ضوابط و معیارهای فنی موجود در کشور به بیانی زیرساخت‌های جامعه فنی کشور برای طراحی و اجرای بهینه پروژه‌های مهندسی هستند. این اسناد و مدارک فنی بر اساس پژوهش‌های صورت گرفته تدوین یا بومی‌سازی می‌شوند. یکی از مهم‌ترین اهداف پژوهشکده مهندسی سازه در پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی، انجام پژوهش باهدف تولید علم و دانش فنی لازم برای تحلیل، طراحی یا بهسازی لرزه‌ای سازه‌ها، شریان‌های حیاتی و زیرساخت‌های شهری و روستایی است. این دانش فنی به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم در تدوین آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها یا روش‌های اجرایی کشور به‌کار گرفته‌شده‌اند.

با بهره‌گیری از نتایج پژوهش‌های صورت گرفته در تدوین این دستورالعمل‌ها، در سال‌های اخیر خدمات شایانی به جامعه فنی و مهندسی کشور ارائه‌شده و گام‌های بزرگی در جهت ارتقای عملکرد لرزه‌ای سازه‌ها در زمان زلزله برداشته‌شده است. در این راستا برنامه‌های پژوهشی باهدف تدوین ضوابط جدید موردنیاز یا به‌روزرسانی ضوابط و معیارهای فنی موجود در دستور کار پژوهشکده قرار دارد.

در این بخش پروژه‌ها و برنامه‌های پژوهشی انجام‌گرفته در ارتباط با هر یک از ضوابط و معیارهای فنی موجود در کشور ارائه ‌شده تا تصویری مناسب از رویکردهای پژوهشی در این زمینه ایجاد شود.

38
عنوان طرح پژوهشي مجري همکاران تاريخ شروع وضعيت
کاهش پاسخ لرزه ای مخازن استوانه ای با سقف شناور با محدود نمودن تلاطم سیال حسینی سید محمود,گودرزی محمدعلی سرور امیرحسین 1393/03/17 خاتمه يافته
بررسی آزمایشگاهی ضربه ناشی از برخورد سیال باسقف مخازن ذخیره مایع گودرزی محمدعلی 1393/06/01 خاتمه يافته
پیشنهاد تکنیک جدیدی برای جداسازی لرزه ای مخازن ذخیره مایع گودرزی محمدعلی 1393/08/01 خاتمه يافته
بررسی عددی ضربه ناشی از برخورد سيال با سقف مخازن ذخيره مايع گودرزی محمدعلی 1392/05/01 خاتمه يافته
بررسی تئوريک و عددی ميزان تاثير بكارگيری تيغه های متصل به مخزن، در كاهش اثرات لرزه ای ناشی از امواج سطحی ايجاد شده در مخازن ذخيره مايع گودرزی محمدعلی 1391/10/01 خاتمه يافته
مطالعه تجربی اثرات تیغه های فولادی در کاهش اثرات مود نوسانی سیال در مخازن روزمینی به کمک آزمایشهای میز لرزان حسین زاده نقدعلی 1389/10/01 خاتمه يافته
بررسی رفتار لرزه ای سقف شناور دو لایه مخازن ذخیره مایع گودرزی محمدعلی 1390/05/01 خاتمه يافته
اثرات ناشی از حرکات بر پاسخ لرزه ای سقف های شناور تک لایه در مخازن ذخیره مایعات گودرزی محمدعلی جبارزاده محمدجواد 1390/05/01 خاتمه يافته
مطالعه تحلیلی رفتار لرزه ای سکوهای دریایی (مطالعه موردی دوسکو درخلیج فارس) واثقی اکبر جوادی سینا یوسف 1388/04/15 خاتمه يافته
بررسی عملکرد لرزه‌ای مخازن جداسازی لرزه‌ای شده با استفاده از تیغه‌های میراگر ضیایی فر منصور 1384/04/01 خاتمه يافته
تهیه منحنی‌های شکنندگی مخازن استوانه‌ای فولادی نفت عشقی ساسان 1384/01/01 خاتمه يافته
مدل برآورد خطر پذیری لرزه ای تاسیسات صنعتی ـ مطالعه موردی یک واحد نفتی غفوری آشتیانی محسن 1384/01/01 خاتمه يافته
طراحی لرزه ای مخازن گاز تحت فشار (LPG) عشقی ساسان داودی آزاد حسين 1381/01/01 خاتمه يافته
تعیین مشخصات دینامیکی سکوی بتنی موسسه علیجانی مقدم حسن حسین زاده نقدعلی 1372/01/01 خاتمه يافته
گزارش تعمیر و مقاوم سازی سازه های بتنی پیش ساخته در مناطق زلزله خیز ناطقی الهی فریبرز کوچک زاده محمدرضا خاتمه يافته
123
عنوان طرح پژوهشي مجري همکاران تاريخ شروع وضعيت
بررسی آزمایشگاهی ضربه ناشی از برخورد سیال باسقف مخازن ذخیره مایع گودرزی محمدعلی 1393/06/01 خاتمه يافته
بررسی تئوريک و عددی ميزان تاثير بكارگيری تيغه های متصل به مخزن، در كاهش اثرات لرزه ای ناشی از امواج سطحی ايجاد شده در مخازن ذخيره مايع گودرزی محمدعلی 1391/10/01 خاتمه يافته
بررسی رفتار لرزه ای مخازن بتنی هوایی آب غفوری آشتیانی محسن عشقی ساسان 1382/06/01 خاتمه يافته
گزارش تحلیل و بررسی رفتار مخازن بتنی هوایی آب تحت تاثیر نیروی زلزله حسینی مازیار,شکیب حمزه 1374/02/02 خاتمه يافته
گزارش ارزیابی رفتار لرزه ای مخازن هوایی آب فروسیمانی با استفاده از آزمایشهای ارتعاشات محیطی شکیب حمزه,مرعشی سيد عمادالدين حسینی مازیار 1374/02/02 خاتمه يافته
گزارش مطالعه شکست منبع آب رشت معماری علی محمد احمدی محمد مهدی,رضایی بیژن 1369/11/01 خاتمه يافته
324
عنوان طرح پژوهشي مجري همکاران تاريخ شروع وضعيت
بررسی رفتار دینامیکی اتصالات خورجینی تحت اثر بارهای چرخه ای به کمک نتایج آزمایشگاهی وتر محمدقاسم حسینی سید محمود 1383/02/01 خاتمه يافته
گزارش بررسی مقاومت ساختمانهای اسکلت فولادی با اتصالات نیمه صلب (اتصال خورجینی) در برابر زلزله علیجانی مقدم حسن كوهیان رویا 1371/09/01 خاتمه يافته
گزارش رفتار قابهای نیمه صلب دارای اتصالات خرجینی با مهاربند و بدون مهاربند ناطقی الهی فریبرز ‏یزدانی علی خاتمه يافته
گزارش آزمایش دینامیکی مدل1/2 ساختمان 4 طبقه اسکلت فلزی با اتصال خرجینی تیو مهران,غفوری آشتیانی محسن,کاظم حسین,ناطقی الهی فریبرز خاتمه يافته
325
عنوان طرح پژوهشي مجري همکاران تاريخ شروع وضعيت
بررسی رفتار لرزه ای سازه های مجاور و متصل به هم در مجتمع های صنعتی حسینی هاشمی بهرخ بهنام فر فرهاد 1383/07/01 خاتمه يافته
345
عنوان طرح پژوهشي مجري همکاران تاريخ شروع وضعيت
تقویت اتصال کناری تیر، ستون بتن مسلح توسط لایه های FRP احمدی دانش فخرالدین,عشقی ساسان اسماعیل اسماعیلی,عشقی ساسان 1385/04/20 خاتمه يافته
کاربرد FRP در مقاوم سازی عضو خمشی ناطقی الهی فریبرز ملکی شهرام 1382/10/15 خاتمه يافته
360,361
عنوان طرح پژوهشي مجري همکاران تاريخ شروع وضعيت
شكنندگی قابهای خمشی بتن مسلح معمولی و متوسط تحت تحريكات چند مولفه اي زلزله و ارائه روش مقاوم سازی تركيبی ستون برای بهبود رفتار لرزه ای آنها تسنیمی عباسعلی منصوری بابک,مهدوی نویده,نوروزی‌نژاد‌ فرسنگی احسان 1392/05/01 خاتمه يافته
ارائه ميراگر تركيبی برای عملكرد دو سطحی در سازه های فولادی حسینی هاشمی بهرخ مودب الهام 1392/01/01 خاتمه يافته
بررسی رفتار سيستم های ثانويه و ارائه طيف طرح طبقه با توجه به رفتار غير خطی سازه و اندركنش سيستم اوليه (سازه) با سيستم ثانويه غفوری آشتیانی محسن 1392/07/01 خاتمه يافته
تشخيص آسيبهای وارده به سازه ها ناشی از زلزله های قوی با استفاده از تبديل جديد ارتقاء يافته هيلبرت - هوانگ بهار امید 1392/01/01 خاتمه يافته
بهبود رفتار قابهای فولادی توسط حرکت گهواره ایوتسلیم المانها در پای ستونها وتر محمدقاسم كلانتری افشین 1390/04/15 خاتمه يافته
انتخاب شتاب نگاشتهای حوزه نزديك برای انجام تحليل های ديناميكی غيرخطی براساس تلفيق مشخصات حوزه زمان و فركانس غفوری آشتیانی محسن آذربخت بنکده علیرضا,عباسی لعیا,موسوی مهدی 1390/11/01 خاتمه يافته
ارزیابی پتانسیل خرابی پیشرونده در ساختمان فولادی تحت اثراز دست دادن دو ستون بعد از وقوع زلزله ناطقی الهی فریبرز پویان ژیلا 1392/07/01 خاتمه يافته
روش طراحی بر اساس تغيير مكان برای ساختمانهای قاب خمشی بتن مسلح نامتقارن سروقدمقدم عبدالرضا ایزدی ‌زمان‌آبادی اسماعیل 1390/08/01 خاتمه يافته
تعیین مشخصات سازه و تشخیص خرابی تنها با استفاده از پاسخ لرزه ای ناطقی الهی فریبرز آب آذرسا فریبا 1390/08/01 خاتمه يافته
بررسی قابليت اعتماد سازه های بنايی كلافدار اربابی فریدون جبارزاده محمدجواد 1389/12/01 خاتمه يافته
شناخت و بررسی دقت روشهای ارزيابی آسيب پذيری و عملكردی بيمارستان ها در برابر زلزله غفوری آشتیانی محسن عشقی ساسان 1390/08/01 خاتمه يافته
حاشیه ایمنی در برابر خرابی پیشرونده ساختمانهای نا متقارن در پلان قاب خمشی بتن مسلح واجد ضوابط لرزه ای سروقدمقدم عبدالرضا دوست محمدی بويينی مونا,کریمیان سمیه 1389/10/01 خاتمه يافته
بررسی رفتار قابهای بتنی ميانپر با ميان قابهای مصالح بنایی و ديوارهای مصالح بنايی مقاوم شده با کامپوزيتهای سیمانی مسلح الیافی ناطقی الهی فریبرز دهقانی ايوب 1388/01/01 خاتمه يافته
ارائه مدل رفتار غیرخطی پانل های مصالح بنایی دارای بازشو برای تحلیل غیرخطی لرزه ای قاب های بتن مسلح مرکب تسنیمی عباسعلی سروقدمقدم عبدالرضا 1387/02/01 خاتمه يافته
بررسی آزمایشگاهی رفتار کمانشی و لرزه ای ستونهای مرکب با بست مورب تحت بار استاتیکی و بار چرخه ای حسینی هاشمی بهرخ جعفری صحنه سرائی محمدعلی 1389/01/01 خاتمه يافته
بررسی رفتار لرزه ای میراگر پانل برشی در سيستم های مهاربندی هم محور حسینی هاشمی بهرخ 1389/08/01 خاتمه يافته
بررسی رفتار لرزه ای ساختمانهای آجری کلافدار بطور تحلیلی و آزمایشگاهی عشقی ساسان 1388/10/01 خاتمه يافته
