فرم جستجو پروژه پژوهشی سازه

فعال
عنوان طرح پژوهشي مجري همکاران تاريخ شروع
بررسی آزمایشگاهی و عددی رفتار چسبندگی – لغزش میلگردهای فولادی در کامپوزیت های سیمانی مهندسی (ECC) ناطقی الهی فریبرز دهقانی ايوب 1397/05/13
افزایش گام تحلیل لرزه ای به روش انتگرال گیری ضمن ایجاد پایگاه نرم افزاری برای جمع آوری تجربیات عمومی سروشیان آرام واثقی اکبر,یثربی فرشاد 1397/03/23
بهبود رفتار لرزه ای اتصالات خمشی تیر به ستون با صفحات کنارگذر خارجی وتر محمدقاسم 1397/03/07
سیستم پایش سلامت سازه برای پل های بتنی پیش تنیده بهار امید,غفوری آشتیانی محسن كلانتری افشین 1397/03/07
سیستم پایش سلامت سازه برای پل های دارای تکیه گاه الاستومری بهار امید,غفوری آشتیانی محسن كلانتری افشین 1397/03/07
شبیه سازی دقیق تر عملکرد لرزه ای آب و تاثیر آن بر محاسبه زمان دوام هیدرولیکی بر اساس اصلاح دبی ناشی از ترک های لوله ها تحت اثر بار زلزله حسینی سید محمود,سروشیان آرام آسترکی عبدالرضا 1396/12/20
بررسی عملکرد لرزه ای پل های متداول بزرگراهی کشور با استفاده از پایه های پیش ساخته و روش ساخت پر سرعت واثقی اکبر منصوری بابک 1396/12/20
بررسی مود شکست تیر قوی- ستون ضعیف در اتصالات قاب‌های بتن مسلح و ارائه راهکارهای عملیاتی جهت مقاوم سازی موضعی ناطقی الهی فریبرز خلیلی علی 1396/11/03
ارائه مدل تحلیلی برای درنظرگیری اثر موضعی و کلی میانقاب توپر در سازه های ساختمانی محمدی مجید 1396/11/01
ارائه روش ترکیب مودی غیرکلاسیک برای تحلیل سازه‌های جداسازی شده جرمی ضیایی فر منصور 1396/11/01
تدوین مدل ارزیابی آسیب‌پذیری، ریسک و تاب‌آوری فیزیکی شبکه انتقال برق در برابر زلزله (مطالعه موردی: شبکه انتقال 400 و 230 کیلو ولت برق منطقه‌ای تهران) غفوری آشتیانی محسن ارغوانی مهبان,اسمعیل زاده حكیمی بابک,بسطامی مرتضی,منصوری بابک 1396/10/10
طراحی و ساخت میراگر ترکیبی چند سطحی SMA و اصطکاکی لنت ترمز وتر محمدقاسم سعیدیان مهدی 1396/10/10
برآورد میزان افزایش آسیب‌پذیری لرزه ای در پل‌های بتن‌آرمه بزرگراهی متعارف در اثر زلزله‌های متوالی (پس لرزه‌ها) به روش احتمالاتی كلانتری افشین بهار امید 1396/09/01
بررسی شکل پذیری ستون های بتن آرمه محصور شده توسط شبکه توری فلزی در مقاومت فشاری معمولی و بالا بسطامی مرتضی علمی موسوی سیداحمد 1396/07/10
توسعه توابع شکنندگی پل های بزرگراهی رایج در ایران واثقی اکبر تقی‌نیا حجابی آرش 1396/05/17
توسعه مدل تحلیلی و تجربی برای براورد تلفات انسانی ناشی از فروریزش ساختمان های غیر مهندسی در زلزله بسطامی مرتضی موالی زاده اسعد,سقراط محمدرضا 1396/01/30
عملکرد لرزه ای قاب خمشی فولادی تعمیرپذیر با اتصالات اصطکاکی سروقدمقدم عبدالرضا ارجمندزاده سرور,حسینی هاشمی بهرخ 1395/12/14
افزایش کارایی سیستم‌های جداساز جرمی با استفاده از کنترل نیمه ‌فعال ضیایی فر منصور بوجاری محمد 1395/12/09
تشخیص آسیب های سازه ای پراکنده و جزئی در مدل های سه بعدی بهار امید تورنگ زهرا 1395/12/09
طراحی و ساخت نوع جدیدی از میراگرهای اصطکاکی متغییر الکترومغناطیسی برای کنترل نیمه فعال سازه ها وتر محمدقاسم ملک‌حسینی عباس 1395/11/09
استفاده از پانل برشی در قابهای فولادی، با رویکرد تیر پیوند حسینی هاشمی بهرخ جعفری محمدعلی,محمدمرادی حدیث 1395/11/09
