ایجاد فراکسیون زلزله در مجلس شورای اسلامی، زمینه ساز تحولی عظیم در کاهش خسارات ناشی از زلزله است

رییس سازمان مدیریت بحران: سرعت رشد ساخت و ساز در کشور، بر سرعت فرسودگی ساختمان ها پیشی گرفته است

رییس پژوهشگاه: در زمینه توجه و سرمایه گذاری در حوزه پژوهش، به هیچ وجه وضعیت مطلوبی نداریم

مراسم روز ملی ایمنی در برابر زلزله و هفته پژوهش در پژوهشگاه برگزار شد

ه مناسبت هفته پژوهش، دو کارگاه “سالروز زمین لرزه بم” و “ریسک زلزله در تهران” در پژوهشگاه برگزار می شود

هفت سال پس از زلزله بم/ همایش ارزیابی تجارب بازسازی و مقاوم سازی در کشور، برگزار می شود

گزارش زمین لرزه ۱۳۸۹/۹/۲۹ جنوب خاوری محمد آباد ریگان