ارزیابی آسيب‌پذيری لرزه‌ای سيلوهای بتنی با در نظر گرفتن اندرکنش خاک - سازه و محتویات ناطقی الهی فریبرز 1388/01/01 خاتمه يافته
ارزیابی عملکرد لرزه ای موردی یک ساختمان با میانقاب بنایی در زلزله بم حسین زاده نقدعلی 1389/04/01 خاتمه يافته
بررسی رفتار میانقابهای دارای فیوز لغزان تعمیرشده با گروت محمدی مجید محمدی رضا 1389/07/01 خاتمه يافته
ارائه جزئیات چشمه اتصال در قاب های خمشی فولادی با تیرهای با عمق نا برابر حسینی هاشمی بهرخ احمدی جزنی روح اله 1388/01/01 خاتمه يافته
شناخت الگوی تغییرات رخنموده در خصوصیات دینامیکی یک سازه بتنی حین وقوع زلزله های قوی بهار امید 1388/06/01 خاتمه يافته
اثر وجود درز فوقانی بر رفتار میانقاب دارای فیوز لغزان محمدی مجید محمدی رضا 1388/03/15 خاتمه يافته
مطالعه تحلیلی و آزمایشگاهی دیوارهای برشی فولادی تقویت شده قطری ناطقی الهی فریبرز علوی عرفان 1387/02/01 خاتمه يافته
انتخاب شتاب نگاشت ها برای تحلیل لرزه ای غیر خطی بر اساس مشخصات طیفی غفوری آشتیانی محسن آذربخت بنکده علیرضا,موسوی مهدی 1387/02/01 خاتمه يافته
شناسایی خصوصیات بنیادین سیستم های سازه ای با استفاده از تبدیل ارتقاء یافته هیلبرت هوآنگ بهار امید رمضانی سهيل 1387/06/01 خاتمه يافته
ارتقاءخصوصیات سختی مقاومت وشکل پذیری ستونها ی بتن مسلح غیر شکل پذیر سروقدمقدم عبدالرضا مکاری رحمدل جواد 1386/09/01 خاتمه يافته
گزارش بررسی رفتار و راههای تنظیم میانقاب با فیوز لغزشی محمدی مجید اکرمی وحید 1387/01/20 خاتمه يافته
مطالعه آسیب پذیری لرزه ای تجهیزات غیرسازه ای بلوکی دارای سیستم جداسازی لرزه ای در برابر دوران به کمک رسم منحنی های شکنندگی كلانتری افشین 1387/01/15 خاتمه يافته
بررسی اتصالات تیر I شکل به ستون قوطی با استفاده از صفحات کناری در سازه های فولادی قاب خمشی ناطقی الهی فریبرز طباطبایی زهرا 1387/01/01 خاتمه يافته
منحنی رفتار لرزه ای آزمایشگاهی دیوارهای آجری کلافدار و کاربرد آن در تحلیل یک ساختمان آجری عشقی ساسان 1385/03/01 خاتمه يافته
مطالعه آزمایشگاهی رفتار لرزه ای ستونهای مرکب با بست افقی حسینی هاشمی بهرخ 1385/11/28 خاتمه يافته
مطالعه آزمایشگاهی وتحلیلی ارزیابی اسیب پذیری لرزه ای دیوارهای اجری غیر مهندسی متداول در ایران ناطقی الهی فریبرز ضیایی فر منصور,عالمی فرامرز 1385/07/30 خاتمه يافته
ارائه الگوریتم مناسب برای شناسایی پارامترهای دینامیکی ساختمانها با استفاده از ارتعاشات ناشی از زلزله و ارتعاشات محیطی محمودآبادی مسعود 1385/07/30 خاتمه يافته
بررسی تحلیلی و آزمایشگاهی مقاوم سازی قاب بتنی با میانقاب مصالح بنایی با استفاده از پلیمرهای مسلح فیبری FRP ناطقی الهی فریبرز دهقانی ايوب 1385/11/28 خاتمه يافته
بررسی اندرکنش قاب و میانقاب در قابهای بتنی با میانقاب مصالح بنایی سروقدمقدم عبدالرضا پارسا فرزاد 1384/01/15 خاتمه يافته
بررسی آسیب پذیری تجهیزات صلب با در نظر گرفتن اثرات اندرکنش بین آنها غفوری آشتیانی محسن عشقی ساسان 1384/03/12 خاتمه يافته
ملحوظ نمودن تاخیرزمانی درالگوریتم کنترل بهینه آنی گسسته بهار امید 1384/12/06 خاتمه يافته
بررسی آزمایشگاهی تاثیر نقص هندسی در رفتار ستونهای مشبک با بست افقی تحت نیروی محوری استاتیکی حسینی هاشمی بهرخ 1383/09/01 خاتمه يافته
بررسی رفتار دینامیکی اتصالات خورجینی تحت اثر بارهای چرخه ای به کمک نتایج آزمایشگاهی وتر محمدقاسم حسینی سید محمود 1383/02/01 خاتمه يافته
بررسی رفتار لرزه ای دیوارهای برشی فولادی به کمک مطالعات تحلیلی و تجربی وتر محمدقاسم 1383/02/01 خاتمه يافته
بررسی رفتار ستونهای مشبک تحت اثر بارهای زلزله حسینی هاشمی بهرخ حسینی سید محمود,قاسمی محمدرضا 1378/02/01 خاتمه يافته
بررسی عملکرد سازه های فولادی در زلزله بم و ارزیابی تحلیلی یک نمونه سازه موجود حسینی هاشمی بهرخ 1383/01/30 خاتمه يافته
بررسی آزمایشگاهی رفتار لرزه ای ستون های مقاوم سازی شده بتنی وتر محمدقاسم رضایی الهام,ناطقی الهی فریبرز 1381/05/01 خاتمه يافته
تعیین ظرفیت باربری سازه های خشتی و ارائه روش های مقاوم سازی آنها ضیایی فر منصور جبارزاده محمدجواد 1383/10/14 خاتمه يافته
ایجاد نرم افزارهوشمند برای تشخیص خرابی در سازه های فلزی آسیب دیده غفوری آشتیانی محسن کاوه علی 1382/09/30 خاتمه يافته
تشخیص، تعمیر و تقویت ساختمانهای بتن آرمه آسیب دیده از زلزله عشقی ساسان 1383/12/02 خاتمه يافته
شناسایی پارامترهای مدی ساختمان برج سپهر با استفاده از شتابنگاشتهای ثبت شده در آن در هنگام زلزله 8 خرداد 1383 فیروز آباد - کجور محمودآبادی مسعود 1384/02/05 خاتمه يافته
کاربرد FRP در مقاوم سازی عضو خمشی ناطقی الهی فریبرز ملکی شهرام 1382/10/15 خاتمه يافته
مطالعه تجربی کاربرد میراگر فلزی آکاردئونی در مقاوم سازی لرزه ای قابهای فولادی ناطقی الهی فریبرز ضیایی فر منصور 1382/02/01 خاتمه يافته
طراحی یک میراگر ویسکوز با قابلیت کنترل پذیری در سیستم های غیر فعال ضیایی فر منصور بهار امید,وارسته عليرضا 1382/01/01 خاتمه يافته
مطالعه رفتار لرزه ای دیوارهای آجری درزدار ضیایی فر منصور عالمی فرامرز,وتر محمدقاسم 1378/08/01 خاتمه يافته
تعیین ضریب خسارت پذیری ساختمانهای بتنی تهران در مقابل زلزله ناطقی الهی فریبرز حسین زاده نقدعلی 1375/07/01 خاتمه يافته
تعیین ضریب خسارت لرزه ای ساختمانهای بتنی مسلح معمولی تهران حسین زاده نقدعلی حسینی مازیار 1377/01/01 خاتمه يافته
استفاده از شتاب نگاشت های ثبت شده از ساختمانها جهت بر آورد خسارت یک زمین لرزه غفوری آشتیانی محسن 1377/01/05 خاتمه يافته
تهیه راهنمای ساده مصور برای ساخت خانه های روستایی مقاوم در برابر زلزله به تفکیک مناطق روستایی کشور حسینی هاشمی بهرخ تهرانی زاده محسن,غفوری آشتیانی محسن 1377/09/01 خاتمه يافته
گزارش ارزیابی کمی آسیب پذیری لرزه ای ساختمانهای بتنی مسلح با استفاده از تحلیل دینامیکی غیر خطی ناطقی الهی فریبرز معتمدی مهرتاش 1376/03/03 خاتمه يافته
گزارش آزمایش ارتعاش اجباری بر روی سازه یک ساختمان اسکلت فلزی تیو مهران سياری آرش 1376/03/01 خاتمه يافته
بررسی سیستم های جاذب انرژی در مقاوم سازی ساختمانها ناطقی الهی فریبرز 1374/07/01 خاتمه يافته
ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای ساختمانهای بتنی مسلح با دیوارهای برشی حسین زاده نقدعلی كوهیان رویا,ناطقی الهی فریبرز 1374/02/01 خاتمه يافته
بررسی تجربی نظری توان لرزهای روش جدید دال دو طرفه طاق ضربی ماهری محمود رضا 1373/05/01 خاتمه يافته
طرح تقویت ساختمانهای آجری نیمه اسکلت در برابر زلزله علیجانی مقدم حسن حسین زاده نقدعلی,محمودی علی اصغر 1372/01/15 خاتمه يافته
گزارش بررسی مقاومت ساختمانهای اسکلت فولادی با اتصالات نیمه صلب (اتصال خورجینی) در برابر زلزله علیجانی مقدم حسن كوهیان رویا 1371/09/01 خاتمه يافته
گزارش آسیب پذیری سازه های فولادی با استفاده از تحلیل دینامیکی غیر خطی حسین زاده نقدعلی,ناطقی الهی فریبرز 1371/09/01 خاتمه يافته
گزارش بررسی اندرکنش دینامیکی عناصر تیر آهن و طاقهای آجری در سقفهای طاق ضربی ماهری محمود رضا 1371/01/01 خاتمه يافته
گزارش رفتار ساختمانهای آجری مسلح و غیر مسلح در برابر زلزله علیجانی مقدم حسن 1370/07/01 خاتمه يافته
روشهای تقویت ساختمانهای آسیب دیده از زلزله علیجانی مقدم حسن شهبازیان بهروز 1369/07/25 خاتمه يافته
گزارش سیستمهای حفاظت در مقابل زلزله در ساختمانهای روستایی خندانی نیره,معماری علی محمد 1369/10/01 خاتمه يافته
گزارش تعیین محل بهینه کمر بندهای خرپایی با استفاده از تحلیل طیفی و تاریخچه زمانی ناطقی الهی فریبرز زندپارسا کیومرث,گنجه حمید خاتمه يافته
آسیب پذیری لرزه ای سازه های بتنی با دیوارهای پر کننده ناطقی الهی فریبرز خاتمه يافته
ارزیابی مقاومت و شکل پذیری ساختمانهای بتن مسلح کم ارتفاع موجود - ضریب خسارت ناطقی الهی فریبرز خاتمه يافته
گزارش ارزیابی مقاومت و عملکرد سازه های بتن آرمه در برابر زلزله ناطقی الهی فریبرز اباسهل فرهاد خاتمه يافته
معیارهای ارزیابی و نحوه تعیین آسیب پذیری سازه های بتن مسلح ناطقی الهی فریبرز ابراهیمی احمد خاتمه يافته
گزارش بررسی آسیب پذیری لرزه ای ساختمانهای چهار طبقه فولادی موجود در کشور ناطقی الهی فریبرز اقلیمی کامیار خاتمه يافته
گزارش تعمیر و تقویت لرزه ای ساختمانهای فولادی موجود ناطقی الهی فریبرز نصراله بیگی بابک خاتمه يافته
گزارش مدلسازی مکانیزم شکست و ترک خوردگی دیوارهای آجری غیر مسلح ناطقی الهی فریبرز خباز تميمی محمد رضا خاتمه يافته
گزارش رفتار قابهای نیمه صلب دارای اتصالات خرجینی با مهاربند و بدون مهاربند ناطقی الهی فریبرز ‏یزدانی علی خاتمه يافته
