ردیف طرف قرارداد نوع  همکاری و یا قرارداد تاریخ شروع تاریخ خاتمه
۱ شرکت آب و فاضلات تهران قرارداد مشاوره ۱۳۷۸ ۱۳۷۹
۲ وزارت نفت قرارداد ۱۳۷۹
۳ وزارت پست و تلگراف و تلفن تفاهم ­نامه ۱۳۸۰
۴ وزارت آموزش و پرورش، وزارت کشور، جمعیت هلال احمر و سازمان صدا و سیما تفاهم­ نامه شورای و ایمنی ۱۳۸۱
۵ شرکت ملی صنایع پتروشیمی تفاهم ­نامه آموزشی ۱۳۸۲
۶ Tehran Disaster Mitigation and Management Center (TDMMC)
مرکز مدیریت بحران تهران
یادداشت تفاهم مرکز مدیریت و کاهش خطر تهران ۱۳۸۳
۷ دفتر امورکودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کل کشور تفاهم­ نامه همکاری ۱۳۸۵
۸ مرکز تحقیقات راه­ آهن جمهوری اسلامی ایران تفاهم ­نامه همکاری مشترک ۱۳۸۷
۹ دانشگاه خلیج فارس تفاهم­ نامه همکاری علمی ۱۳۹۰
۱۰ موسسه ژئوفیزیک، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی تفاهم­ نامه همکاری مشترک سه جانبه ۱۳۹۲ ۱۳۹۵
۱۱ شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران تفاهم ­نامه همکاری مشترک ۱۳۹۲ ۱۳۹۶
۱۲ شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران تفاهم­ نامه همکاری مشترک ۱۳۹۲
۱۳ سازمان نوسازی توسعه و تجهیز مدارس کشور تفاهم ­نامه همکاری مشترک ۱۳۹۳ ۱۳۹۵
۱۴ انجمن مهندسی زلزله ایران تفاهم­ نامه همکاری مشترک ۱۳۹۳ ۱۳۹۵
۱۵ نیروگاه اتمی بوشهر قرارداد ۱۳۹۳
۱۶ سازمان آب و برق خوزستان تفاهم ­نامه همکاری مشترک ۱۳۹۴ ۱۳۹۹
۱۷ سازمان پدافند غیرعامل کشور تفاهم ­نامه همکاری مشترک ۱۳۹۴ ۱۳۹۷
۱۸ مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران تفاهم­نامه ۱۳۹۴ ۱۳۹۶
۱۹ شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور تفاهم ­نامه همکاری مشترک ۱۳۹۴ ۱۳۹۷
۲۰ انستیتو مهندسی نفت دانشگاه تهران IPE تفاهم ­نامه ۱۳۹۴ ۹۹
۲۱ موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران تفاهم ­نامه ۱۳۹۴ ۱۳۹۹
۲۲ سازمان مدیریت بحران کشور تفاهم ­نامه ۱۳۹۴ ۱۳۹۹
۲۳ سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور تفاهم ­نامه ۱۳۹۵ ۱۳۹۷
۲۴ شرکت بین ­المللی هیرون، موسسه تحقیق توسعه دانشمند و شرکت ساختمانی رامان (هر دو شرکت از زیر مجموعه بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ایران) تفاهم­ نامه ۱۳۹۵
۲۵ پژوهشگاه نیرو تفاهم ­نامه ۱۳۹۵ ۱۴۰۰
۲۵-۱ سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران تفاهم­ نامه ۱۳۹۵ ۱۳۹۷
۲۶ دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات تفاهم­ نامه ۱۳۹۵ ۱۴۰۰
۲۷ انجمن مهندسی زلزله ایران تفاهم نامه ۱۳۹۶ ۱۴۰۰
۲۸ شرکت عملیات اکتشاف نفت تفاهم­ نامه ۱۳۹۶ ۱۳۹۷
۲۹ دانشگاه سیستان و بلوچستان تفاهم نامه همکاری ۱۳۹۷ ۱۴۰۰
۳۰ پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی تفاهم­نامه همکاری ۱۳۹۷ ۱۳۹۹
۳۱ واحد اطلاعات علمی و مدیریت دانش پژوهشگاه صنعت نفت تفاهم­نامه همکاری ۱۳۹۷ ۱۳۹۸
۳۲ معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت تفاهم­نامه همکاری ۱۳۹۷ ۱۴۰۰
۳۳ معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری موافقت­ نامه ۱۳۹۷ ۱۳۹۹
۳۴ شرکت ساخت تجهیرات فراب تفاهم­ نامه ۱۳۹۷ ۱۳۹۹
۳۵ مدیریت اکتشاف نفت تفاهم­ نامه ۱۳۹۷ ۱۳۹۹