برنامه هفته پژوهش و فناوری زلزله (هفته باز پژوهشگاه)

بعداز ظهر (۱۳:۳۰-۱۶:۰۰) صبح (۱۰:۰۰-۱۲:۰۰) روز
“اخلاق علمی اخلاق پژوهشی”
خانم دکترشهین اعوانی ، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه؛ ” فلسفه و اخلاق”
دکتر محسن علیشاهی‌ها، پژوهشگاه دانشهای بنیادی “اخلاق علمی”
حجت الاسلام والمسلمین محمدحسن ابوترابی فرد،
معاون محترم قوانین مجلس شورای اسلامی
به مناسبت هفته پژوهش
شنبه ۲۶/۹/۹۰
“مگا پروژه‌ها”
دکتر مرتضی براری و مهندس جدیدی، کارگروه ارتباط با صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دکتر حمید شاهین پور، مشاور ستاد فناوریهای نوین؛ “مثالی از یک مگا پروژه:‌ انرژی‌های نو”
یکشنبه ۲۷/۹/۹۰
“ترویج و همگانی کردن علم”
دکتر منصور وصالی ، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی؛ “ترویج علم”
خانم دکتر اکرم قدیمی، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور؛ “چالشهای ترویج علم در ایران”
دکتر محمدرضا مهدویفر
، رئیس گروه آموزش همگانی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله ؛ “آموزش همگانی زلزله”
دکتر آخوندزاده، استاد گروه روانپزشکی دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
موضوع سخنرانی:اخلاق در نقد و داوری مقالات علمی
دوشنبه ۲۸/۹/۹۰
“شرکت های دانش بنیان”
دکتر سروش قاضی نوری، مدیر گروه فناوری نو، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی؛ “اساسنامه شرکتهای دانش بنیان”
دکتر محمدرضا نظری، مشاور دفتر همکاریهای علمی و فناوری ریاست جمهوری؛
“چالش‌های شرکتهای دانش بنیان”
سه شنبه ۲۹/۹/۹۰
کارگاه تخصصی سازه: مقاوم سازی لرزه ای در ایران، چالشها و راهکارها چهارشنبه ۳۰/۹/۹۰

محل برگزاری برنامه های صبح در سالن همایش طبقه همکف، و برنامه های بعداز ظهر در سالن طبقه ششم پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله می باشد.