سومین گردهمایی رابطین کشوری مانور سراسری زلزله و ایمنی روز دوشنبه، ۱۴ شهریور ماه سال جاری، با حضور نمایندگان مدیریت بحران ۱۷ استان و اعضای کمیته برنامه ریزی مانور، در شهر گرگان برگزار شد.
در این نشست که به میزبانی ” سازمان مدیریت بحران استان گلستان” و با حضور مسوولان استانی انجام گرفت؛ ضمن معرفی و اهدای لوح های تقدیر به نمایندگان استان های برتر در مانور دوازدهم، روش ارزیابی و چگونگی امتیازدهی به استان ها (بر اساس گزارش های ارسالی) نیز تبیین گشت .
معرفی خطرات مرتبط با زلزله (زمین لغزش، رونگرایی و سونامی)، چگونگی آمادگی در برابر زلزله در سه زمان قبل، هنگام و بعد از وقوع زلزله، بررسی نقاط ضعف و قوت مانور دوازدهم و نیز ارایه نقطه نظرات، پیشنهادات و تجارب موفق در زمینه برگزاری هر چه بهتر این مانور سالیانه، از جمله دیگر مباحث طرح شده در جلسه مذکور بود.