گزارش مدلسازی کامپیوتری ساختمانهای آجری ناطقی الهی فریبرز زندپارسا کیومرث خاتمه يافته
توسعه روش های شناسایی و تشخیص خرابی درسازه ها غفوری آشتیانی محسن خانلری کارن خاتمه يافته
گزارش تشخیص خرابی در ساختمانهای آسیب دیده با استفاده از شبکه عصبی و الگو ریتم ژنتیک غفوری آشتیانی محسن صابری حقیقی کیوان خاتمه يافته
تهیه پوسترهای آموزشی برای مقاوم سازی اقلام غیر سازه ای ناطقی الهی فریبرز خاتمه يافته
تدوین روش ارزیابی آسیب پذیری ساختمانها ناطقی الهی فریبرز خاتمه يافته
راهنمای فنی مقاوم سازی ساختمانهای فولادی ناطقی الهی فریبرز خاتمه يافته
گزارش روشهای ساخت تعمیر و تقویت ساختمانهای سنگی مقاوم در برابر زلزله ناطقی الهی فریبرز خاتمه يافته
گزارش ترکیب کنترل فعال و غیر فعال در سازه ها ناطقی الهی فریبرز ادیب رمضانی محمدرضا خاتمه يافته
گزارش تعمیر و مقاوم سازی سازه های بتنی پیش ساخته در مناطق زلزله خیز ناطقی الهی فریبرز کوچک زاده محمدرضا خاتمه يافته
363-1
عنوان طرح پژوهشي مجري همکاران تاريخ شروع وضعيت
شکل پذیری قاب های مهاربندی شده هم محور توسط فولاد تنش تسلیم پایین و آلیاژ آلومینیوم درمهاربندها وتر محمدقاسم 1393/07/01 خاتمه يافته
ارائه ميراگر تركيبی برای عملكرد دو سطحی در سازه های فولادی حسینی هاشمی بهرخ مودب الهام 1392/01/01 خاتمه يافته
ارزیابی پتانسیل خرابی پیشرونده در ساختمان فولادی تحت اثراز دست دادن دو ستون بعد از وقوع زلزله ناطقی الهی فریبرز پویان ژیلا 1392/07/01 خاتمه يافته
بررسی و مقايسه ارزش نسبی مهاربند كمانش تاب تمام فولاد با ديوار برشی فولادی اربابی فریدون 1390/08/01 خاتمه يافته
بررسی آزمایشگاهی رفتار کمانشی و لرزه ای ستونهای مرکب با بست مورب تحت بار استاتیکی و بار چرخه ای حسینی هاشمی بهرخ جعفری صحنه سرائی محمدعلی 1389/01/01 خاتمه يافته
بررسی رفتار لرزه ای میراگر پانل برشی در سيستم های مهاربندی هم محور حسینی هاشمی بهرخ 1389/08/01 خاتمه يافته
ارزیابی عملکرد لرزه ای موردی یک ساختمان با میانقاب بنایی در زلزله بم حسین زاده نقدعلی 1389/04/01 خاتمه يافته
بررسی رفتار میانقابهای دارای فیوز لغزان تعمیرشده با گروت محمدی مجید محمدی رضا 1389/07/01 خاتمه يافته
ارائه جزئیات چشمه اتصال در قاب های خمشی فولادی با تیرهای با عمق نا برابر حسینی هاشمی بهرخ احمدی جزنی روح اله 1388/01/01 خاتمه يافته
مطالعه تحلیلی و آزمایشگاهی دیوارهای برشی فولادی تقویت شده قطری ناطقی الهی فریبرز علوی عرفان 1387/02/01 خاتمه يافته
گزارش بررسی رفتار و راههای تنظیم میانقاب با فیوز لغزشی محمدی مجید اکرمی وحید 1387/01/20 خاتمه يافته
بررسی اتصالات تیر I شکل به ستون قوطی با استفاده از صفحات کناری در سازه های فولادی قاب خمشی ناطقی الهی فریبرز طباطبایی زهرا 1387/01/01 خاتمه يافته
مطالعه آزمایشگاهی رفتار لرزه ای ستونهای مرکب با بست افقی حسینی هاشمی بهرخ 1385/11/28 خاتمه يافته
بررسی آزمایشگاهی تاثیر نقص هندسی در رفتار ستونهای مشبک با بست افقی تحت نیروی محوری استاتیکی حسینی هاشمی بهرخ 1383/09/01 خاتمه يافته
بررسی رفتار لرزه ای دیوارهای برشی فولادی به کمک مطالعات تحلیلی و تجربی وتر محمدقاسم 1383/02/01 خاتمه يافته
بررسی رفتار ستونهای مشبک تحت اثر بارهای زلزله حسینی هاشمی بهرخ حسینی سید محمود,قاسمی محمدرضا 1378/02/01 خاتمه يافته
بررسی عملکرد سازه های فولادی در زلزله بم و ارزیابی تحلیلی یک نمونه سازه موجود حسینی هاشمی بهرخ 1383/01/30 خاتمه يافته
ایجاد نرم افزارهوشمند برای تشخیص خرابی در سازه های فلزی آسیب دیده غفوری آشتیانی محسن کاوه علی 1382/09/30 خاتمه يافته
مطالعه تجربی کاربرد میراگر فلزی آکاردئونی در مقاوم سازی لرزه ای قابهای فولادی ناطقی الهی فریبرز ضیایی فر منصور 1382/02/01 خاتمه يافته
طراحی یک میراگر ویسکوز با قابلیت کنترل پذیری در سیستم های غیر فعال ضیایی فر منصور بهار امید,وارسته عليرضا 1382/01/01 خاتمه يافته
گزارش آسیب پذیری سازه های فولادی با استفاده از تحلیل دینامیکی غیر خطی حسین زاده نقدعلی,ناطقی الهی فریبرز 1371/09/01 خاتمه يافته
گزارش تعیین محل بهینه کمر بندهای خرپایی با استفاده از تحلیل طیفی و تاریخچه زمانی ناطقی الهی فریبرز زندپارسا کیومرث,گنجه حمید خاتمه يافته
گزارش بررسی آسیب پذیری لرزه ای ساختمانهای چهار طبقه فولادی موجود در کشور ناطقی الهی فریبرز اقلیمی کامیار خاتمه يافته
گزارش تعمیر و تقویت لرزه ای ساختمانهای فولادی موجود ناطقی الهی فریبرز نصراله بیگی بابک خاتمه يافته
گزارش رفتار قابهای نیمه صلب دارای اتصالات خرجینی با مهاربند و بدون مهاربند ناطقی الهی فریبرز ‏یزدانی علی خاتمه يافته
راهنمای فنی مقاوم سازی ساختمانهای فولادی ناطقی الهی فریبرز خاتمه يافته
363-2
عنوان طرح پژوهشي مجري همکاران تاريخ شروع وضعيت
شكنندگی قابهای خمشی بتن مسلح معمولی و متوسط تحت تحريكات چند مولفه اي زلزله و ارائه روش مقاوم سازی تركيبی ستون برای بهبود رفتار لرزه ای آنها تسنیمی عباسعلی منصوری بابک,مهدوی نویده,نوروزی‌نژاد‌ فرسنگی احسان 1392/05/01 خاتمه يافته
روش طراحی بر اساس تغيير مكان برای ساختمانهای قاب خمشی بتن مسلح نامتقارن سروقدمقدم عبدالرضا ایزدی ‌زمان‌آبادی اسماعیل 1390/08/01 خاتمه يافته
حاشیه ایمنی در برابر خرابی پیشرونده ساختمانهای نا متقارن در پلان قاب خمشی بتن مسلح واجد ضوابط لرزه ای سروقدمقدم عبدالرضا دوست محمدی بويينی مونا,کریمیان سمیه 1389/10/01 خاتمه يافته
بررسی رفتار قابهای بتنی ميانپر با ميان قابهای مصالح بنایی و ديوارهای مصالح بنايی مقاوم شده با کامپوزيتهای سیمانی مسلح الیافی ناطقی الهی فریبرز دهقانی ايوب 1388/01/01 خاتمه يافته
ارائه مدل رفتار غیرخطی پانل های مصالح بنایی دارای بازشو برای تحلیل غیرخطی لرزه ای قاب های بتن مسلح مرکب تسنیمی عباسعلی سروقدمقدم عبدالرضا 1387/02/01 خاتمه يافته
بررسی رفتار میانقابهای دارای فیوز لغزان تعمیرشده با گروت محمدی مجید محمدی رضا 1389/07/01 خاتمه يافته
شناخت الگوی تغییرات رخنموده در خصوصیات دینامیکی یک سازه بتنی حین وقوع زلزله های قوی بهار امید 1388/06/01 خاتمه يافته
گزارش بررسی رفتار و راههای تنظیم میانقاب با فیوز لغزشی محمدی مجید اکرمی وحید 1387/01/20 خاتمه يافته
بررسی رفتار دینامیکی اتصالات خورجینی تحت اثر بارهای چرخه ای به کمک نتایج آزمایشگاهی وتر محمدقاسم حسینی سید محمود 1383/02/01 خاتمه يافته
بررسی آزمایشگاهی رفتار لرزه ای ستون های مقاوم سازی شده بتنی وتر محمدقاسم رضایی الهام,ناطقی الهی فریبرز 1381/05/01 خاتمه يافته
تشخیص، تعمیر و تقویت ساختمانهای بتن آرمه آسیب دیده از زلزله عشقی ساسان 1383/12/02 خاتمه يافته
کاربرد FRP در مقاوم سازی عضو خمشی ناطقی الهی فریبرز ملکی شهرام 1382/10/15 خاتمه يافته
تعیین ضریب خسارت پذیری ساختمانهای بتنی تهران در مقابل زلزله ناطقی الهی فریبرز حسین زاده نقدعلی 1375/07/01 خاتمه يافته
تعیین ضریب خسارت لرزه ای ساختمانهای بتنی مسلح معمولی تهران حسین زاده نقدعلی حسینی مازیار 1377/01/01 خاتمه يافته
گزارش ارزیابی کمی آسیب پذیری لرزه ای ساختمانهای بتنی مسلح با استفاده از تحلیل دینامیکی غیر خطی ناطقی الهی فریبرز معتمدی مهرتاش 1376/03/03 خاتمه يافته
ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای ساختمانهای بتنی مسلح با دیوارهای برشی حسین زاده نقدعلی كوهیان رویا,ناطقی الهی فریبرز 1374/02/01 خاتمه يافته
آسیب پذیری لرزه ای سازه های بتنی با دیوارهای پر کننده ناطقی الهی فریبرز خاتمه يافته
ارزیابی مقاومت و شکل پذیری ساختمانهای بتن مسلح کم ارتفاع موجود - ضریب خسارت ناطقی الهی فریبرز خاتمه يافته
گزارش ارزیابی مقاومت و عملکرد سازه های بتن آرمه در برابر زلزله ناطقی الهی فریبرز اباسهل فرهاد خاتمه يافته
معیارهای ارزیابی و نحوه تعیین آسیب پذیری سازه های بتن مسلح ناطقی الهی فریبرز ابراهیمی احمد خاتمه يافته
گزارش تعمیر و مقاوم سازی سازه های بتنی پیش ساخته در مناطق زلزله خیز ناطقی الهی فریبرز کوچک زاده محمدرضا خاتمه يافته
363-3
عنوان طرح پژوهشي مجري همکاران تاريخ شروع وضعيت
بررسی رفتار لرزه ای ساختمانهای آجری کلافدار بطور تحلیلی و آزمایشگاهی عشقی ساسان 1388/10/01 خاتمه يافته
ارتقاءخصوصیات سختی مقاومت وشکل پذیری ستونها ی بتن مسلح غیر شکل پذیر سروقدمقدم عبدالرضا مکاری رحمدل جواد 1386/09/01 خاتمه يافته
منحنی رفتار لرزه ای آزمایشگاهی دیوارهای آجری کلافدار و کاربرد آن در تحلیل یک ساختمان آجری عشقی ساسان 1385/03/01 خاتمه يافته