برآورد تاثیرات خوردگی میلگردها بر میزان شکنندگی لرزه ای یک نمونه از پل های بتن آرمه بزرگراهی همسان در شرایط محیطی خلیج فارس به کمک منحنی های شکنندگی متغیر با زمان كلانتری افشین 1395/08/29
تعیین پارامترهای رفتار لرزه ای و ظرفیت تیر همبند فولادی در دیوار برشی بتن مسلح بر مبنای جزئیات پیشنهادی اتصال تسنیمی عباسعلی,سروقدمقدم عبدالرضا نحوی‌نیا محمدعلی 1395/07/10
روش طراحی مستقیم مبتنی بر تغییرمکان برای قاب‌های فولادی دارای دیوار برشی فولادی بهار امید محمدی محمدمهدی 1395/07/01
توسعه روش های آمار فضایی در بررسی آسیب پذیری لرزه ای شبکه های شریان های حیاتی بسطامی مرتضی 1395/01/15
ارائه روش های نوین مقاوم سازی جداره مخازن ذخیره فولادی استوانه ای در برابر کمانش پافیلی گودرزی محمدعلی 1394/11/01
بررسی دوبعدی نیروهای لرزه ای وارد بر سازه های زیرزمینی دارای مقطع مستطیلی تحت میدان موج برشی بسطامی مرتضی پريز اميرحسين,جهانخواه حسین 1394/10/01
توسعه متدولوژی (روش شناسی) برآورد احتمال فروریزش لرزه ای ساختمان های فولادی میان مرتبه موجود عشقی ساسان 1394/10/01
بررسی تحلیلی رفتار چرخه ای ستون دوبل پرشده با بتن محمدی مجید حسینی هاشمی بهرخ,زارع ‌دستجردیان مهرداد 1394/07/15
مقاوم سازی قاب های بتن آرمه میانپر با استفاده از پانل های پیش ساخته کامپوزیت های سیمانی ناطقی الهی فریبرز احمدی محمدحسین,دهقانی ايوب 1394/07/01
بررسی عملکرد لرزه ای دیوارهای برشی بتن آرمه با بتن پرمقاومت و با چیدمان میلگرد گذاری متفاوت سروقدمقدم عبدالرضا 1394/07/01
عملکرد دوسطحی میراگرهای ترکیبی در استهلاک انرژی زلزله حسینی هاشمی بهرخ 1394/03/01
توسعه روش شناسی براورد ریسک فرو ریزش لرزه ای ساختمان های بتنی موجود عشقی ساسان 1394/01/01
انتگرال گیری مستقیم از معادلات حرکت حاصل از زلزله با گام های بزرگتر از معمول و با ارتباط حداقل با محتوای فرکانسی پاسخ سروشیان آرام 1393/12/01
خاتمه
عنوان طرح پژوهشي مجري همکاران تاريخ خاتمه
بررسی دو بعدی نیرو های لرزه ای وارد بر سازه های زیرزمینی دارای مقطع مستطیلی تحت میدان موج برشی بسطامی مرتضی 1396/10/01
مدل رفتار چرخه ای ستون بتن پرمقاومت مسلح حاوی میکروسیلیس تحت بار تناوبی سروقدمقدم عبدالرضا تسنیمی عباسعلی,طاهری علی 1396/08/01
بررسی تحلیلی و توسعه آزمایشگاهی سیستمی برای کاهش خسارت لرزه ای در دیوار برش بتنی سروقدمقدم عبدالرضا 1396/05/01
توسعه توابع آسیب پذیری لرزه ای برای خطوط انتقال گازایران واثقی اکبر منشوری محمدرضا 1395/12/29
مطالعه عددی وآزمایشگاهی بکارگیری میراگرهای سربی در ساختمانهای فولادی دارای حرکت گهواره ای در زلزله كلانتری افشین ميرعابدينی كچومثقالی سيداحسان,وتر محمدقاسم 1395/08/15
شكنندگی قابهای خمشی بتن مسلح معمولی و متوسط تحت تحريكات چند مولفه اي زلزله و ارائه روش مقاوم سازی تركيبی ستون برای بهبود رفتار لرزه ای آنها تسنیمی عباسعلی منصوری بابک,مهدوی نویده,نوروزی‌نژاد‌ فرسنگی احسان 1395/08/01
کاهش پاسخ لرزه ای مخازن استوانه ای با سقف شناور با محدود نمودن تلاطم سیال حسینی سید محمود,گودرزی محمدعلی سرور امیرحسین 1395/06/01
بررسی تاثیراستفاده از دیوارهای برشی فولادی در رفتار لرزه ای ساختمانهای بلند با سیستم سازه ای مهار بازویی واثقی اکبر خوش كلام وحيد 1395/04/01
طراحی و ساخت نوع جدیدی از فیوزهای پیچشی در جهت بهبود رفتار لرزه ای قابهای فولادی وتر محمدقاسم ملک‌حسینی عباس 1395/04/01
