ضوابط و معیارهای فنی موجود در کشور به بیانی زیرساخت‌های جامعه فنی کشور برای طراحی و اجرای بهینه پروژه‌های مهندسی هستند. این اسناد و مدارک فنی بر اساس پژوهش‌های صورت گرفته تدوین یا بومی‌سازی می‌شوند. یکی از مهم‌ترین اهداف پژوهشکده مهندسی سازه در پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی، انجام پژوهش باهدف تولید علم و دانش فنی لازم برای تحلیل، طراحی یا بهسازی لرزه‌ای سازه‌ها، شریان‌های حیاتی و زیرساخت‌های شهری و روستایی است. این دانش فنی به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم در تدوین آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها یا روش‌های اجرایی کشور به‌کار گرفته‌شده‌اند.

با بهره‌گیری از نتایج پژوهش‌های صورت گرفته در تدوین این دستورالعمل‌ها، در سال‌های اخیر خدمات شایانی به جامعه فنی و مهندسی کشور ارائه‌شده و گام‌های بزرگی در جهت ارتقای عملکرد لرزه‌ای سازه‌ها در زمان زلزله برداشته‌شده است. در این راستا برنامه‌های پژوهشی باهدف تدوین ضوابط جدید موردنیاز یا به‌روزرسانی ضوابط و معیارهای فنی موجود در دستور کار پژوهشکده قرار دارد.

در این بخش پروژه‌ها و برنامه‌های پژوهشی انجام‌گرفته در ارتباط با هر یک از ضوابط و معیارهای فنی موجود در کشور ارائه ‌شده تا تصویری مناسب از رویکردهای پژوهشی در این زمینه ایجاد شود.

عنوان طرح پژوهشي مجري همکاران تاريخ شروع وضعيت
کاهش پاسخ لرزه ای مخازن استوانه ای با سقف شناور با محدود نمودن تلاطم سیال حسینی سید محمود,گودرزی محمدعلی سرور امیرحسین 1393/03/17 خاتمه يافته
بررسی آزمایشگاهی نیروی ضربه ناشی از برخورد سیال باسقف مخازن ذخیره مایع گودرزی محمدعلی نورایی دانش پویا 1393/06/01 خاتمه يافته
پیشنهاد تکنیک جدیدی برای جداسازی لرزه ای مخازن ذخیره مایع گودرزی محمدعلی 1393/08/01 خاتمه يافته
بررسی عددی ضربه ناشی از برخورد سيال با سقف مخازن ذخيره مايع گودرزی محمدعلی 1392/05/01 خاتمه يافته
بررسی تئوريک و عددی ميزان تاثير بكارگيری تيغه های متصل به مخزن، در كاهش اثرات لرزه ای ناشی از امواج سطحی ايجاد شده در مخازن ذخيره مايع گودرزی محمدعلی 1391/10/01 خاتمه يافته
مطالعه تجربی اثرات تیغه های فولادی در کاهش اثرات مود نوسانی سیال در مخازن روزمینی فولادی نفتی به کمک آزمایشهای میز لرزان حسین زاده نقدعلی توكليان فردوسيه حميد 1389/10/01 خاتمه يافته
بررسی رفتار لرزه ای سقف شناور دو لایه مخازن ذخیره مایع گودرزی محمدعلی 1390/05/01 خاتمه يافته
اثرات ناشی از حرکات بر پاسخ لرزه ای سقف های شناور تک لایه در مخازن ذخیره مایعات گودرزی محمدعلی جبارزاده محمدجواد 1390/05/01 خاتمه يافته
مطالعه تحلیلی رفتار لرزه ای سکوهای دریایی (مطالعه موردی دوسکو درخلیج فارس) واثقی اکبر جوادی سینا یوسف 1388/04/15 خاتمه يافته
بررسی عملکرد لرزه‌ای مخازن جداسازی لرزه‌ای شده با استفاده از تیغه‌های میراگر ضیایی فر منصور 1384/04/01 خاتمه يافته
تهیه منحنی‌های شکنندگی مخازن استوانه‌ای فولادی نفت عشقی ساسان 1384/01/01 خاتمه يافته
مدل برآورد خطر پذیری لرزه ای تاسیسات صنعتی ـ مطالعه موردی یک واحد نفتی غفوری آشتیانی محسن 1384/01/01 خاتمه يافته
طراحی لرزه ای مخازن گاز تحت فشار (LPG) عشقی ساسان داودی آزاد حسين 1381/01/01 خاتمه يافته
تعیین مشخصات دینامیکی سکوی بتنی موسسه علیجانی مقدم حسن حسین زاده نقدعلی 1372/01/01 خاتمه يافته
گزارش تعمیر و مقاوم سازی سازه های بتنی پیش ساخته در مناطق زلزله خیز ناطقی الهی فریبرز کوچک زاده محمدرضا خاتمه يافته
ردیف کد نشریه یا مقررات عنوان سال انتشار
۱ ۳۸ آیین‌نامه طراحی لرزه‌ای تأسیسات و سازه‌های صنعت نفت ۱۳۸۹
۲ ۱۲۳ ضوابط و معیارهای طرح و محاسبه مخازن آب زمینی ۱۳۷۱
۳ ۲۵۰ طرح و محاسبه قطعات بتن پیش‌تنیده ۱۳۸۲
۴ ۲۵۱ فهرست خدمات مطالعات بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود ۱۳۸۶
۵ ۳۲۴ ضوابط طراحی ساختمان‌های بااتصال خورجینی ۱۳۸۵
۶ ۳۲۵ ضوابط طرح و محاسبه ساختمان‌های صنعتی ۱۳۸۵
۷ ۳۴۵ راهنمای طراحی و ضوابط اجرایی بهسازی ساختمان‌های بتنی موجود با استفاده از مصالح تقویتی FRP ۱۳۸۵
۸ ۳۶۰ و ۳۶۱ دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختما نهای موجود و تفسیر ۱۳۸۵-۱۳۹۳
۹ ۱-۳۶۳

