن

MOU between IIEES & Research Center for Urban Safety and Security (RCUSS) and Civil Engineering Department of Kobe University

۱۹۹۸

ایران و ارمنستان

همکاریهای علمی فی مابین پژوهشگاه و آکادمی ملی علوم ارمنستان

۱۹۹۶

ایران و آذربایجان

تفاهمنامه فی ما بین پژوهشگاه و کمیته ملی ژئوفیزیک جمهوری آذربایجان

۱۹۹۴

ایران و ایتالیا

تفاهمنامه فی مابین پژوهشگاه و انستیتو ملی ژئوفیزیک ایتالیا (ING)

۱۹۹۱

پژوهشگاه و سازمان ملل متحد

تفاهمنامه فی مابین پژوهشگاه و یونسکو

۱۹۹۰

ایران و یوگسلاوی

تفاهم نامه میان پژوهشگاه و موسسه زلزله دانشگاه Cyril and Methodius

۱۹۹۰

ایران و سنگال

یادداشت تفاهم در زمینه همکاری های علمی و فناوری میان دولت‌ها

پژوهشگاه و سازمان ملل متحد

MOU between United Nation Environment Program (UNEP) & IIEES

یادداشت تفاهم مرکز مدیریت و کاهش خطر تهران

IIEES & Tehran Disaster Mitigation and Management Center (TDMMC)

پژوهشگاه و موسسه عبدالسلام

تفاهمنامه فی مابین پژوهشگاه و مرکز فیزیک نظری Abdus Salam (ICTP)

پژوهشگاه و آکادمیهای علوم آسیا

تفاهمنامه فی مابین پژوهشگاه و مجمع آکادمیهای علوم در آسیا(AASSA) و کمیسیون آسیایی زلزله شناسی(ASC)