۱۹آبان ماه / سخنرانی تخصصی “طراحی بهینه سازه های فضاکار در برابر زلزله” در پژوهشگاه برگزار می شود

جلسه سخنرانی تخصصی “طراحی بهینه سازه های فضاکار در برابر زلزله” روز چهارشنبه، ۱۹ آبان ماه در پژوهشگاه برگزار می شود.
این سخنرانی که از مجموعه سخنرانی های علمی هسته مطالعات عددی- نظری (TNFA) پژوهشکده مهندسی سازه می باشد؛ توسط دکتر “عیسی سلاجقه“، استاد دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهید باهنر کرمان، راس ساعت ۱۵ در پژوهشگاه ارایه می شود.
قابل ذکر است که ورود علاقمندان و پژوهشگران به این جلسه آزاد بوده و در حاشیه برگزاری این سخنرانی، نمایشگاهی تخصصی و مسابقاتی نیز در پژوهشگاه برقرار خواهد بود.

مشاهده چکیده سخنرانی