مطالعه آزمایشگاهی وتحلیلی ارزیابی اسیب پذیری لرزه ای دیوارهای اجری غیر مهندسی متداول در ایران ناطقی الهی فریبرز ضیایی فر منصور,عالمی فرامرز 1385/07/30 خاتمه يافته
بررسی تحلیلی و آزمایشگاهی مقاوم سازی قاب بتنی با میانقاب مصالح بنایی با استفاده از پلیمرهای مسلح فیبری FRP ناطقی الهی فریبرز دهقانی ايوب 1385/11/28 خاتمه يافته
تعیین ظرفیت باربری سازه های خشتی و ارائه روش های مقاوم سازی آنها ضیایی فر منصور جبارزاده محمدجواد 1383/10/14 خاتمه يافته
مطالعه رفتار لرزه ای دیوارهای آجری درزدار ضیایی فر منصور عالمی فرامرز,وتر محمدقاسم 1378/08/01 خاتمه يافته
تهیه راهنمای ساده مصور برای ساخت خانه های روستایی مقاوم در برابر زلزله به تفکیک مناطق روستایی کشور حسینی هاشمی بهرخ تهرانی زاده محسن,غفوری آشتیانی محسن 1377/09/01 خاتمه يافته
بررسی تجربی نظری توان لرزهای روش جدید دال دو طرفه طاق ضربی ماهری محمود رضا 1373/05/01 خاتمه يافته
طرح تقویت ساختمانهای آجری نیمه اسکلت در برابر زلزله علیجانی مقدم حسن حسین زاده نقدعلی,محمودی علی اصغر 1372/01/15 خاتمه يافته
گزارش بررسی مقاومت ساختمانهای اسکلت فولادی با اتصالات نیمه صلب (اتصال خورجینی) در برابر زلزله علیجانی مقدم حسن كوهیان رویا 1371/09/01 خاتمه يافته
گزارش بررسی اندرکنش دینامیکی عناصر تیر آهن و طاقهای آجری در سقفهای طاق ضربی ماهری محمود رضا 1371/01/01 خاتمه يافته
گزارش رفتار ساختمانهای آجری مسلح و غیر مسلح در برابر زلزله علیجانی مقدم حسن 1370/07/01 خاتمه يافته
گزارش سیستمهای حفاظت در مقابل زلزله در ساختمانهای روستایی خندانی نیره,معماری علی محمد 1369/10/01 خاتمه يافته
گزارش مدلسازی مکانیزم شکست و ترک خوردگی دیوارهای آجری غیر مسلح ناطقی الهی فریبرز خباز تميمی محمد رضا خاتمه يافته
گزارش مدلسازی کامپیوتری ساختمانهای آجری ناطقی الهی فریبرز زندپارسا کیومرث خاتمه يافته
گزارش روشهای ساخت تعمیر و تقویت ساختمانهای سنگی مقاوم در برابر زلزله ناطقی الهی فریبرز خاتمه يافته
364
عنوان طرح پژوهشي مجري همکاران تاريخ شروع وضعيت
بررسی ساختمان های موجود به روش باز دید عینی ناطقی الهی فریبرز 1371/01/01 خاتمه يافته
تدوین روش ارزیابی آسیب پذیری ساختمانها ناطقی الهی فریبرز خاتمه يافته
376
عنوان طرح پژوهشي مجري همکاران تاريخ شروع وضعيت
بررسی رفتار لرزه ای ساختمانهای آجری کلافدار بطور تحلیلی و آزمایشگاهی عشقی ساسان 1388/10/01 خاتمه يافته
منحنی رفتار لرزه ای آزمایشگاهی دیوارهای آجری کلافدار و کاربرد آن در تحلیل یک ساختمان آجری عشقی ساسان 1385/03/01 خاتمه يافته
مطالعه آزمایشگاهی وتحلیلی ارزیابی اسیب پذیری لرزه ای دیوارهای اجری غیر مهندسی متداول در ایران ناطقی الهی فریبرز ضیایی فر منصور,عالمی فرامرز 1385/07/30 خاتمه يافته
بررسی تحلیلی و آزمایشگاهی مقاوم سازی قاب بتنی با میانقاب مصالح بنایی با استفاده از پلیمرهای مسلح فیبری FRP ناطقی الهی فریبرز دهقانی ايوب 1385/11/28 خاتمه يافته
تعیین ظرفیت باربری سازه های خشتی و ارائه روش های مقاوم سازی آنها ضیایی فر منصور جبارزاده محمدجواد 1383/10/14 خاتمه يافته
مطالعه رفتار لرزه ای دیوارهای آجری درزدار ضیایی فر منصور عالمی فرامرز,وتر محمدقاسم 1378/08/01 خاتمه يافته
تهیه راهنمای ساده مصور برای ساخت خانه های روستایی مقاوم در برابر زلزله به تفکیک مناطق روستایی کشور حسینی هاشمی بهرخ تهرانی زاده محسن,غفوری آشتیانی محسن 1377/09/01 خاتمه يافته
بررسی تجربی نظری توان لرزهای روش جدید دال دو طرفه طاق ضربی ماهری محمود رضا 1373/05/01 خاتمه يافته
طرح تقویت ساختمانهای آجری نیمه اسکلت در برابر زلزله علیجانی مقدم حسن حسین زاده نقدعلی,محمودی علی اصغر 1372/01/15 خاتمه يافته
گزارش رفتار ساختمانهای آجری مسلح و غیر مسلح در برابر زلزله علیجانی مقدم حسن 1370/07/01 خاتمه يافته
گزارش سیستمهای حفاظت در مقابل زلزله در ساختمانهای روستایی خندانی نیره,معماری علی محمد 1369/10/01 خاتمه يافته
گزارش مدلسازی مکانیزم شکست و ترک خوردگی دیوارهای آجری غیر مسلح ناطقی الهی فریبرز خباز تميمی محمد رضا خاتمه يافته
گزارش مدلسازی کامپیوتری ساختمانهای آجری ناطقی الهی فریبرز زندپارسا کیومرث خاتمه يافته
گزارش روشهای ساخت تعمیر و تقویت ساختمانهای سنگی مقاوم در برابر زلزله ناطقی الهی فریبرز خاتمه يافته
388
عنوان طرح پژوهشي مجري همکاران تاريخ شروع وضعيت
گزارش تعمیر و مقاوم سازی سازه های بتنی پیش ساخته در مناطق زلزله خیز ناطقی الهی فریبرز کوچک زاده محمدرضا خاتمه يافته
463
عنوان طرح پژوهشي مجري همکاران تاريخ شروع وضعيت
ارائه ضوابط طراحی لرزه ای برای پلهای بزرگ در حین ساخت ضیایی فر منصور سقراط محمدرضا 1392/11/15 خاتمه يافته
تاثیر مولفه قائم زلزله در عملکرد پلهای بزرگراهی جداسازی شده با جداساز سری اصطکاکی-لاستیکی در تحریکات لرزه ای نزدیک گسل كلانتری افشین مويدی سيداميرحسين 1392/10/30 خاتمه يافته
توسعه روش تحلیل استاتیکی غیرخطی در پل های مورب با توجه به اثر هم زمان پیچش و خمش كلانتری افشین سروقدمقدم عبدالرضا,عطارچیان ناهید 1391/05/01 خاتمه يافته
مطالعه عملکرد لرزه ای پل های متداول تیر و دال بتنی مجهز به سیستم های مقید کننده طولی واثقی اکبر ابراهيمی حامد 1390/08/01 خاتمه يافته
اندركنش خط آهن با پل و سازه های مجاور و تاثيرات زلزله اربابی فریدون بنی‌مهد گل سفید سیدامیر,خلیقی مسعود,فرزانیان محمد شفیع 1389/12/01 خاتمه يافته
بررسى مقايسه اى تقاضاى لرزه اى كليدهاى برشى خارجى در پلهاى بزرگراهى بتن آرمه معمولى و مورب (و ارائه یک سازوکار جدید) كلانتری افشین فروغی مقدم سيدمحمدجواد 1390/07/01 خاتمه يافته
کنترل لرزه ای نیمه فعال پلهای مورب (بررسی عددی) كلانتری افشین امجديان محسن 1388/02/21 خاتمه يافته
توسعه منحنی های شکنندگی تحلیلی یک گروه از پل های بزرگراهی سه دهانه همسان در تهران كلانتری افشین 1388/02/21 خاتمه يافته
کنترل غیر فعال یک پل قوسی فلزی در مقابل بارهای متحرک سنگین و جنبش‌های قوی زمین با احتساب مولفه قائم زلزله بهار امید 1387/06/01 خاتمه يافته
مطالعات تحلیلی رفتار لرزه ای پلهای بتنی چند دهانه با سیستم دال پیوند واثقی اکبر 1387/02/01 خاتمه يافته
بررسی رفتار غیرخطی پایه ها در پلهای دارای پایه مورب كلانتری افشین امجديان محسن 1387/01/28 خاتمه يافته
مطالعات تحلیلی عوامل مؤثر در رفتار لرزه ای پلهای مورب واثقی اکبر 1384/04/26 خاتمه يافته
شناسایی مشخصه های دینامیکی یک پل قوسی فلزی با اندازه گیری ارتعاشات طبیعی و کنترل غیر فعال ارتعاشات نامطلوب عرشه آن بهار امید ضیایی فر منصور 1384/04/01 خاتمه يافته
تدوین یک مدل خطر پذیری لرزه ای برای سامانه های حمل ونقل جاده ای بر اساس معیارهای قابلیت اعتماد حسینی سید محمود یعقوبی وایقان فریبرز 1384/03/15 خاتمه يافته
اثر مؤلفه قائم زلزله و انعطاف پذیری پی در آسیب پذیری پلهای بتنی مسلح حسین زاده نقدعلی 1384/05/29 خاتمه يافته
استفاده از سخت کننده های عرضی با اتصال پیچی برای طراحی و مقاوم سازی تیر ورق ها در پلهای فلزی واثقی اکبر 1379/03/01 خاتمه يافته
بررسی آسیب پذیری پلهای بزرگراهی استان تهران حسینی سید محمود احمدی محمد تقی 1377/01/05 خاتمه يافته
ارتعاش چند تکیه گاهی پلهای با دهانه های بزرگ غفوری آشتیانی محسن فداییان رامین 1375/01/01 خاتمه يافته
گزارش ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای پل مسلح چند دهانه تحت اثر توام مولفه های افقی و قائم زمین لرزه حسینی سید محمود,طاووسی تفرشی شهریار 1373/11/01 خاتمه يافته
گزارش تأثیر سیستم های لرزه جدایش بر رفتار دینامیکی پلها در برابر زلزله تهرانی زاده محسن افتخاری مجید خاتمه يافته
511
عنوان طرح پژوهشي مجري همکاران تاريخ شروع وضعيت
تاثیر مولفه قائم زلزله در عملکرد پلهای بزرگراهی جداسازی شده با جداساز سری اصطکاکی-لاستیکی در تحریکات لرزه ای نزدیک گسل كلانتری افشین مويدی سيداميرحسين 1392/10/30 خاتمه يافته
توسعه روش تحلیل استاتیکی غیرخطی در پل های مورب با توجه به اثر هم زمان پیچش و خمش كلانتری افشین سروقدمقدم عبدالرضا,عطارچیان ناهید 1391/05/01 خاتمه يافته
بررسى مقايسه اى تقاضاى لرزه اى كليدهاى برشى خارجى در پلهاى بزرگراهى بتن آرمه معمولى و مورب (و ارائه یک سازوکار جدید) كلانتری افشین فروغی مقدم سيدمحمدجواد 1390/07/01 خاتمه يافته
بهسازی لرزه ای تیر سرستون پایه متداول پلهای بزرگراهی واثقی اکبر بحرانی محمدکاظم,سلطانی مهدی 1387/12/01 خاتمه يافته
کنترل لرزه ای نیمه فعال پلهای مورب (بررسی عددی) كلانتری افشین امجديان محسن 1388/02/21 خاتمه يافته
توسعه منحنی های شکنندگی تحلیلی یک گروه از پل های بزرگراهی سه دهانه همسان در تهران كلانتری افشین 1388/02/21 خاتمه يافته
