زمین لرزه ۱۷ مهر ماه ۱۳۸۳ منطقه آق قلعه (گرگان)

براساس تحلیل لرزه‌نگاشت‌های ثبت شده در ایستگاههای باند پهن شبکه لرزه‌نگاری، پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، زمین‌لرزه زیر بوقوع پیوست:

  • زمان وقوع زلزله: ساعت ۱:۱۶به وقت محلی
  • محل وقوع: شمال گرگان به مختصات ۵۴/۵۶ درجه طول ‌جغرافیایی و ۳۷/۳۵ درجه عرض ‌جغرافیایی
  • بزرگای: ۶=ML امواج محلی

رویداد اصلی در منطقه گرگان بلافاصله با پسلرزه‌های متعددی دنبال گردید که از میان بیش از ۲۰ پسلرزه ثبت شده در شبکه لرزه‌نگاری باند پهن پژوهشگاه، تعداد ۴ پسلرزه که دارای بزرگای بیش از ۴ بوده و با دقت خوبی تعیین محل شده‌اند

بدیهی است شناسایی دقیق گسل مسبب زمین‌لرزه، تعیین ابعاد گسلش و سازوکار کانونی آن پس از بازگشت گروه شناسایی و بررسی‌های زمین‌شناسی و پردازش و تفاسیر داده‌های ثبت شده در شبکه لرزه‌نگاری محلی نصب شده در منطقه میسر خواهد بود.

Date
(yyyy/mm/dd)
Time
(UTC)
Latitude Longitude Depth mb Ms ML Mw Region
۲۰۰۴/۱۰/۰۸ ۱۳:۴۵:۴۷٫۷ ۳۷٫۴۶ ۵۴٫۶۶ ۱۵ ۴٫۹ North-West of Gonbadkavos
۲۰۰۴/۱۰/۰۸ ۰۱:۴۹:۱۶٫۶ ۳۷٫۶۸ ۵۴٫۸۱ ۱۵ ۴٫۱ West of GonbadKavos
۲۰۰۴/۱۰/۰۷ ۲۳:۲۱:۰۱٫۴ ۳۷٫۵۹ ۵۴٫۷۲ ۱۵ ۴٫۳ North-West of Gonbadkavos
۲۰۰۴/۱۰/۰۷ ۲۳:۰۲:۴۸٫۲ ۳۷٫۶۱ ۵۴٫۵۸ ۱۵ ۴٫۲ North-West of Gonbadkavos
۲۰۰۴/۱۰/۰۷ ۲۱:۴۶:۱۵٫۶ ۳۷٫۳۵ ۵۴٫۵۶ ۱۴ ۶٫۰ North-West of Gonbadkavos

E041007214615