۱۸و۱۹ اسفند/ دوره «آشنایی با برآورد و کاهش ریسک لرزه‌ای و ارتقای عملکرد در پل‌ها»برگزار می شود

پژوهشگاه طی روزهای ۱۸ و۱۹ اسفندماه سال جاری دوره آموزشی- تخصصی دوره «آشنایی با برآورد و کاهش ریسک لرزه‌ای و ارتقای عملکرد در پل‌ها» را برگزار می کند.
در پایاناین دوره که ه معرفی برخی موضوعات اصلی در این فعالیت‌ها می‌پردازد؛به شرکت کنندگان، گواهی شرگت در دوره ارائه می‌گردد.
علاقمندان به شرکت در این دوره جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به اینجا مراجعه نمایند.