فرم جستجو پروژه پژوهشی سازه

عنوان طرح پژوهشي مجري همکاران تاريخ شروع
ارزیابی لرزه‌ای شبکه‌های‌ شریا‌ن حیاتی بر مبنای نظریه مقادیر کرانگین بسطامی مرتضی برزو شاهین 1397/11/27
پیشنهاد مدلی برای تخمین متغییر های جنبش نیرومند زمین با در نظر گرفتن همبستگی فضایی به منظور ارزیابی لرزه ای شبکه های شریان حیاتی بسطامی مرتضی برزو شاهین 1397/11/27
بررسی آزمایشگاهی و عددی رفتار چسبندگی – لغزش میلگردهای فولادی در کامپوزیت های سیمانی مهندسی (ECC) ناطقی الهی فریبرز دهقانی ايوب 1397/05/13
افزایش گام تحلیل لرزه ای به روش انتگرال گیری ضمن ایجاد پایگاه نرم افزاری برای جمع آوری تجربیات عمومی سروشیان آرام واثقی اکبر,یثربی فرشاد 1397/03/23
بهبود رفتار لرزه ای اتصالات خمشی تیر به ستون با صفحات کنارگذر خارجی وتر محمدقاسم 1397/03/07
سیستم پایش سلامت سازه برای پل های بتنی پیش تنیده بهار امید,غفوری آشتیانی محسن كلانتری افشین 1397/03/07
سیستم پایش سلامت سازه برای پل های دارای تکیه گاه الاستومری بهار امید,غفوری آشتیانی محسن كلانتری افشین 1397/03/07
شبیه سازی دقیق تر عملکرد لرزه ای آب و تاثیر آن بر محاسبه زمان دوام هیدرولیکی بر اساس اصلاح دبی ناشی از ترک های لوله ها تحت اثر بار زلزله حسینی سید محمود,سروشیان آرام آسترکی عبدالرضا 1396/12/20
بررسی مود شکست تیر قوی- ستون ضعیف در اتصالات قاب‌های بتن مسلح و ارائه راهکارهای عملیاتی جهت مقاوم سازی موضعی ناطقی الهی فریبرز خلیلی علی 1396/11/03
ارائه روش ترکیب مودی غیرکلاسیک برای تحلیل سازه‌های جداسازی شده جرمی ضیایی فر منصور 1396/11/01
تدوین مدل ارزیابی آسیب‌پذیری، ریسک و تاب‌آوری فیزیکی شبکه انتقال برق در برابر زلزله (مطالعه موردی: شبکه انتقال 400 و 230 کیلو ولت برق منطقه‌ای تهران) غفوری آشتیانی محسن ارغوانی مهبان,اسمعیل زاده حكیمی بابک,بسطامی مرتضی,منصوری بابک 1396/10/10
طراحی و ساخت میراگر ترکیبی چند سطحی SMA و اصطکاکی لنت ترمز وتر محمدقاسم سعیدیان مهدی 1396/10/10
برآورد میزان افزایش آسیب‌پذیری لرزه ای در پل‌های بتن‌آرمه بزرگراهی متعارف در اثر زلزله‌های متوالی (پس لرزه‌ها) به روش احتمالاتی كلانتری افشین بهار امید 1396/09/01
بررسی شکل پذیری ستون های بتن آرمه محصور شده توسط شبکه توری فلزی در مقاومت فشاری معمولی و بالا بسطامی مرتضی علمی موسوی سیداحمد 1396/07/10
توسعه توابع شکنندگی پل های بزرگراهی رایج در ایران واثقی اکبر تقی‌نیا حجابی آرش 1396/05/17
توسعه مدل تحلیلی و تجربی برای براورد تلفات انسانی ناشی از فروریزش ساختمان های غیر مهندسی در زلزله بسطامی مرتضی موالی زاده اسعد,سقراط محمدرضا 1396/01/30
عملکرد لرزه ای قاب خمشی فولادی تعمیرپذیر با اتصالات اصطکاکی سروقدمقدم عبدالرضا ارجمندزاده سرور,حسینی هاشمی بهرخ 1395/12/14
افزایش کارایی سیستم‌های جداساز جرمی با استفاده از کنترل نیمه ‌فعال ضیایی فر منصور بوجاری محمد 1395/12/09
تشخیص آسیب های سازه ای پراکنده و جزئی در مدل های سه بعدی بهار امید تورنگ زهرا 1395/12/09
طراحی و ساخت نوع جدیدی از میراگرهای اصطکاکی متغییر الکترومغناطیسی برای کنترل نیمه فعال سازه ها وتر محمدقاسم ملک‌حسینی عباس 1395/11/09
استفاده از پانل برشی در قابهای فولادی، با رویکرد تیر پیوند حسینی هاشمی بهرخ جعفری محمدعلی,محمدمرادی حدیث 1395/11/09
برآورد تاثیرات خوردگی میلگردها بر میزان شکنندگی لرزه ای یک نمونه از پل های بتن آرمه بزرگراهی همسان در شرایط محیطی خلیج فارس به کمک منحنی های شکنندگی متغیر با زمان كلانتری افشین 1395/08/29
تعیین پارامترهای رفتار لرزه ای و ظرفیت تیر همبند فولادی در دیوار برشی بتن مسلح بر مبنای جزئیات پیشنهادی اتصال تسنیمی عباسعلی,سروقدمقدم عبدالرضا نحوی‌نیا محمدعلی 1395/07/10
روش طراحی مستقیم مبتنی بر تغییرمکان برای قاب‌های فولادی دارای دیوار برشی فولادی بهار امید محمدی محمدمهدی 1395/07/01
بررسی دوبعدی نیروهای لرزه ای وارد بر سازه های زیرزمینی دارای مقطع مستطیلی تحت میدان موج برشی بسطامی مرتضی پريز اميرحسين,جهانخواه حسین 1394/10/01
توسعه متدولوژی (روش شناسی) برآورد احتمال فروریزش لرزه ای ساختمان های فولادی میان مرتبه موجود عشقی ساسان 1394/10/01
بررسی تحلیلی رفتار چرخه ای ستون دوبل پرشده با بتن محمدی مجید حسینی هاشمی بهرخ,زارع ‌دستجردیان مهرداد 1394/07/15
مقاوم سازی قاب های بتن آرمه میانپر با استفاده از پانل های پیش ساخته کامپوزیت های سیمانی ناطقی الهی فریبرز احمدی محمدحسین,دهقانی ايوب 1394/07/01
بررسی عملکرد لرزه ای دیوارهای برشی بتن آرمه با بتن پرمقاومت و با چیدمان میلگرد گذاری متفاوت سروقدمقدم عبدالرضا 1394/07/01
عملکرد دوسطحی میراگرهای ترکیبی در استهلاک انرژی زلزله حسینی هاشمی بهرخ 1394/03/01