کنترل غیر فعال یک پل قوسی فلزی در مقابل بارهای متحرک سنگین و جنبش‌های قوی زمین با احتساب مولفه قائم زلزله بهار امید 1387/06/01 خاتمه يافته
مطالعات تحلیلی رفتار لرزه ای پلهای بتنی چند دهانه با سیستم دال پیوند واثقی اکبر 1387/02/01 خاتمه يافته
بررسی رفتار غیرخطی پایه ها در پلهای دارای پایه مورب كلانتری افشین امجديان محسن 1387/01/28 خاتمه يافته
بررسی استفاده از تجهیزات متداول مستهلک کننده انرژی برای مقاوم سازی پلها واثقی اکبر 1384/02/05 خاتمه يافته
شناسایی مشخصه های دینامیکی یک پل قوسی فلزی با اندازه گیری ارتعاشات طبیعی و کنترل غیر فعال ارتعاشات نامطلوب عرشه آن بهار امید ضیایی فر منصور 1384/04/01 خاتمه يافته
ارزيابی تحلیلی - فنی و اقتصادی روشهای بهسازی لرزه ای برای یک پل بزرگراهی موجود حسینی سید محمود جبارزاده محمدجواد 1382/06/01 خاتمه يافته
استفاده از سخت کننده های عرضی با اتصال پیچی برای طراحی و مقاوم سازی تیر ورق ها در پلهای فلزی واثقی اکبر 1379/03/01 خاتمه يافته
بررسی آسیب پذیری پلهای بزرگراهی استان تهران حسینی سید محمود احمدی محمد تقی 1377/01/05 خاتمه يافته
گزارش ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای پل مسلح چند دهانه تحت اثر توام مولفه های افقی و قائم زمین لرزه حسینی سید محمود,طاووسی تفرشی شهریار 1373/11/01 خاتمه يافته
523
عنوان طرح پژوهشي مجري همکاران تاريخ شروع وضعيت
پیشنهاد تکنیک جدیدی برای جداسازی لرزه ای مخازن ذخیره مایع گودرزی محمدعلی 1393/08/01 خاتمه يافته
طراحی و ساخت ايزولاتورهای هيدروليكی و ميراگرهای انقباض محوری در مقياس واقعی ضیایی فر منصور 1391/05/01 خاتمه يافته
بررسی عددی عملکرد لرزه ای پایه اصطکاکی با در نظر گیری ضریب اصطکاک متغیر برحسب فركانس محمدی مجید 1391/06/01 خاتمه يافته
بررسی رفتار لرزه ای میراگر پانل برشی در سيستم های مهاربندی هم محور حسینی هاشمی بهرخ 1389/08/01 خاتمه يافته
طراحی و ساخت ایزولاتورهای الاستومری برای مقاوم سازی و طراحی سازه های مقاوم در برابر زلزله ضیایی فر منصور پزشکی حسین 1387/01/01 خاتمه يافته
کاربرد میراگرهای جرمی چرخشی به همراه کف جداسازی‌شده برای کنترل پاسخ تجهیزات صلب بلوکی شکل كلانتری افشین 1387/06/24 خاتمه يافته
کنترل پیچش سازه های نامتقارن با استفاده از میراگرهای ویسکوز سروقدمقدم عبدالرضا منصوری محمدرضا 1386/10/01 خاتمه يافته
بررسی مقایسه ای روشهای جداسازی جرمی در طراحی لرزه ای سازه ها با استفاده از ابزار کنترل نیمه فعال ضیایی فر منصور نکویی مسعود 1386/03/30 خاتمه يافته
مطالعه آسیب پذیری لرزه ای تجهیزات غیرسازه ای بلوکی دارای سیستم جداسازی لرزه ای در برابر دوران به کمک رسم منحنی های شکنندگی كلانتری افشین 1387/01/15 خاتمه يافته
مطالعه تاثیر مواد پرکننده برعملکرد میراگر فلزی آکاردئونی ناطقی الهی فریبرز ایزدی ‌زمان‌آبادی اسماعیل,معتمدی مهرتاش 1385/11/28 خاتمه يافته
بررسی رفتار دینامیکی سازه های نامتقارن و بهبود پاسخهای آن توسط چیدمان میراگرهای الحاقی سروقدمقدم عبدالرضا ناظری حسن 1384/12/06 خاتمه يافته
کاربرد روش های نوین کنترل در کاهش پاسخ لرزه ای تجهیزات كلانتری افشین 1385/11/28 خاتمه يافته
بررسی عملکرد لرزه‌ای مخازن جداسازی لرزه‌ای شده با استفاده از تیغه‌های میراگر ضیایی فر منصور 1384/04/01 خاتمه يافته
بررسی امکان به کارگیری غلتکهای استوانه ای متعامد جهت جدا سازی لرزه ای ساختمانها حسینی سید محمود وتر محمدقاسم 1383/12/19 خاتمه يافته
ساخت میراگر ویسکوز کنترل پذیر جهت بکارگیری در سیستمهای ایزوله شده جرمی ضیایی فر منصور 1383/10/14 خاتمه يافته
طراحی و ساخت ایزولاتورهای هیدرولیکی ضیایی فر منصور یثربی فرشاد 1383/10/14 خاتمه يافته
بررسی تئوریک و آزمایشگاهی میراگرهای تسلیمی ADAS و اصطکاکی لوبیایی تهرانی زاده محسن وتر محمدقاسم 1383/10/15 خاتمه يافته
مطالعه تحلیلی و آزمایشگاهی جداسازی کف طبقات در طراحی لرزه ای سازه ها غفوری آشتیانی محسن پور محمد حسن,ضیایی فر منصور 1382/05/01 خاتمه يافته
مطالعه تجربی کاربرد میراگر فلزی آکاردئونی در مقاوم سازی لرزه ای قابهای فولادی ناطقی الهی فریبرز ضیایی فر منصور 1382/02/01 خاتمه يافته
طراحی یک میراگر ویسکوز با قابلیت کنترل پذیری در سیستم های غیر فعال ضیایی فر منصور بهار امید,وارسته عليرضا 1382/01/01 خاتمه يافته
مدل سازی تجربی روش جداسازی جرمی در سازه های بلند ضیایی فر منصور سروقدمقدم عبدالرضا 1378/08/01 خاتمه يافته
بررسی و طراحی جاذبهای انرژی غیر فعال ارتعاشات در ساختمانها در شرایط ایران ناطقی الهی فریبرز 1377/03/01 خاتمه يافته
بررسی سیستم های جاذب انرژی در مقاوم سازی ساختمانها ناطقی الهی فریبرز 1374/07/01 خاتمه يافته
گزارش مقدمه ای بر کاربرد ایزولاسیون لرزه ای پایه حسین زاده نقدعلی 1371/06/01 خاتمه يافته
گزارش تأثیر سیستم های لرزه جدایش بر رفتار دینامیکی پلها در برابر زلزله تهرانی زاده محسن افتخاری مجید خاتمه يافته
گزارش تاثیر میراگرهای الحاقی بر رفتار دینامیکی ساختمان ناطقی الهی فریبرز ماشینچیان امید خاتمه يافته
600
عنوان طرح پژوهشي مجري همکاران تاريخ شروع وضعيت
برآورد خسارات مالی سیستم‌های شریان‌های حیاتی و مقایسه با بخش ساختمان با مطالعه زلزله‌های اخیر بسطامی مرتضی جعفری محمدکاظم 1393/04/01 خاتمه يافته
ارائه طيف سرعت براي طراحی سازه های خاص و بخش های مدفون در شريان های حياتی بر اساس ركوردهای زلزله های ايران كلانتری افشین انصاری انوشیروان,بسطامی مرتضی,یثربی فرشاد 1392/09/01 خاتمه يافته
بهينه سازی بازسازی شبكه های شريان های حياتی پس از زلزله با روش شبيه سازی رخدادهای مجزا بسطامی مرتضی حسینی سید محمود 1389/10/01 خاتمه يافته
بررسی آزمایشگاهی و عددی مقره های اتکایی ولتاژ پایین و استفاده از آنها در راستای پیشنهاد توابع شکنندگی لرزه ای حسینی سید محمود امام جمعه حسین 1390/07/01 خاتمه يافته
تدوین فرایند ارزیابی خطرپذیری لرزه ای پستهای انتقال حسینی سید محمود خلوتی امیرحسین,رئوفی امير 1387/10/01 خاتمه يافته
مطالعه تحلیلی بخش منتخبی از شبکه فاضلاب تحت اثر انتشار امواج زلزله حسینی سید محمود آژیده حسین,ربیعی فر حمیدرضا,ضیایی فر منصور 1379/02/15 خاتمه يافته
ارزیابی تجربی ایمنی برخی سدهای ایران با استفاده از آزمایشات ارتعاش محیطی و اجباری احمدی محمد تقی آقایی فیروز,ایری عبدالجلال 1377/01/05 خاتمه يافته
گزارش بررسی و مطالعه اثر زلزله بر سدهای وزنی بتنی میرزا كیان حسینی سید محمود 1377/01/05 خاتمه يافته
گزارش تحلیل و بررسی رفتار مخازن بتنی هوایی آب تحت تاثیر نیروی زلزله حسینی مازیار,شکیب حمزه 1374/02/02 خاتمه يافته
گزارش ارزیابی رفتار لرزه ای مخازن هوایی آب فروسیمانی با استفاده از آزمایشهای ارتعاشات محیطی شکیب حمزه,مرعشی سيد عمادالدين حسینی مازیار 1374/02/02 خاتمه يافته
تهیه پیش نویس آئین نامه شبکه های خطوط لوله گاز و نفت حسینی سید محمود 1371/10/01 خاتمه يافته
601
عنوان طرح پژوهشي مجري همکاران تاريخ شروع وضعيت
توسعه توابع آسیب پذیری لرزه ای برای خطوط انتقال گازایران واثقی اکبر منشوری محمدرضا 1393/04/01 خاتمه يافته
طراحی لرزه ای مخازن گاز تحت فشار (LPG) عشقی ساسان داودی آزاد حسين 1381/01/01 خاتمه يافته
تهیه پیش نویس آئین نامه شبکه های خطوط لوله گاز و نفت حسینی سید محمود 1371/10/01 خاتمه يافته
604
عنوان طرح پژوهشي مجري همکاران تاريخ شروع وضعيت
بررسی آزمایشگاهی و عددی مقره های اتکایی ولتاژ پایین و استفاده از آنها در راستای پیشنهاد توابع شکنندگی لرزه ای حسینی سید محمود امام جمعه حسین 1390/07/01 خاتمه يافته
606
عنوان طرح پژوهشي مجري همکاران تاريخ شروع وضعيت
توسعه توابع آسیب پذیری لرزه ای برای خطوط انتقال گازایران واثقی اکبر منشوری محمدرضا 1393/04/01 خاتمه يافته
بهينه سازی بازسازی شبكه های شريان های حياتی پس از زلزله با روش شبيه سازی رخدادهای مجزا بسطامی مرتضی حسینی سید محمود 1389/10/01 خاتمه يافته
ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای بخش منتخبی از خطوط لوله نفت موجود جهت ارائه طرح بهسازی آن ( مطالعه نمونه) حسینی سید محمود عسکری فرج اله 1382/07/01 خاتمه يافته
607
عنوان طرح پژوهشي مجري همکاران تاريخ شروع وضعيت
بهينه سازی بازسازی شبكه های شريان های حياتی پس از زلزله با روش شبيه سازی رخدادهای مجزا بسطامی مرتضی حسینی سید محمود 1389/10/01 خاتمه يافته
608
عنوان طرح پژوهشي مجري همکاران تاريخ شروع وضعيت
بهينه سازی بازسازی شبكه های شريان های حياتی پس از زلزله با روش شبيه سازی رخدادهای مجزا بسطامی مرتضی حسینی سید محمود 1389/10/01 خاتمه يافته