بررسی تاثیر ضریب طراحی زلزله برحاشیه اطمینان در برابر خرابی پیش رونده در ساختمانهای با قاب خمشی فولادی محمدی مجید اينانلومرانلو ناهيد 1395/02/31
ارائه ضوابط طراحی لرزه ای برای پلهای بزرگ در حین ساخت ضیایی فر منصور سقراط محمدرضا 1395/02/01
ارائه روش اصلاح مقاطع اعضای قابهای خمشی ویژه در ساختمانهای فولادی لاغر برای ارضای ضوابط کنترل تغییرمکان محمدی مجید 1394/12/01
ارزیابی مقایسه ای در روش طراحی لرزه ای سازه ها بر مبنای ارزش ضیایی فر منصور رمضانی سهیل 1394/12/01
بررسی مهاربند كمانش تاب فولادی بهينه و آناتومی منحنی های شكنندگی آن اربابی فریدون گودرزی محمدجواد 1394/10/01
برآورد خسارات مالی سیستم‌های شریان‌های حیاتی و مقایسه با بخش ساختمان با مطالعه زلزله‌های اخیر بسطامی مرتضی جعفری محمدکاظم 1394/10/01
بررسی آزمایشگاهی ضربه ناشی از برخورد سیال باسقف مخازن ذخیره مایع گودرزی محمدعلی 1394/09/01
انتخاب شتاب نگاشتهای حرکت قوی زمین برای انجام تحلیل های دینامیکی غیرخطی لرزه ای در سازه ها با تاثیر قابل توجه مودهای بالا غفوری آشتیانی محسن آرین‌مقدم سالار 1394/07/01
ارائه طيف سرعت براي طراحی سازه های خاص و بخش های مدفون در شريان های حياتی بر اساس ركوردهای زلزله های ايران كلانتری افشین انصاری انوشیروان,بسطامی مرتضی,یثربی فرشاد 1394/06/31
تاثیر مولفه قائم زلزله در عملکرد پلهای بزرگراهی جداسازی شده با جداساز سری اصطکاکی-لاستیکی در تحریکات لرزه ای نزدیک گسل كلانتری افشین مويدی سيداميرحسين 1394/06/31
شکل پذیری قاب های مهاربندی شده هم محور توسط فولاد تنش تسلیم پایین و آلیاژ آلومینیوم درمهاربندها وتر محمدقاسم 1394/06/01
بررسی تجربی اندرکنش دینامیکی میز لرزان پژوهشگاه با محیط اطراف حسین زاده نقدعلی بهار امید,ضیایی فر منصور 1394/06/01
پیشنهاد تکنیک جدیدی برای جداسازی لرزه ای مخازن ذخیره مایع گودرزی محمدعلی 1394/05/01
ارائه يك سيستم تركيبی به منظورعملكرد و سطحی قابهای فولادی حسینی هاشمی بهرخ علیرضایی مهدی 1394/04/01
ارائه ميراگر تركيبی برای عملكرد دو سطحی در سازه های فولادی حسینی هاشمی بهرخ مودب الهام 1394/03/01
بررسی رفتار سيستم های ثانويه و ارائه طيف طرح طبقه با توجه به رفتار غير خطی سازه و اندركنش سيستم اوليه (سازه) با سيستم ثانويه غفوری آشتیانی محسن 1394/03/01
ارزيابی كفايت و نياز به اندازه گام زمانی رايج پيشنهاد شده برای تحليل ديناميكی غيرخطی سروشیان آرام 1394/02/01
مطالعه عددی و آزمایشگاهی مهاربندهای با صفحه اتصال میانی شکل پذیر بسطامی مرتضی 1393/12/29
بررسی اثر تعداد دهانه، بار قائم و نوع اتصال قاب بر رفتار ميانقاب آجری محمدی مجید 1393/11/15
توسعه روش تحلیل استاتیکی غیرخطی در پل های مورب با توجه به اثر هم زمان پیچش و خمش كلانتری افشین سروقدمقدم عبدالرضا,عطارچیان ناهید 1393/08/01
بررسی عددی ضربه ناشی از برخورد سيال با سقف مخازن ذخيره مايع گودرزی محمدعلی 1393/08/01
بررسی تئوريک و عددی ميزان تاثير بكارگيری تيغه های متصل به مخزن، در كاهش اثرات لرزه ای ناشی از امواج سطحی ايجاد شده در مخازن ذخيره مايع گودرزی محمدعلی 1393/07/01
تشخيص آسيبهای وارده به سازه ها ناشی از زلزله های قوی با استفاده از تبديل جديد ارتقاء يافته هيلبرت - هوانگ بهار امید 1393/04/01
ارزيابی رفتار ديناميكی پلهای طويل تحت تحريكات چند تكيه گاهی در حوزه نزديك غفوری آشتیانی محسن ضیایی فر منصور,یثربی لاله 1393/02/31
