برنامه زمانبندی دوره آموزشی – تخصصی ” تحلیل خطر زمین لرزه”

ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله( SEE6) در تهران آغاز شد

ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، با بیش از ۵۰۰ مقاله، برگزار می شود

۲۰ اردیبهشت سال جاری/ سومین تمرین سراسری زلزله و ایمنی در مهدکودک های کشور اجرا می شود