گزارش زمین لرزه هشتم مهر ۱۳۸۸ (سی ام سپتامبر ۲۰۰۹) جنوب سوماترا، اندونزی

گزارش زمین لرزه هفتم مهر ۱۳۸۸(بیست ونهم سپتامبر ۲۰۰۹) جزایر ساموا، اقیانوس آرام

برنامه زمانبندی دوره آموزشی- تخصصی “زلزله‌شناسی و شبکه‌های لرزه‌نگاری”

گزارش زمین لرزه یازدهم شهریور ۱۳۸۸ (دوم سپتامبر ۲۰۰۹)، جاوه اندونزی