نشست اعضاء کمیته برنامه ریزی و دبیر شورای دائمی مانور با مسئولین اجرایی مانور استان گلستان

در روز یکشنبه مورخ ۱۳/۶/۹۰ نشستی با حضور اعضاء کمیته برنامه ریزی مانور سراسری زلزله و ایمنی، دبیر شورای دائمی مانور، رئیس اداره کل سازمان آموزش و پرورش استان، رئیس سازمان مدیریت بحران استان، معاون عمرانی استان، اعضاء کمیته برنامه ریزی استان و حضور بیش از ۲۰۰ نفر از مسئولین اجرایی مانور در سطح استان برگزار شد. در این نشست چگونگی آمادگی در برابر زلزله در سه زمان قبل، هنگام و بعد از وقوع زلزله و همچنین نقاط ضعف و قوت مانور مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.

سومین گردهمایی رابطین مانور سراسری زلزله و ایمنی

سومین گردهمایی رابطین کشوری مانور سراسری زلزله و ایمنی روز دوشنبه مورخ ۱۴/۶/۹۰ به میزبانی استان گلستان در شهر گرگان و با حضور نمایندگان مدیریت بحران ۱۷ استان و اعضاء کمیته برنامه ریزی مانور و همچنین مسئولین استانی برگزار شد. در این گردهمایی در ابتدا آقای حسام رئیس سازمان مدیریت بحران استان گلستان، آقای جمشیدی معاون امنیتی و سیاسی استاندار و آقای پایین محلی رئیس اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان سخنانی را ایراد نمودند سپس به پاس قدردانی، لوح های تقدیری به نمایندگان استانهای برتر در مانور دوازدهم تقدیم شد. در ادامه آقای دکتر مهدوی فر دبیر شورای دائمی مانور به معرفی خطرات مرتبط با زلزله (زمین لغزش، رونگرایی و سونامی) پرداختند. سپس روش ارزیابی و چگونگی امتیازدهی به استانها بر اساس گزارش های ارسالی در مانور دوازدهم توسط خانم اسکندری کارشناس گروه آموزش های همگانی پژوهشگاه زلزله شناسی و عضو کمیته برنامه ریزی مانور ارائه شد؛ سپس نقاط ضعف و قوت مانور دوازدهم توسط آقای سیف کارشناس گروه آموزش های همگانی پژوهشگاه زلزله شناسی و عضو کمیته برنامه ریزی مانور مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه این گردهمایی هر یک از نمایندگان نظرات خود را در این خصوص ارائه نمودند و جلسه به صورت بحث و تبادل نظر ادامه یافت. در خاتمه آقای حسام رئیس سازمان مدیریت بحران استان گلستان (استان برتر در مانور دهم، یازدهم و دوازدهم) و خانم حسن پور عضو کمیته برنامه ریزی مانور و رئیس سازمان سلامت و پیشگیری شهرستان های استان تهران تجربیات خود را در روند اجرای هر چه بهتر مانور ارئه نمودند