فرم ارزیابی مانور

هر ساله بعد از اجرای مانور توسط مدارس سراسر کشور گزارشاتی مبنی بر چگونگی اجرای آن از طرف ستادهای حوادث و سوانح غیرمترقبه هر استان تهیه و برای این دبیرخانه ارسال می شد. از سال ۱۳۸۰ برنامه ای تدوین گردید تا بر اساس آن بتوان گزارشات ارسالی از استانها را مورد ارزیابی قرار داد. بر این اساس جهت تشویق و قدردانی از برگزار کنندگان مانور، استانهایی به عنوان استانهای برتر انتخاب و معرفی می شدند. به منظور همسان سازی و نظام بخشیدن به گزارشهای استانی و تسهیل در امر ارزیابی دبیرخانه مانور اقدام به تهیه فرم های گزارش عملکرد استانها نمود گه به شرح ذیل آورده شده است:

چگونگی تهیه گزارشهای استانی:
نوع جلد: ترحیجاً کالینگور به رنگ خاکستری، فونت گزارش: یاس

 • صفحه عنوان مطابق با الگوی پیوست
 • صفحه بسم ا…
 • اسامی افراد / سازمانهای تهیه کننده گزارش
 • اسامی سازمانهای مشارکت کننده در مانور
 • مقدمه (ارائه توضیحاتی مختصر راجع به اهداف و تاریخچه مانور با استفاده از دستورالعمل) و مواردی در ارتباط با سابقه اجرای مانور در استان
 • گزارش جلسات هماهنگی و اسامی نهادهای مشارکت کننده در مانور (توضیح در مورد نوع و میزان مشارکت نهادها)
 • اقدامات انجام یافته در ارتباط با اجرای مانور دهم در سطح استان شامل:
  • اقدامات قبل از مانور (شامل برگزاری جلسات استانی و شهرستانی به همراه اسامی نهادهای مشارکت کننده، دوره های آموزشی، اطلاع رسانی، چگونگی چاپ و توزیع پوستر و دستورالعمل در مدارس، تهیه وسایل ضروری، مقاوم سازی غیرسازه ای، برگزاری مسابقات و…)
  • اقدامات همزمان با مانور (هماهنگی های انجام شده با سایر ارگانها، وسایل و تجهیزات و…)
  • اقدامات بعد از مانور (بررسی تأثیر مانور در افزایش آگاهی، آمار مدارسی که مانور را انجام داده اند، برگزاری نمایشگاه، مسابقات و…)
 • گزارش اجرای مانور نمادین در مدارس نمونه (حداکثر ۴ صفحه) با اشاره به آموزشهای داده شده قبل از اجرا، نهادهای مشارکت کننده در آموزش، تشکیل شوراهای ایمنی، مقامات شرکت کننده در مانور، برنامه اجرایی مراسم، نکات قابل توجه در اجرای مانور
 • انتقادات و پیشنهادات (شامل کلیه نظراتی که ذکر آنها در پیوست ۲ امکان پذیر نیست)

در صورت تولید کتاب، بروشور، فیلم، جایزه نمونه ای از آن به همراه گزارش به دبیرخانه ارسال شود.

نحوه امتیاز دهی و ارزیابی یازدهمین مانور سراسری