طراحی و ساخت ايزولاتورهای هيدروليكی و ميراگرهای انقباض محوری در مقياس واقعی ضیایی فر منصور 1393/02/01
بهبود رفتار قابهای فولادی توسط حرکت گهواره ایوتسلیم المانها در پای ستونها وتر محمدقاسم كلانتری افشین 1393/01/15
انتخاب شتاب نگاشتهای حوزه نزديك برای انجام تحليل های ديناميكی غيرخطی براساس تلفيق مشخصات حوزه زمان و فركانس غفوری آشتیانی محسن آذربخت بنکده علیرضا,عباسی لعیا,موسوی مهدی 1392/11/01
ارزیابی پتانسیل خرابی پیشرونده در ساختمان فولادی تحت اثراز دست دادن دو ستون بعد از وقوع زلزله ناطقی الهی فریبرز پویان ژیلا 1392/10/01
بررسی عددی عملکرد لرزه ای پایه اصطکاکی با در نظر گیری ضریب اصطکاک متغیر برحسب فركانس محمدی مجید 1392/09/01
روش طراحی بر اساس تغيير مكان برای ساختمانهای قاب خمشی بتن مسلح نامتقارن سروقدمقدم عبدالرضا ایزدی ‌زمان‌آبادی اسماعیل 1392/08/01
تعیین مشخصات سازه و تشخیص خرابی تنها با استفاده از پاسخ لرزه ای ناطقی الهی فریبرز آب آذرسا فریبا 1392/08/01
بررسی چگونگی بهبود عملکرد اتصالات صلب فلزی تیر به ستون ضیایی فر منصور ناگهی محمود 1392/08/01
مطالعه عملکرد لرزه ای پل های متداول تیر و دال بتنی مجهز به سیستم های مقید کننده طولی واثقی اکبر ابراهيمی حامد 1392/05/01
بررسی قابليت اعتماد سازه های بنايی كلافدار اربابی فریدون جبارزاده محمدجواد 1392/03/01
اندركنش خط آهن با پل و سازه های مجاور و تاثيرات زلزله اربابی فریدون بنی‌مهد گل سفید سیدامیر,خلیقی مسعود,فرزانیان محمد شفیع 1392/03/01
مطالعه تحلیلی و آزمایشگاهی فروریزش ستون های بتنی تحت اثر نیروی محوری و بار جانبی چرخه ای بهار امید یادگاری جواد 1392/03/01
شناخت و بررسی دقت روشهای ارزيابی آسيب پذيری و عملكردی بيمارستان ها در برابر زلزله غفوری آشتیانی محسن عشقی ساسان 1392/02/01
بررسی تاثیر چگونگی اعمال ضوابط کنترل تغییر مکان بر رفتار لرزه ای قاب های خمشی ویژه محمدی مجید افضل سلطانی رضا 1392/01/25
مقایسه ی در نظر گیری بند 2-5-4 استاندارد 2800 با تبصره ی آن بر رفتار لرزه ای ساختمان فولادی لاغر دارای قاب خمشی به روش زمان دوام محمدی مجید افضل سلطانی رضا 1392/01/25
حاشیه ایمنی در برابر خرابی پیشرونده ساختمانهای نا متقارن در پلان قاب خمشی بتن مسلح واجد ضوابط لرزه ای سروقدمقدم عبدالرضا دوست محمدی بويينی مونا,کریمیان سمیه 1392/01/01
مطالعه تجربی اثرات تیغه های فولادی در کاهش اثرات مود نوسانی سیال در مخازن روزمینی فولادی نفتی به کمک آزمایشهای میز لرزان حسین زاده نقدعلی توكليان فردوسيه حميد 1392/01/01
بررسی رفتار قابهای بتنی ميانپر با ميان قابهای مصالح بنایی و ديوارهای مصالح بنايی مقاوم شده با کامپوزيتهای سیمانی مسلح الیافی ناطقی الهی فریبرز دهقانی ايوب 1391/12/29
مطالعه آزمایشگاهی بادبندهای با خروج از مرکزیت درصفحه میانی بسطامی مرتضی 1391/10/15
بررسی و مقايسه ارزش نسبی مهاربند كمانش تاب تمام فولاد با ديوار برشی فولادی اربابی فریدون 1391/08/01
ارائه مدل رفتار غیرخطی پانل های مصالح بنایی دارای بازشو برای تحلیل غیرخطی لرزه ای قاب های بتن مسلح مرکب تسنیمی عباسعلی سروقدمقدم عبدالرضا 1391/07/30
بررسى مقايسه اى تقاضاى لرزه اى كليدهاى برشى خارجى در پلهاى بزرگراهى بتن آرمه معمولى و مورب (و ارائه یک سازوکار جدید) كلانتری افشین فروغی مقدم سيدمحمدجواد 1391/07/01
