با به صدادرآمدن زنگ زلزله فرضی/ فـردا در مـدارس سراسـر کشـور زلزله می آید

اساتید پژوهشگاه، گزارش خود را از بازدید منطقه زلزله زده وان ترکیه ارایه می دهند

اعضای شورای معاونین مناطق آموزش و پرورش شهر تهران، برای برگزاری مانور توجیه شدند

۳۰ آذرماه/ دومین دوره آموزشی – تخصصی « تحلیل خطر زمین‌لرزه » برگزار می شود

سومین دوره “جداسازی لرزه ای سازه‌ها” در نیمه دی ماه برگزار می شود