برنامه زمانبندی دوره آموزشی – تخصصی ” زلزله شناسی و شبکه های لرزه نگاری”

برنامه زمانبندی سومین دوره “زلزله شناسی و شبکه‌های لرزه‌نگاری” اعلام شد

سومین گردهمایی رابطین مانور سراسری زلزله و ایمنی با حضور نمایندگان مدیریت بحران ۱۷ استان برگزار شد

فراخوان جذب هیأت علمی پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله

سومین گردهمایی رابطین مانور سراسری زلزله و ایمنی در استان گلستان با حضور اعضاء کمیته برنامه ریزی و دبیر شورای دائمی مانور سراسری