انتخاب شتاب نگاشت های مناسب برای ارزیابی احتمال وقوع خسارت در سازه ها غفوری آشتیانی محسن آذربخت بنکده علیرضا,کیهانی حسین 1391/06/01
بررسی رفتار لرزه ای سقف شناور دو لایه مخازن ذخیره مایع گودرزی محمدعلی 1391/05/01
اثرات ناشی از حرکات بر پاسخ لرزه ای سقف های شناور تک لایه در مخازن ذخیره مایعات گودرزی محمدعلی جبارزاده محمدجواد 1391/05/01
بررسی آزمایشگاهی رفتار کمانشی و لرزه ای ستونهای مرکب با بست مورب تحت بار استاتیکی و بار چرخه ای حسینی هاشمی بهرخ جعفری صحنه سرائی محمدعلی 1391/04/01
بهينه سازی بازسازی شبكه های شريان های حياتی پس از زلزله با روش شبيه سازی رخدادهای مجزا بسطامی مرتضی حسینی سید محمود 1390/12/29
بررسی رفتار لرزه ای میراگر پانل برشی در سيستم های مهاربندی هم محور حسینی هاشمی بهرخ 1390/11/01
مطالعه تحلیلی رفتار لرزه ای سکوهای دریایی (مطالعه موردی دوسکو درخلیج فارس) واثقی اکبر جوادی سینا یوسف 1390/10/15
بررسی رفتار لرزه ای ساختمانهای آجری کلافدار بطور تحلیلی و آزمایشگاهی عشقی ساسان 1390/09/30
بررسی آزمایشگاهی و عددی مقره های اتکایی ولتاژ پایین و استفاده از آنها در راستای پیشنهاد توابع شکنندگی لرزه ای حسینی سید محمود امام جمعه حسین 1390/07/02
ارزیابی آسيب‌پذيری لرزه‌ای سيلوهای بتنی با در نظر گرفتن اندرکنش خاک - سازه و محتویات ناطقی الهی فریبرز 1390/07/01
ارزیابی عملکرد لرزه ای موردی یک ساختمان با میانقاب بنایی در زلزله بم حسین زاده نقدعلی 1390/07/01
بررسی رفتار میانقابهای دارای فیوز لغزان تعمیرشده با گروت محمدی مجید محمدی رضا 1390/07/01
بررسی رفتار لرزه ای ساختمانهای پانلی بتنی با سیستم تونلی عشقی ساسان توافقی جهرمی علیرضا 1390/03/23
تهیه الگوریتم اتوماسیون کنترل پایداری عددی و سازگاری روش­های انتگرال گیری گام به گام جدید سروشیان آرام 1390/02/01
توسعه و بهبود روشهای مبتنی بر معادلات حرکت برای تعیین ماتریسهای مشخصه سازه و تشخیص خرابی غفوری آشتیانی محسن قاسمی مجید 1390/01/01
مقایسه پاسخ تغییر مکانی قابهای فولادی ساختمانی در روشهای تحلیل غیر خطی سروقدمقدم عبدالرضا غفوری آشتیانی محسن,منشوری محمدرضا,نيک نهاد دارا 1390/01/01
ارائه جزئیات چشمه اتصال در قاب های خمشی فولادی با تیرهای با عمق نا برابر حسینی هاشمی بهرخ احمدی جزنی روح اله 1389/12/28
بهسازی لرزه ای تیر سرستون پایه متداول پلهای بزرگراهی واثقی اکبر بحرانی محمدکاظم,سلطانی مهدی 1389/12/01
مقایسه رفتار لرزه ای مهار بندهای دروازه ای با مهاربندهای هم مرکز درقابهای فولادی حسین زاده نقدعلی حسینی سید محمود 1389/10/01
شناخت الگوی تغییرات رخنموده در خصوصیات دینامیکی یک سازه بتنی حین وقوع زلزله های قوی بهار امید 1389/07/30
روش جدید به روز رسانی مدل اجزاء محدود با ترکیب روشهای مستقیم و تکرار شونده بهار امید 1389/07/30
بررسی نحوه ملحوظ نمودن اثر مؤلفه های دورانی ناشی از زلزله بر پاسخ سازه های ساختمانی غفوری آشتیانی محسن فلامرز شيخ آبادی محمدرضا 1389/07/01
بررسی عددی عملکرد پایه اصطکاکی دو یاپند لایه با درنظرگیری اثر مولفه قائم زلزله محمدی مجید کاشانی مجید,کیانیان مرتضی 1389/06/19
تدوین فرایند ارزیابی خطرپذیری لرزه ای پستهای انتقال حسینی سید محمود خلوتی امیرحسین,رئوفی امير 1389/04/01
اثر وجود درز فوقانی بر رفتار میانقاب دارای فیوز لغزان محمدی مجید محمدی رضا 1389/03/15