609
عنوان طرح پژوهشي مجري همکاران تاريخ شروع وضعيت
بهينه سازی بازسازی شبكه های شريان های حياتی پس از زلزله با روش شبيه سازی رخدادهای مجزا بسطامی مرتضی حسینی سید محمود 1389/10/01 خاتمه يافته
610
عنوان طرح پژوهشي مجري همکاران تاريخ شروع وضعيت
بهينه سازی بازسازی شبكه های شريان های حياتی پس از زلزله با روش شبيه سازی رخدادهای مجزا بسطامی مرتضی حسینی سید محمود 1389/10/01 خاتمه يافته
626
عنوان طرح پژوهشي مجري همکاران تاريخ شروع وضعيت
انتخاب شتاب نگاشت ها برای تحلیل لرزه ای غیر خطی بر اساس مشخصات طیفی غفوری آشتیانی محسن آذربخت بنکده علیرضا,موسوی مهدی 1387/02/01 خاتمه يافته
مبحث ۸
عنوان طرح پژوهشي مجري همکاران تاريخ شروع وضعيت
بررسی قابليت اعتماد سازه های بنايی كلافدار اربابی فریدون جبارزاده محمدجواد 1389/12/01 خاتمه يافته
بررسی رفتار لرزه ای ساختمانهای آجری کلافدار بطور تحلیلی و آزمایشگاهی عشقی ساسان 1388/10/01 خاتمه يافته
تنظیم و تدوین اطلاعات پایه برای مطالعات ساختمانهای بنایی اربابی فریدون 1386/10/30 خاتمه يافته
منحنی رفتار لرزه ای آزمایشگاهی دیوارهای آجری کلافدار و کاربرد آن در تحلیل یک ساختمان آجری عشقی ساسان 1385/03/01 خاتمه يافته
مطالعه آزمایشگاهی وتحلیلی ارزیابی اسیب پذیری لرزه ای دیوارهای اجری غیر مهندسی متداول در ایران ناطقی الهی فریبرز ضیایی فر منصور,عالمی فرامرز 1385/07/30 خاتمه يافته
تعیین ظرفیت باربری سازه های خشتی و ارائه روش های مقاوم سازی آنها ضیایی فر منصور جبارزاده محمدجواد 1383/10/14 خاتمه يافته
مطالعه رفتار لرزه ای دیوارهای آجری درزدار ضیایی فر منصور عالمی فرامرز,وتر محمدقاسم 1378/08/01 خاتمه يافته
تهیه راهنمای ساده مصور برای ساخت خانه های روستایی مقاوم در برابر زلزله به تفکیک مناطق روستایی کشور حسینی هاشمی بهرخ تهرانی زاده محسن,غفوری آشتیانی محسن 1377/09/01 خاتمه يافته
بررسی تجربی نظری توان لرزهای روش جدید دال دو طرفه طاق ضربی ماهری محمود رضا 1373/05/01 خاتمه يافته
گزارش بررسی اندرکنش دینامیکی عناصر تیر آهن و طاقهای آجری در سقفهای طاق ضربی ماهری محمود رضا 1371/01/01 خاتمه يافته
گزارش مدلسازی کامپیوتری ساختمانهای آجری ناطقی الهی فریبرز زندپارسا کیومرث خاتمه يافته
مبحث ۹
عنوان طرح پژوهشي مجري همکاران تاريخ شروع وضعيت
مطالعه تحلیلی و آزمایشگاهی فروریزش ستون های بتنی تحت اثر نیروی محوری و بار جانبی چرخه ای بهار امید یادگاری جواد 1389/12/01 خاتمه يافته
دیوارهای برشی بتن مسلح با رفتار دوگانه شکل پذیر ضیایی فر منصور رحیم لباف‌زاده محمدصالح 1386/06/05 خاتمه يافته
بررسی رفتار دینامیکی غیر خطی سازه های بتنی طراحی شده با روش مستقیم مبتنی بر تغییر مکان و روش نیرویی مبتنی بر استاندارد 2800 بهار امید 1386/04/01 خاتمه يافته
بررسی کیفی عملکرد ساختمانهای بتنی در زلزله بم سروقدمقدم عبدالرضا حسینی هاشمی بهرخ,عظیمی نژاد آرمین 1383/01/25 خاتمه يافته
گزارش ارزیابی کمی آسیب پذیری لرزه ای ساختمانهای بتنی مسلح با استفاده از تحلیل دینامیکی غیر خطی ناطقی الهی فریبرز معتمدی مهرتاش 1376/03/03 خاتمه يافته
گزارش ارزیابی مقاومت و عملکرد سازه های بتن آرمه در برابر زلزله ناطقی الهی فریبرز اباسهل فرهاد خاتمه يافته
گزارش مقایسه روشهای طراحی مقاوم ساختمانهای بتنی ناطقی الهی فریبرز تاج بخش علی,زندپارسا کیومرث خاتمه يافته
مبحث ۱۰
عنوان طرح پژوهشي مجري همکاران تاريخ شروع وضعيت
مطالعه عددی وآزمایشگاهی بکارگیری میراگرهای سربی در ساختمانهای فولادی دارای حرکت گهواره ای در زلزله كلانتری افشین ميرعابدينی كچومثقالی سيداحسان,وتر محمدقاسم 1392/11/15 خاتمه يافته
بررسی تاثیراستفاده از دیوارهای برشی فولادی در رفتار لرزه ای ساختمانهای بلند با سیستم سازه ای مهار بازویی واثقی اکبر خوش كلام وحيد 1393/07/01 خاتمه يافته
طراحی و ساخت نوع جدیدی از فیوزهای پیچشی در جهت بهبود رفتار لرزه ای قابهای فولادی وتر محمدقاسم ملک‌حسینی عباس 1393/07/01 خاتمه يافته
بررسی تاثیر ضریب طراحی زلزله برحاشیه اطمینان در برابر خرابی پیش رونده در ساختمانهای با قاب خمشی فولادی محمدی مجید اينانلومرانلو ناهيد 1392/12/01 خاتمه يافته
ارائه روش اصلاح مقاطع اعضای قابهای خمشی ویژه در ساختمانهای فولادی لاغر برای ارضای ضوابط کنترل تغییرمکان محمدی مجید 1393/09/01 خاتمه يافته
بررسی مهاربند كمانش تاب فولادی بهينه و آناتومی منحنی های شكنندگی آن اربابی فریدون گودرزی محمدجواد 1392/07/01 خاتمه يافته
مطالعه عددی و آزمایشگاهی مهاربندهای با صفحه اتصال میانی شکل پذیر بسطامی مرتضی 1393/04/01 خاتمه يافته
بررسی چگونگی بهبود عملکرد اتصالات صلب فلزی تیر به ستون ضیایی فر منصور ناگهی محمود 1391/08/01 خاتمه يافته
مطالعه آزمایشگاهی بادبندهای با خروج از مرکزیت درصفحه میانی بسطامی مرتضی 1390/04/15 خاتمه يافته
بررسی و مقايسه ارزش نسبی مهاربند كمانش تاب تمام فولاد با ديوار برشی فولادی اربابی فریدون 1390/08/01 خاتمه يافته
بررسی آزمایشگاهی رفتار کمانشی و لرزه ای ستونهای مرکب با بست مورب تحت بار استاتیکی و بار چرخه ای حسینی هاشمی بهرخ جعفری صحنه سرائی محمدعلی 1389/01/01 خاتمه يافته
ارائه جزئیات چشمه اتصال در قاب های خمشی فولادی با تیرهای با عمق نا برابر حسینی هاشمی بهرخ احمدی جزنی روح اله 1388/01/01 خاتمه يافته
مقایسه رفتار لرزه ای مهار بندهای دروازه ای با مهاربندهای هم مرکز درقابهای فولادی حسین زاده نقدعلی حسینی سید محمود 1388/10/01 خاتمه يافته
مطالعه تحلیلی و آزمایشگاهی دیوارهای برشی فولادی تقویت شده قطری ناطقی الهی فریبرز علوی عرفان 1387/02/01 خاتمه يافته
بررسی اثرات مولفه شتاب قائم زلزله بر قابهای خمشی فولادی ساختمانی حسینی هاشمی بهرخ عباسی احسان 1388/01/01 خاتمه يافته
بررسی اتصالات تیر I شکل به ستون قوطی با استفاده از صفحات کناری در سازه های فولادی قاب خمشی ناطقی الهی فریبرز طباطبایی زهرا 1387/01/01 خاتمه يافته
مطالعه آزمایشگاهی رفتار لرزه ای ستونهای مرکب با بست افقی حسینی هاشمی بهرخ 1385/11/28 خاتمه يافته
مطالعه تحلیلی و آزمایشگاهی تاثیر موقعیت مهاربندها در رفتار لرزه ای ساختمانهای فولادی وتر محمدقاسم 1384/05/29 خاتمه يافته
بررسى آزمايشگاهى اثر موقعيت مهاربندهاى ضربدرى در شكل پذيرى حدى قابهاى فولادى ساختمانى حسینی سید محمود,وتر محمدقاسم افشار وحيد,هروى مجتبى 1384/05/29 خاتمه يافته
ساخت ،کاربرد و قابلیت اعتماد مهاربندهای کمانش ناپذیر اربابی فریدون 1385/11/28 خاتمه يافته
مقایسه آزمایشگاهی رفتار چرخه ای قاب مهار بندی ضربدری با پرکننده های آجری و بدون پر کننده سروقدمقدم عبدالرضا 1383/01/25 خاتمه يافته
بررسی آزمایشگاهی رفتار ستونهای مرکب ناطقی الهی فریبرز مرادی شقاقی طالب 1384/12/06 خاتمه يافته
بررسی آزمایشگاهی تاثیر نقص هندسی در رفتار ستونهای مشبک با بست افقی تحت نیروی محوری استاتیکی حسینی هاشمی بهرخ 1383/09/01 خاتمه يافته
بررسی رفتار ستونهای مشبک تحت اثر بارهای زلزله حسینی هاشمی بهرخ حسینی سید محمود,قاسمی محمدرضا 1378/02/01 خاتمه يافته
بررسی عملکرد سازه های فولادی در زلزله بم و ارزیابی تحلیلی یک نمونه سازه موجود حسینی هاشمی بهرخ 1383/01/30 خاتمه يافته
طرح و تحلیل لرزه ای مهاربند های هم مرکز شکل پذیر با کمک نتایج آزمایشگاهی وتر محمدقاسم رضاییان علیرضا 1383/07/01 خاتمه يافته
مطالعه تجربی کاربرد میراگر فلزی آکاردئونی در مقاوم سازی لرزه ای قابهای فولادی ناطقی الهی فریبرز ضیایی فر منصور 1382/02/01 خاتمه يافته
طراحی یک میراگر ویسکوز با قابلیت کنترل پذیری در سیستم های غیر فعال ضیایی فر منصور بهار امید,وارسته عليرضا 1382/01/01 خاتمه يافته
طراحی یک اتصال تیر و ستون با قابلیت ساخت نیمه صنعتی برای ساختمانهای فلزی متداول در ایران ضیایی فر منصور 1379/01/01 خاتمه يافته
استفاده از سخت کننده های عرضی با اتصال پیچی برای طراحی و مقاوم سازی تیر ورق ها در پلهای فلزی واثقی اکبر 1379/03/01 خاتمه يافته
روشن نمودن رفتار تیرهای لانه زنبوری به عنوان ناقلان بارهای زمینلرزه تیو مهران محمودآبادی مسعود 1377/01/05 خاتمه يافته
مطالعه آزمایشگاهی سازه های فلزی متداول در کشور غفوری آشتیانی محسن تهرانی زاده محسن,تیو مهران,حسین زاده نقدعلی,علیجانی مقدم حسن,کاظم حسین,كوهیان رویا 1372/08/01 خاتمه يافته
گزارش سازه های فولادی اربابی فریدون خاتمه يافته
گزارش ساختمانهای فولادی متداول در کشور و تکنولوژی ساخت غفوری آشتیانی محسن كوهیان رویا خاتمه يافته
گزارش آزمایش دینامیکی مدل1/2 ساختمان 4 طبقه اسکلت فلزی با اتصال خرجینی تیو مهران,غفوری آشتیانی محسن,کاظم حسین,ناطقی الهی فریبرز خاتمه يافته
