مرکز آنالیز و کنترل شبکه ملی لرزه نگاری باند پهن کشور در پژوهشگاه افتتاح شد

سایت جدید و توسعه یافته شبکه ملی لرزه نگاری باندپهن ایران و نیز “مرکز آنالیز و کنترل” افتتاح می شود

سومین دوره آموزشی – تخصصی «زلزله شناسی و شبکه‌های لرزه‌نگاری» شهریورماه سال جاری برگزار می شود

سومین دوره آموزشی – تخصصی «زلزله شناسی و شبکه‌های لرزه‌نگاری» ۲۸-۲۶ شهریور ماه ۱۳۹۰

لرزه زمین ساخت و ساختار سرعتی پوسته در منطقه قشم براساس داده های شبکه لرزه نگاری متراکم موقت

ارتقاء خصوصیات سختی، مقاومت و شکل‌پذیری ستونهای بتن مسلح غیرشکل‌پذیر

حسن مرتضایی