کنترل لرزه ای نیمه فعال پلهای مورب (بررسی عددی) كلانتری افشین امجديان محسن 1389/02/29
توسعه منحنی های شکنندگی تحلیلی یک گروه از پل های بزرگراهی سه دهانه همسان در تهران كلانتری افشین 1389/02/21
انتخاب شتاب نگاشت ها برای تحلیل لرزه ای غیر خطی بر اساس مشخصات طیفی غفوری آشتیانی محسن آذربخت بنکده علیرضا,موسوی مهدی 1389/02/01
مطالعه تحلیلی و آزمایشگاهی دیوارهای برشی فولادی تقویت شده قطری ناطقی الهی فریبرز علوی عرفان 1389/02/01
بررسی اثرات مولفه شتاب قائم زلزله بر قابهای خمشی فولادی ساختمانی حسینی هاشمی بهرخ عباسی احسان 1389/01/01
طراحی و ساخت ایزولاتورهای الاستومری برای مقاوم سازی و طراحی سازه های مقاوم در برابر زلزله ضیایی فر منصور پزشکی حسین 1389/01/01
کاربرد میراگرهای جرمی چرخشی به همراه کف جداسازی‌شده برای کنترل پاسخ تجهیزات صلب بلوکی شکل كلانتری افشین 138812/24
کنترل پیچش سازه های نامتقارن با استفاده از میراگرهای ویسکوز سروقدمقدم عبدالرضا منصوری محمدرضا 1388/10/01
اثر مدفون بودن پی یر اندرکنش دینامیکی خاک - سازه حسین زاده نقدعلی 1388/07/01
ارائه روشی تقریبی برای انتگرال گیری مستقیم گام به گام با گام های بزرگ تر از گام زمانی تحریک سروشیان آرام 1388/07/01
دیوارهای برشی بتن مسلح با رفتار دوگانه شکل پذیر ضیایی فر منصور رحیم لباف‌زاده محمدصالح 1388/06/05
کنترل غیر فعال یک پل قوسی فلزی در مقابل بارهای متحرک سنگین و جنبش‌های قوی زمین با احتساب مولفه قائم زلزله بهار امید 1388/06/01
شناسایی خصوصیات بنیادین سیستم های سازه ای با استفاده از تبدیل ارتقاء یافته هیلبرت هوآنگ بهار امید رمضانی سهيل 1388/06/01
معرفی روشی دقیقتربرای تحلیل سیستم های سازه ای با رفتار دینامیکی درگیر با اصطکاک یک درجه آزاد سروشیان آرام 1388/03/31
انتگرال گیری گام به گام با وابستگی کمتر به گام زمانی اعمال تحریک خارجی برای سیستم های یک درجه آزاد سروشیان آرام 1388/03/31
بررسی مقایسه ای روشهای جداسازی جرمی در طراحی لرزه ای سازه ها با استفاده از ابزار کنترل نیمه فعال ضیایی فر منصور نکویی مسعود 1388/03/30
ارتقاءخصوصیات سختی مقاومت وشکل پذیری ستونها ی بتن مسلح غیر شکل پذیر سروقدمقدم عبدالرضا مکاری رحمدل جواد 1388/03/01
مطالعات تحلیلی رفتار لرزه ای پلهای بتنی چند دهانه با سیستم دال پیوند واثقی اکبر 1388/02/01
تنظیم و تدوین اطلاعات پایه برای مطالعات ساختمانهای بنایی اربابی فریدون 1388/01/30
بررسی رفتار غیرخطی پایه ها در پلهای دارای پایه مورب كلانتری افشین امجديان محسن 1388/01/28
گزارش بررسی رفتار و راههای تنظیم میانقاب با فیوز لغزشی محمدی مجید اکرمی وحید 1388/01/20
مطالعه آسیب پذیری لرزه ای تجهیزات غیرسازه ای بلوکی دارای سیستم جداسازی لرزه ای در برابر دوران به کمک رسم منحنی های شکنندگی كلانتری افشین 1388/01/15
بررسی اتصالات تیر I شکل به ستون قوطی با استفاده از صفحات کناری در سازه های فولادی قاب خمشی ناطقی الهی فریبرز طباطبایی زهرا 1388/01/01
بررسی رفتار دینامیکی غیر خطی سازه های بتنی تحت اثر شتابنگاشتهای منطبق با طیف تولید شده توسط تئوری موجک بهار امید 1387/06/31
منحنی رفتار لرزه ای آزمایشگاهی دیوارهای آجری کلافدار و کاربرد آن در تحلیل یک ساختمان آجری عشقی ساسان 1387/06/31
مطالعه آزمایشگاهی رفتار لرزه ای ستونهای مرکب با بست افقی حسینی هاشمی بهرخ 1387/05/28
