گزارشی از کارگاه تخصصی “سالروز زلزله بم- روز ملی ایمنی در برابر زلزله”

پژوهشگاه کارگاه “سالروز زلزله بم و مرور درسهایی که باید از زلزله های اخیر بیاموزیم” را برگزار می کند

شرکت های دانش بنیان سبب شکوفایی اقتصادی و اشاعه تکنولوژی می گردند

هدف علم آماده سازی انسان برای زندگی در دنیای پیچیده و مدرن امروزی است

داوری مقالات علمی فرایندی آموزشی است که مستلزم رعایت اصول اخلاقی می باشد

برنامه زمانبندی دومین دوره آموزشی – تخصصی ” تحلیل خطر زمین لرزه”

به مناسبت هفته پژوهش، کارگاه ” اخلاق علمی، اخلاق پژوهشی” برگزار شد

پژوهشگاه ها باید به نقطه ای از توسعه علمی دست یابند که در تولید ناخالص ملی نقش داشته باشند