صبح روز ۱۸ اردیبهشت/ کودکان مهد کودک های سراسر کشور، تمرین زلزله و ایمنی اجرا کردند

چهارمین تمرین سراسری زلزله و ایمنی، صبح روز دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ماه، توسط کودکان مهد کودک های کل کشور به اجرا درآمد.
این تمرین که همه ساله ( تا سال ۱۳۸۷) به همت پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله و با همکاری دفتر امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور و شهرداری در تهران انجام می شد؛ امسال برای چهارمین بار و به طور همزمان در سراسر کشور به اجرا درآمد.
رییس گروه آموزش های همگانی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله ضمن اشاره به آسیب پذیری کودکان در برابر سوانح طبیعی و بویژه زلزله، این برنامه را نوعی آموزش و تمرین در برابر زلزله دانسته و گفت: در این تمرین کودکان با انجام کارهای نمادین نظیر اجرای نمایش، شعر و سرود، آموخته های خود در زمینه نکات ایمنی و نحوه صحیح مواجهه با زلزله را به اجرا درمی آورند.
دکتر ” محمدرضا مهدوی فر” افزود: اجرای این تمرین موجب ارتقای آگاهی کودکان و مربیان مهدهای کودک در مواجهه با این پدیده طبیعی شده و عکس العمل های سریع و صحیح به هنگام وقوع زلزله را به آنها می آموزد.
وی حساس سازی و توجه بیش از پیش جامعه، مسوولان و سیاستگذاران کشور به واقعیت لرزه خیز بودن کشور و لزوم توجه ویژه به رعایت اصول ایمنی و مقاوم سازی را از جمله دیگر اهداف برگزاری این تمرین برشمرد.
این برنامه که در تهران به طور نمادین در پارک های “لاله” ،” آب و آتش”و “بعثت” برگزار گشت؛ شامل دو بخش اجرا در کلیه مهد کودکان با حضور والدین و اجرای برنامه های نمادین در پارک های اصلی سراسر کشور توسط برخی از مهدکودک های نمونه و با حضور مسوولان مربوطه بود.
گفتنی است پارک لاله در تهران به عنوان مقر اصلی برگزاری این تمرین انتخاب گشته بود که حدود ۴۵۰ کودک از ۲۵ مهد تهران در آن شرکت داشتند.