مطالعه تاثیر مواد پرکننده برعملکرد میراگر فلزی آکاردئونی ناطقی الهی فریبرز ایزدی ‌زمان‌آبادی اسماعیل,معتمدی مهرتاش 1387/05/28
بررسی رفتار دینامیکی غیر خطی سازه های بتنی طراحی شده با روش مستقیم مبتنی بر تغییر مکان و روش نیرویی مبتنی بر استاندارد 2800 بهار امید 1387/03/31
شناسایی خصوصیات دینامیکی سازه ها با روش جستار قله و زیرفضای تصادفی (توسعه نرم افزار) بهار امید 1387/03/31
مطالعه آزمایشگاهی وتحلیلی ارزیابی اسیب پذیری لرزه ای دیوارهای اجری غیر مهندسی متداول در ایران ناطقی الهی فریبرز ضیایی فر منصور,عالمی فرامرز 1387/01/31
ارائه الگوریتم مناسب برای شناسایی پارامترهای دینامیکی ساختمانها با استفاده از ارتعاشات ناشی از زلزله و ارتعاشات محیطی محمودآبادی مسعود 1386/12/29
مطالعه تحلیلی و آزمایشگاهی تاثیر موقعیت مهاربندها در رفتار لرزه ای ساختمانهای فولادی وتر محمدقاسم 1386/12/29
تقویت اتصال کناری تیر، ستون بتن مسلح توسط لایه های FRP احمدی دانش فخرالدین,عشقی ساسان اسماعیل اسماعیلی,عشقی ساسان 1386/12/29
بررسى آزمايشگاهى اثر موقعيت مهاربندهاى ضربدرى در شكل پذيرى حدى قابهاى فولادى ساختمانى حسینی سید محمود,وتر محمدقاسم افشار وحيد,هروى مجتبى 1386/12/29
ساخت ،کاربرد و قابلیت اعتماد مهاربندهای کمانش ناپذیر اربابی فریدون 1386/11/28
بررسی تحلیلی اثر میانقاب های آجری در رفتار لرزه ای قاب های خمشی فولادی ناطقی الهی فریبرز دهقانی ايوب 1386/11/28
بررسی تحلیلی و آزمایشگاهی مقاوم سازی قاب بتنی با میانقاب مصالح بنایی با استفاده از پلیمرهای مسلح فیبری FRP ناطقی الهی فریبرز دهقانی ايوب 1386/11/28
بررسی رفتار دینامیکی غیر خطی ساختمانهای اسکلت فلزی دارای قاب خمشی و تعیین ضریب رفتار آنها احمدی دانش فخرالدین عشقی ساسان 1386/06/31
بررسی رفتار دینامیکی سازه های نامتقارن و بهبود پاسخهای آن توسط چیدمان میراگرهای الحاقی سروقدمقدم عبدالرضا ناظری حسن 1386/06/31
کاربرد روش های نوین کنترل در کاهش پاسخ لرزه ای تجهیزات كلانتری افشین 1386/05/28
بررسی اندرکنش قاب و میانقاب در قابهای بتنی با میانقاب مصالح بنایی سروقدمقدم عبدالرضا پارسا فرزاد 1386/03/20
بررسی آسیب پذیری تجهیزات صلب با در نظر گرفتن اثرات اندرکنش بین آنها غفوری آشتیانی محسن عشقی ساسان 1386/03/12
مقایسه آزمایشگاهی رفتار چرخه ای قاب مهار بندی ضربدری با پرکننده های آجری و بدون پر کننده سروقدمقدم عبدالرضا 1386/01/31
طراحی سازه‌های نامتقارن بتنی براساس آرایش مناسب مراکز سختی، مقاومت و جرم سروقدمقدم عبدالرضا 1385/12/29
بررسی عملکرد لرزه‌ای مخازن جداسازی لرزه‌ای شده با استفاده از تیغه‌های میراگر ضیایی فر منصور 1385/12/29
تهیه منحنی‌های شکنندگی مخازن استوانه‌ای فولادی نفت عشقی ساسان 1385/12/29
بررسی استفاده از تجهیزات متداول مستهلک کننده انرژی برای مقاوم سازی پلها واثقی اکبر 1385/12/29
ملحوظ نمودن تاخیرزمانی درالگوریتم کنترل بهینه آنی گسسته بهار امید 1385/12/06
بررسی آزمایشگاهی رفتار ستونهای مرکب ناطقی الهی فریبرز مرادی شقاقی طالب 1385/12/06
مطالعات تحلیلی عوامل مؤثر در رفتار لرزه ای پلهای مورب واثقی اکبر 1385/09/30
بررسی آزمایشگاهی تاثیر نقص هندسی در رفتار ستونهای مشبک با بست افقی تحت نیروی محوری استاتیکی حسینی هاشمی بهرخ 1385/08/30