۲-۳۶۳

۳-۳۶۳

راهنمای کاربردی دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود- ساختمان‌های فولادی

راهنمای کاربردی دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود- ساختمان‌های بتنی

راهنمای کاربردی دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود- ساختمان‌های بنایی

۱۳۸۷
۱۰ ۳۶۴ دستورالعمل ارزیابی لرزه‌ای سریع ساختمان‌های موجود ۱۳۸۷
۱۱ ۳۷۶ دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های بنایی غیرمسلح موجود ۱۳۸۶
۱۲ ۳۸۸ آیین‌نامه طرح و محاسبه سازه‌های بتنی پیش‌ساخته ۱۳۸۶
۱۳ ۳۸۹ طرح و محاسبه پل‌های بتن‌آرمه ۱۳۸۷
۱۴ ۳۹۰ راهنمای انجام مطالعات خدمات جنبی در پروژه‌های بهسازی لرزه‌ای ۱۳۸۶
۱۵ ۳۹۵ دستورالعمل طراحی پل‌های فولادی ۱۳۸۶
۱۶ ۴۶۳ آیین نامه طرح پل های راه و راه آهن در برابر زلزله ۱۳۸۷
۱۷ ۵۱۱ راهنمای بهسازی لرزه‌ای پل‌ها ۱۳۹۰
۱۸ ۵۲۳ راهنمای طراحی و اجرای سیستم های جداساز لرزه ای در ساختمان ها ۱۳۸۹
۱۹ ۵۲۴ راهنمای روش‌ها و شیوه‌های بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود و جزئیات اجرایی
۲۰ ۶۰۰ راهنمای بارگذاری و تحلیل لرزه‌ای شریان‌های حیاتی ایران ۱۳۹۱
۲۱ ۶۰۱ راهنمای طراحی لرزه‌ای سامانه گازرسانی ۱۳۹۱
۲۲ ۶۰۲ راهنمای طراحی لرزه‌ای سامانه برق‌رسانی ۱۳۹۱
۲۳ ۶۰۳ راهنمای طراحی لرزه‌ای سامانه مخابرات ۱۳۹۱
۲۴ ۶۰۴ راهنمای طراحی لرزه‌ای سامانه آب‌رسانی ۱۳۹۱
۲۵ ۶۰۵ راهنمای طراحی لرزه‌ای سامانه فاضلاب ۱۳۹۱
۲۶ ۶۰۶ راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه‌ای سامانه گازرسانی ۱۳۹۱
۲۷ ۶۰۷ راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه‌ای سامانه برق‌رسانی ۱۳۹۱
۲۸ ۶۰۸ راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه‌ای سامانه مخابرات ۱۳۹۱
۲۹ ۶۰۹ راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه‌ای سامانه آب‌رسانی ۱۳۹۱
۳۰ ۶۱۰ راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه‌ای سامانه فاضلاب ۱۳۹۱
۳۱ ۶۲۶ راهنمای تحلیل خطر ۱۳۹۳
۳۲ مبحث ۸ طرح و اجرای ساختمان‌های با مصالح بنایی ۱۳۸۴-۱۳۹۲
۳۳ مبحث ۹ طرح و اجرای ساختمان‌های بتن‌آرمه ۱۳۸۵-۱۳۸۸-۱۳۹۲
۳۴ مبحث ۱۰ طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی ۱۳۹۲
۳۵ ۲۸۰۰ آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله استاندارد ۲۸۰۰ ۱۳۶۶- ۱۳۷۸- ۱۳۸۴- ۱۳۹۴