گزارش محل بهینه کمربند خرپایی ناطقی الهی فریبرز زندپارسا کیومرث خاتمه يافته
2800
عنوان طرح پژوهشي مجري همکاران تاريخ شروع وضعيت
مطالعه عددی وآزمایشگاهی بکارگیری میراگرهای سربی در ساختمانهای فولادی دارای حرکت گهواره ای در زلزله كلانتری افشین ميرعابدينی كچومثقالی سيداحسان,وتر محمدقاسم 1392/11/15 خاتمه يافته
بررسی تاثیراستفاده از دیوارهای برشی فولادی در رفتار لرزه ای ساختمانهای بلند با سیستم سازه ای مهار بازویی واثقی اکبر خوش كلام وحيد 1393/07/01 خاتمه يافته
طراحی و ساخت نوع جدیدی از فیوزهای پیچشی در جهت بهبود رفتار لرزه ای قابهای فولادی وتر محمدقاسم ملک‌حسینی عباس 1393/07/01 خاتمه يافته
بررسی تاثیر ضریب طراحی زلزله برحاشیه اطمینان در برابر خرابی پیش رونده در ساختمانهای با قاب خمشی فولادی محمدی مجید اينانلومرانلو ناهيد 1392/12/01 خاتمه يافته
ارائه روش اصلاح مقاطع اعضای قابهای خمشی ویژه در ساختمانهای فولادی لاغر برای ارضای ضوابط کنترل تغییرمکان محمدی مجید 1393/09/01 خاتمه يافته
بررسی مهاربند كمانش تاب فولادی بهينه و آناتومی منحنی های شكنندگی آن اربابی فریدون گودرزی محمدجواد 1392/07/01 خاتمه يافته
انتخاب شتاب نگاشتهای حرکت قوی زمین برای انجام تحلیل های دینامیکی غیرخطی لرزه ای در سازه ها با تاثیر قابل توجه مودهای بالا غفوری آشتیانی محسن آرین‌مقدم سالار 1392/04/01 خاتمه يافته
شکل پذیری قاب های مهاربندی شده هم محور توسط فولاد تنش تسلیم پایین و آلیاژ آلومینیوم درمهاربندها وتر محمدقاسم 1393/07/01 خاتمه يافته
ارائه يك سيستم تركيبی به منظورعملكرد و سطحی قابهای فولادی حسینی هاشمی بهرخ علیرضایی مهدی 1392/01/01 خاتمه يافته
ارائه ميراگر تركيبی برای عملكرد دو سطحی در سازه های فولادی حسینی هاشمی بهرخ مودب الهام 1392/01/01 خاتمه يافته
بررسی رفتار سيستم های ثانويه و ارائه طيف طرح طبقه با توجه به رفتار غير خطی سازه و اندركنش سيستم اوليه (سازه) با سيستم ثانويه غفوری آشتیانی محسن 1392/07/01 خاتمه يافته
ارزيابی كفايت و نياز به اندازه گام زمانی رايج پيشنهاد شده برای تحليل ديناميكی غيرخطی سروشیان آرام 1392/02/01 خاتمه يافته
مطالعه عددی و آزمایشگاهی مهاربندهای با صفحه اتصال میانی شکل پذیر بسطامی مرتضی 1393/04/01 خاتمه يافته
بررسی اثر تعداد دهانه، بار قائم و نوع اتصال قاب بر رفتار ميانقاب آجری محمدی مجید 1392/02/15 خاتمه يافته
انتخاب شتاب نگاشتهای حوزه نزديك برای انجام تحليل های ديناميكی غيرخطی براساس تلفيق مشخصات حوزه زمان و فركانس غفوری آشتیانی محسن آذربخت بنکده علیرضا,عباسی لعیا,موسوی مهدی 1390/11/01 خاتمه يافته
ارزیابی پتانسیل خرابی پیشرونده در ساختمان فولادی تحت اثراز دست دادن دو ستون بعد از وقوع زلزله ناطقی الهی فریبرز پویان ژیلا 1392/07/01 خاتمه يافته
روش طراحی بر اساس تغيير مكان برای ساختمانهای قاب خمشی بتن مسلح نامتقارن سروقدمقدم عبدالرضا ایزدی ‌زمان‌آبادی اسماعیل 1390/08/01 خاتمه يافته
تعیین مشخصات سازه و تشخیص خرابی تنها با استفاده از پاسخ لرزه ای ناطقی الهی فریبرز آب آذرسا فریبا 1390/08/01 خاتمه يافته
بررسی تاثیر چگونگی اعمال ضوابط کنترل تغییر مکان بر رفتار لرزه ای قاب های خمشی ویژه محمدی مجید افضل سلطانی رضا 1390/07/25 خاتمه يافته
مقایسه ی در نظر گیری بند 2-5-4 استاندارد 2800 با تبصره ی آن بر رفتار لرزه ای ساختمان فولادی لاغر دارای قاب خمشی به روش زمان دوام محمدی مجید افضل سلطانی رضا 1390/07/25 خاتمه يافته
بررسی رفتار قابهای بتنی ميانپر با ميان قابهای مصالح بنایی و ديوارهای مصالح بنايی مقاوم شده با کامپوزيتهای سیمانی مسلح الیافی ناطقی الهی فریبرز دهقانی ايوب 1388/01/01 خاتمه يافته
مطالعه آزمایشگاهی بادبندهای با خروج از مرکزیت درصفحه میانی بسطامی مرتضی 1390/04/15 خاتمه يافته
بررسی و مقايسه ارزش نسبی مهاربند كمانش تاب تمام فولاد با ديوار برشی فولادی اربابی فریدون 1390/08/01 خاتمه يافته
انتخاب شتاب نگاشت های مناسب برای ارزیابی احتمال وقوع خسارت در سازه ها غفوری آشتیانی محسن آذربخت بنکده علیرضا,کیهانی حسین 1389/03/01 خاتمه يافته
ارزیابی عملکرد لرزه ای موردی یک ساختمان با میانقاب بنایی در زلزله بم حسین زاده نقدعلی 1389/04/01 خاتمه يافته
بررسی رفتار میانقابهای دارای فیوز لغزان تعمیرشده با گروت محمدی مجید محمدی رضا 1389/07/01 خاتمه يافته
بررسی رفتار لرزه ای ساختمانهای پانلی بتنی با سیستم تونلی عشقی ساسان توافقی جهرمی علیرضا 1388/03/24 خاتمه يافته
مقایسه پاسخ تغییر مکانی قابهای فولادی ساختمانی در روشهای تحلیل غیر خطی سروقدمقدم عبدالرضا غفوری آشتیانی محسن,منشوری محمدرضا,نيک نهاد دارا 1388/01/01 خاتمه يافته
مقایسه رفتار لرزه ای مهار بندهای دروازه ای با مهاربندهای هم مرکز درقابهای فولادی حسین زاده نقدعلی حسینی سید محمود 1388/10/01 خاتمه يافته
شناخت الگوی تغییرات رخنموده در خصوصیات دینامیکی یک سازه بتنی حین وقوع زلزله های قوی بهار امید 1388/06/01 خاتمه يافته
بررسی نحوه ملحوظ نمودن اثر مؤلفه های دورانی ناشی از زلزله بر پاسخ سازه های ساختمانی غفوری آشتیانی محسن فلامرز شيخ آبادی محمدرضا 1388/01/01 خاتمه يافته
بررسی عددی عملکرد پایه اصطکاکی دو یاپند لایه با درنظرگیری اثر مولفه قائم زلزله محمدی مجید کاشانی مجید,کیانیان مرتضی 1388/03/19 خاتمه يافته
اثر وجود درز فوقانی بر رفتار میانقاب دارای فیوز لغزان محمدی مجید محمدی رضا 1388/03/15 خاتمه يافته
انتخاب شتاب نگاشت ها برای تحلیل لرزه ای غیر خطی بر اساس مشخصات طیفی غفوری آشتیانی محسن آذربخت بنکده علیرضا,موسوی مهدی 1387/02/01 خاتمه يافته
بررسی اثرات مولفه شتاب قائم زلزله بر قابهای خمشی فولادی ساختمانی حسینی هاشمی بهرخ عباسی احسان 1388/01/01 خاتمه يافته
اثر مدفون بودن پی یر اندرکنش دینامیکی خاک - سازه حسین زاده نقدعلی 1387/07/01 خاتمه يافته
دیوارهای برشی بتن مسلح با رفتار دوگانه شکل پذیر ضیایی فر منصور رحیم لباف‌زاده محمدصالح 1386/06/05 خاتمه يافته
معرفی روشی دقیقتربرای تحلیل سیستم های سازه ای با رفتار دینامیکی درگیر با اصطکاک یک درجه آزاد سروشیان آرام 1387/01/01 خاتمه يافته
گزارش بررسی رفتار و راههای تنظیم میانقاب با فیوز لغزشی محمدی مجید اکرمی وحید 1387/01/20 خاتمه يافته
بررسی رفتار دینامیکی غیر خطی سازه های بتنی تحت اثر شتابنگاشتهای منطبق با طیف تولید شده توسط تئوری موجک بهار امید 1386/07/01 خاتمه يافته
بررسی رفتار دینامیکی غیر خطی سازه های بتنی طراحی شده با روش مستقیم مبتنی بر تغییر مکان و روش نیرویی مبتنی بر استاندارد 2800 بهار امید 1386/04/01 خاتمه يافته
شناسایی خصوصیات دینامیکی سازه ها با روش جستار قله و زیرفضای تصادفی (توسعه نرم افزار) بهار امید 1385/11/28 خاتمه يافته
مطالعه تحلیلی و آزمایشگاهی تاثیر موقعیت مهاربندها در رفتار لرزه ای ساختمانهای فولادی وتر محمدقاسم 1384/05/29 خاتمه يافته
بررسى آزمايشگاهى اثر موقعيت مهاربندهاى ضربدرى در شكل پذيرى حدى قابهاى فولادى ساختمانى حسینی سید محمود,وتر محمدقاسم افشار وحيد,هروى مجتبى 1384/05/29 خاتمه يافته
ارائه الگوریتم مناسب برای شناسایی پارامترهای دینامیکی ساختمانها با استفاده از ارتعاشات ناشی از زلزله و ارتعاشات محیطی محمودآبادی مسعود 1385/07/30 خاتمه يافته
بررسی تحلیلی اثر میانقاب های آجری در رفتار لرزه ای قاب های خمشی فولادی ناطقی الهی فریبرز دهقانی ايوب 1385/11/28 خاتمه يافته
بررسی رفتار دینامیکی غیر خطی ساختمانهای اسکلت فلزی دارای قاب خمشی و تعیین ضریب رفتار آنها احمدی دانش فخرالدین عشقی ساسان 1384/11/01 خاتمه يافته
بررسی رفتار دینامیکی سازه های نامتقارن و بهبود پاسخهای آن توسط چیدمان میراگرهای الحاقی سروقدمقدم عبدالرضا ناظری حسن 1384/12/06 خاتمه يافته
کاربرد روش های نوین کنترل در کاهش پاسخ لرزه ای تجهیزات كلانتری افشین 1385/11/28 خاتمه يافته
بررسی اندرکنش قاب و میانقاب در قابهای بتنی با میانقاب مصالح بنایی سروقدمقدم عبدالرضا پارسا فرزاد 1384/01/15 خاتمه يافته
مقایسه آزمایشگاهی رفتار چرخه ای قاب مهار بندی ضربدری با پرکننده های آجری و بدون پر کننده سروقدمقدم عبدالرضا 1383/01/25 خاتمه يافته
طراحی سازه‌های نامتقارن بتنی براساس آرایش مناسب مراکز سختی، مقاومت و جرم سروقدمقدم عبدالرضا 1384/03/01 خاتمه يافته
بررسی آزمایشگاهی رفتار ستونهای مرکب ناطقی الهی فریبرز مرادی شقاقی طالب 1384/12/06 خاتمه يافته
ملحوظ نمودن تاخیرزمانی درالگوریتم کنترل بهینه آنی گسسته بهار امید 1384/12/06 خاتمه يافته
