از سوی ISC/ پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله، جزو نشریات ضریب تاثیردار شناخته شد

جلسه دفاع از رساله دکترای” بررسی مشخصات تغییر شکل دینامیکی مصالح مخلوط رس-سنگدانه” برگزار شد

سی و پنجمین شماره مجله علمی- پژوهشی زلزله شناسی و مهندسی زلزله منتشر شد

به مناسبت هفته کاهش بلایای طبیعی/ پژوهشگاه کنفرانس خبری ” زلزله و کاهش مخاطرات آن” را برگزار می کند