رییس پژوهشگاه: اجرای مانور زلزله، تضمینی است برای ایمنی کشور در برابر زلزله

دومین گردهمایی یک روزه رابطین مانور زلزله، ۲۹ دی ماه در پژوهشگاه برگزار شد

گزارش زمین لرزه های دی ماه ۱۳۸۹، اردکان- نورآباد(ممسنی)، استان فارس

سخنرانی تخصصی “مدلسازی شکست و گسترش ترک در سدهای بتنی و خاکی-سنگریزه‌ای” در پژوهشگاه برگزار می شود