بررسی رفتار لرزه ای دیوارهای برشی فولادی به کمک مطالعات تحلیلی و تجربی وتر محمدقاسم 1383/02/01 خاتمه يافته
بررسی عملکرد سازه های فولادی در زلزله بم و ارزیابی تحلیلی یک نمونه سازه موجود حسینی هاشمی بهرخ 1383/01/30 خاتمه يافته
بررسی سطح ایمنی ساختمانهای فولادی کوتاه دارای سیستم های مقاوم جانبی متفاوت سروقدمقدم عبدالرضا روشن رامين 1379/09/01 خاتمه يافته
اثر پیچش در عملکرد ساختمانهای مهندسی ساز حین زلزله بم سروقدمقدم عبدالرضا 1383/01/25 خاتمه يافته
بررسی رفتار لرزه ای سازه های مجاور و متصل به هم در مجتمع های صنعتی حسینی هاشمی بهرخ بهنام فر فرهاد 1383/07/01 خاتمه يافته
کاربرد روشهای آنالیز غیر خطی در فلسفه های جدید طراحی سروقدمقدم عبدالرضا غفوری آشتیانی محسن 1383/01/01 خاتمه يافته
بررسی رفتار لرزه ای مخازن بتنی هوایی آب غفوری آشتیانی محسن عشقی ساسان 1382/06/01 خاتمه يافته
بررسی تئوریک و آزمایشگاهی میراگرهای تسلیمی ADAS و اصطکاکی لوبیایی تهرانی زاده محسن وتر محمدقاسم 1383/10/15 خاتمه يافته
طرح و تحلیل لرزه ای مهاربند های هم مرکز شکل پذیر با کمک نتایج آزمایشگاهی وتر محمدقاسم رضاییان علیرضا 1383/07/01 خاتمه يافته
بررسی اهمیت انتخاب گام زمانی و رواداری در تحلیل رفتار غیر خطی سازه ها به روش تاریخچه زمانی سروشیان آرام عشقی ساسان 1384/02/05 خاتمه يافته
شناسایی پارامترهای مدی ساختمان برج سپهر با استفاده از شتابنگاشتهای ثبت شده در آن در هنگام زلزله 8 خرداد 1383 فیروز آباد - کجور محمودآبادی مسعود 1384/02/05 خاتمه يافته
بررسی رفتار و استقامت ساختمان گنبد سلطانیه در برابر زلزله واثقی اکبر 1381/06/01 خاتمه يافته
اثر برون محوری اتصالات بادبندهای هم مرکز بر روی رفتار دینامیکی کلی سازه حسینی هاشمی بهرخ رنجبران فریمان 1379/05/01 خاتمه يافته
تاثیر اندر کنش خاک - سازه روی پدیده دلتا- p در سازه های بلند سروقدمقدم عبدالرضا بهنام فر فرهاد,عظیمی نژاد آرمین 1379/01/01 خاتمه يافته
مدل سازی تجربی روش جداسازی جرمی در سازه های بلند ضیایی فر منصور سروقدمقدم عبدالرضا 1378/08/01 خاتمه يافته
اندر کنش خاک - سازه در ساختمانهای مجاور هم حسین زاده نقدعلی آقاكوچک علی,شیرازیان محمد,غفوری آشتیانی محسن,میوه چی محمودرضا 1377/01/01 خاتمه يافته
گزارش آزمایش ارتعاش اجباری بر روی سازه یک ساختمان اسکلت فلزی تیو مهران سياری آرش 1376/03/01 خاتمه يافته
تخمین حرکت زمین با استفاده از واکنش یک ساختمان 14 طبقه در برابر زلزله محمودآبادی مسعود تیو مهران 1374/02/01 خاتمه يافته
گزارش تحلیل و بررسی رفتار مخازن بتنی هوایی آب تحت تاثیر نیروی زلزله حسینی مازیار,شکیب حمزه 1374/02/02 خاتمه يافته
گزارش ارزیابی رفتار لرزه ای مخازن هوایی آب فروسیمانی با استفاده از آزمایشهای ارتعاشات محیطی شکیب حمزه,مرعشی سيد عمادالدين حسینی مازیار 1374/02/02 خاتمه يافته
گزارش بررسی مکانیزم ارتعاشی بنای تاریخی منارجنبان اصفهان با کمک آزمایشهای دینامیکی غفوری آشتیانی محسن حسین زاده نقدعلی 1373/10/30 خاتمه يافته
مطالعه آزمایشگاهی سازه های فلزی متداول در کشور غفوری آشتیانی محسن تهرانی زاده محسن,تیو مهران,حسین زاده نقدعلی,علیجانی مقدم حسن,کاظم حسین,كوهیان رویا 1372/08/01 خاتمه يافته
تحلیل دینامیکی سازه ها با استفاده از یک متدلوژی فرمولاسیونی المانی دقیق عظیمی سعید 1372/03/01 خاتمه يافته
مطالعه روش طیف ظرفیت برای تحلیل دینامیکی سازه های غیر خطی علیجانی مقدم حسن فراهانی كسری 1373/03/01 خاتمه يافته
گزارش تحلیل دینامیکی غیر خطی سازه ها با روش طیف ظرفیت مقدم حسن 1373/03/01 خاتمه يافته
تعیین مشخصات دینامیکی ساختمان وزارت کشور قبل و بعد از حرکت قوی زمین تیو مهران 1371/10/01 خاتمه يافته
نصب و راه اندازی دستگاههای شتابنگار در سازه های مهم تیو مهران حسین زاده نقدعلی,شهروان مجید,معماری علی محمد 1372/03/01 خاتمه يافته
گزارش آزمایشات لرزه ای بر روی ساختمانهای واقعی دو جلد آقاكوچک علی,معماری علی محمد 1370/10/01 خاتمه يافته
گزارش رفتار ساختمانهای آجری مسلح و غیر مسلح در برابر زلزله علیجانی مقدم حسن 1370/07/01 خاتمه يافته
گزارش طراحی بهینه قابهای فلزی دو بعدی تحت بارگذاری زلزله معماری علی محمد مدحخوانی مرتضی 1369/10/01 خاتمه يافته
گزارش تحلیل اندرکنش دینامیکی سد و مخزن به روش اویلر، لاگرانژ احمدی محمد تقی بهرام قره باغی 1370/01/01 خاتمه يافته
آسیب پذیری لرزه ای سازه های بتنی با دیوارهای پر کننده ناطقی الهی فریبرز خاتمه يافته
ارزیابی مقاومت و شکل پذیری ساختمانهای بتن مسلح کم ارتفاع موجود - ضریب خسارت ناطقی الهی فریبرز خاتمه يافته
گزارش مقایسه روشهای طراحی مقاوم ساختمانهای بتنی ناطقی الهی فریبرز تاج بخش علی,زندپارسا کیومرث خاتمه يافته
گزارش سازه های فولادی اربابی فریدون خاتمه يافته
گزارش آزمایش دینامیکی مدل1/2 ساختمان 4 طبقه اسکلت فلزی با اتصال خرجینی تیو مهران,غفوری آشتیانی محسن,کاظم حسین,ناطقی الهی فریبرز خاتمه يافته
آنالیز دلتا P ومدلهای تحلیلی قابهای صلب حسینی هاشمی بهرخ خاتمه يافته
تهیه برنامه های آموزشی جهت سبک سازی ساختمانها غفوری آشتیانی محسن خاتمه يافته
گزارش طراحی سیستمها و اجزای غیرسازه ای ناطقی الهی فریبرز کاکاوند اسدی رضا خاتمه يافته
گزارش روش استاتیکی معادل و مقایسه آیین نامه ها در طراحی لرزه ای ناطقی الهی فریبرز زندپارسا کیومرث,فداییان رامین خاتمه يافته
گزارش محل بهینه کمربند خرپایی ناطقی الهی فریبرز زندپارسا کیومرث خاتمه يافته
گزارش ترکیب کنترل فعال و غیر فعال در سازه ها ناطقی الهی فریبرز ادیب رمضانی محمدرضا خاتمه يافته
ردیف کد نشریه یا مقررات عنوان سال انتشار
۱ ۳۸ آیین‌نامه طراحی لرزه‌ای تأسیسات و سازه‌های صنعت نفت ۱۳۸۹
۲ ۱۲۳ ضوابط و معیارهای طرح و محاسبه مخازن آب زمینی ۱۳۷۱
۳ ۲۵۰ طرح و محاسبه قطعات بتن پیش‌تنیده ۱۳۸۲
۴ ۲۵۱ فهرست خدمات مطالعات بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود ۱۳۸۶
۵ ۳۲۴ ضوابط طراحی ساختمان‌های بااتصال خورجینی ۱۳۸۵
۶ ۳۲۵ ضوابط طرح و محاسبه ساختمان‌های صنعتی ۱۳۸۵
۷ ۳۴۵ راهنمای طراحی و ضوابط اجرایی بهسازی ساختمان‌های بتنی موجود با استفاده از مصالح تقویتی FRP ۱۳۸۵
۸ ۳۶۰ و ۳۶۱ دستورالعمل بهسازي لرزه اي ساختما نهاي موجود و تفسیر ۱۳۸۵-۱۳۹۳
۹ ۱-۳۶۳

۲-۳۶۳

۳-۳۶۳

راهنمای کاربردی دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود- ساختمان‌های فولادی

راهنمای کاربردی دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود- ساختمان‌های بتنی

راهنمای کاربردی دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود- ساختمان‌های بنایی

۱۳۸۷
۱۰ ۳۶۴ دستورالعمل ارزیابی لرزه‌ای سریع ساختمان‌های موجود ۱۳۸۷
۱۱ ۳۷۶ دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های بنایی غیرمسلح موجود ۱۳۸۶
۱۲ ۳۸۸ آیین‌نامه طرح و محاسبه سازه‌های بتنی پیش‌ساخته ۱۳۸۶
۱۳ ۳۸۹ طرح و محاسبه پل‌های بتن‌آرمه ۱۳۸۷
۱۴ ۳۹۰ راهنمای انجام مطالعات خدمات جنبی در پروژه‌های بهسازی لرزه‌ای ۱۳۸۶
۱۵ ۳۹۵ دستورالعمل طراحی پل‌های فولادی ۱۳۸۶
۱۶ ۴۶۳ آیين نامه طرح پل هاي راه و راه آهن در برابر زلزله ۱۳۸۷
۱۷ ۵۱۱ راهنمای بهسازی لرزه‌ای پل‌ها ۱۳۹۰
۱۸ ۵۲۳ راهنماي طراحي و اجراي سيستم هاي جداساز لرزه اي در ساختمان ها ۱۳۸۹
۱۹ ۵۲۴ راهنمای روش‌ها و شیوه‌های بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود و جزئیات اجرایی
۲۰ ۶۰۰ راهنمای بارگذاری و تحلیل لرزه‌ای شریان‌های حیاتی ایران ۱۳۹۱
۲۱ ۶۰۱ راهنمای طراحی لرزه‌ای سامانه گازرسانی ۱۳۹۱
۲۲ ۶۰۲ راهنمای طراحی لرزه‌ای سامانه برق‌رسانی ۱۳۹۱
۲۳ ۶۰۳ راهنمای طراحی لرزه‌ای سامانه مخابرات ۱۳۹۱
۲۴ ۶۰۴ راهنمای طراحی لرزه‌ای سامانه آب‌رسانی ۱۳۹۱
۲۵ ۶۰۵ راهنمای طراحی لرزه‌ای سامانه فاضلاب ۱۳۹۱
۲۶ ۶۰۶ راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه‌ای سامانه گازرسانی ۱۳۹۱
۲۷ ۶۰۷ راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه‌ای سامانه برق‌رسانی ۱۳۹۱
۲۸ ۶۰۸ راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه‌ای سامانه مخابرات ۱۳۹۱
۲۹ ۶۰۹ راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه‌ای سامانه آب‌رسانی ۱۳۹۱
۳۰ ۶۱۰ راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه‌ای سامانه فاضلاب ۱۳۹۱
۳۱ ۶۲۶ راهنمای تحلیل خطر ۱۳۹۳
۳۲ مبحث ۸ طرح و اجرای ساختمان‌های با مصالح بنایی ۱۳۸۴-۱۳۹۲
۳۳ مبحث ۹ طرح و اجرای ساختمان‌های بتن‌آرمه ۱۳۸۵-۱۳۸۸-۱۳۹۲
۳۴ مبحث ۱۰ طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی ۱۳۹۲
۳۵ ۲۸۰۰ آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله استاندارد ۲۸۰۰ ۱۳۶۶- ۱۳۷۸- ۱۳۸۴- ۱۳۹۴