پنجمین تمرین سراسری زلزله و ایمنی، صبح روز چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ماه، توسط کودکان مهد کودک های کل کشور به اجرا درآمد.
این تمرین که همه ساله ( تا سال ۱۳۸۷) به همت پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله و با همکاری دفتر امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور و شهرداری در تهران انجام می شد؛ امسال برای پنجمین بار و به طور همزمان در سراسر کشور به اجرا درآمد.
معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله ضمن اشاره به آسیب پذیری کودکان در برابر سوانح طبیعی و بویژه زلزله، این برنامه را نوعی آموزش و تمرین در برابر زلزله دانسته و گفت: در این تمرین کودکان با انجام کارهای نمادین نظیر اجرای نمایش، شعر و سرود، آموخته های خود در زمینه نکات ایمنی و نحوه صحیح مواجهه با زلزله را به اجرا درمی آورند.
دکتر “حسین حمزه لو” افزود: اجرای این تمرین موجب ارتقای آگاهی کودکان و مربیان مهدهای کودک در مواجهه با این پدیده طبیعی شده و عکس العمل های سریع و صحیح به هنگام وقوع زلزله را به آنها می آموزد.
وی حساس سازی و توجه بیش از پیش جامعه، مسوولان و سیاستگذاران کشور به واقعیت لرزه خیز بودن کشور و لزوم توجه ویژه به رعایت اصول ایمنی و مقاوم سازی را از جمله دیگر اهداف برگزاری این تمرین برشمرد.
این برنامه که در تهران به طور نمادین در پارک های “لاله” ،” آب و آتش”و “بعثت” برگزار گشت؛ شامل دو بخش اجرا در کلیه مهد کودکان با حضور والدین و اجرای برنامه های نمادین در پارک های اصلی سراسر کشور توسط برخی از مهدکودک های نمونه و با حضور مسوولان مربوطه بود.
گفتنی است پارک آب و آتش در تهران به عنوان مقر اصلی برگزاری این تمرین انتخاب گشته بود که حدود ۴۵۰ کودک از ۲۰ مهد تهران در آن شرکت داشتند