شناسایی مشخصه های دینامیکی یک پل قوسی فلزی با اندازه گیری ارتعاشات طبیعی و کنترل غیر فعال ارتعاشات نامطلوب عرشه آن بهار امید ضیایی فر منصور 1385/06/31
ارزيابی تحلیلی - فنی و اقتصادی روشهای بهسازی لرزه ای برای یک پل بزرگراهی موجود حسینی سید محمود جبارزاده محمدجواد 1385/06/31
شناسايي و تدوین معیارهای انتخاب اماکن مطلوب برای اسکان موقت پس از زلزله در کلان شهرهای لرزه خیز با توجه ویژه به شهر تهران حسینی سید محمود 1385/06/31
بررسی رفتار اجزاء غیر سازه ای در زلزله بم حسینی سید محمود جبارزاده محمدجواد 1385/06/31
بررسی رفتار دینامیکی اتصالات خورجینی تحت اثر بارهای چرخه ای به کمک نتایج آزمایشگاهی وتر محمدقاسم حسینی سید محمود 1385/06/31
بررسی رفتار لرزه ای دیوارهای برشی فولادی به کمک مطالعات تحلیلی و تجربی وتر محمدقاسم 1385/06/31
اندر کنش میز لرزان 6 مولفه ای پژوهشگاه با مدلهای سازه ای حسین زاده نقدعلی ناطقی الهی فریبرز,وتر محمدقاسم 1385/06/31
مطالعه تحلیلی بخش منتخبی از شبکه فاضلاب تحت اثر انتشار امواج زلزله حسینی سید محمود آژیده حسین,ربیعی فر حمیدرضا,ضیایی فر منصور 1385/06/31
ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای بخش منتخبی از خطوط لوله نفت موجود جهت ارائه طرح بهسازی آن ( مطالعه نمونه) حسینی سید محمود عسکری فرج اله 1385/06/31
بررسی امکان به کارگیری غلتکهای استوانه ای متعامد جهت جدا سازی لرزه ای ساختمانها حسینی سید محمود وتر محمدقاسم 1385/06/31
بررسی رفتار ستونهای مشبک تحت اثر بارهای زلزله حسینی هاشمی بهرخ حسینی سید محمود,قاسمی محمدرضا 1385/06/31
بررسی عملکرد سازه های فولادی در زلزله بم و ارزیابی تحلیلی یک نمونه سازه موجود حسینی هاشمی بهرخ 1385/06/31
بررسی رفتار لرزه ای سازه های مجاور و متصل به هم در مجتمع های صنعتی حسینی هاشمی بهرخ بهنام فر فرهاد 1385/06/31
بررسی سطح ایمنی ساختمانهای فولادی کوتاه دارای سیستم های مقاوم جانبی متفاوت سروقدمقدم عبدالرضا روشن رامين 1385/06/31
اثر پیچش در عملکرد ساختمانهای مهندسی ساز حین زلزله بم سروقدمقدم عبدالرضا 1385/06/31
بررسی کیفی عملکرد ساختمانهای بتنی در زلزله بم سروقدمقدم عبدالرضا حسینی هاشمی بهرخ,عظیمی نژاد آرمین 1385/06/31
کاربرد روشهای آنالیز غیر خطی در فلسفه های جدید طراحی سروقدمقدم عبدالرضا غفوری آشتیانی محسن 1385/06/31
تعیین ظرفیت باربری سازه های خشتی و ارائه روش های مقاوم سازی آنها ضیایی فر منصور جبارزاده محمدجواد 1385/06/31
ساخت میراگر ویسکوز کنترل پذیر جهت بکارگیری در سیستمهای ایزوله شده جرمی ضیایی فر منصور 1385/06/31
طراحی و ساخت ایزولاتورهای هیدرولیکی ضیایی فر منصور یثربی فرشاد 1385/06/31
ایجاد نرم افزارهوشمند برای تشخیص خرابی در سازه های فلزی آسیب دیده غفوری آشتیانی محسن کاوه علی 1385/06/31
بررسی رفتار لرزه ای مخازن بتنی هوایی آب غفوری آشتیانی محسن عشقی ساسان 1385/06/31
بررسی آزمایشگاهی رفتار لرزه ای ستون های مقاوم سازی شده بتنی وتر محمدقاسم رضایی الهام,ناطقی الهی فریبرز 1385/06/31
تدوین یک مدل خطر پذیری لرزه ای برای سامانه های حمل ونقل جاده ای بر اساس معیارهای قابلیت اعتماد حسینی سید محمود یعقوبی وایقان فریبرز 1385/06/31
اثر مؤلفه قائم زلزله و انعطاف پذیری پی در آسیب پذیری پلهای بتنی مسلح حسین زاده نقدعلی 1385/05/29
بررسی تئوریک و آزمایشگاهی میراگرهای تسلیمی ADAS و اصطکاکی لوبیایی تهرانی زاده محسن,وتر محمدقاسم وتر محمدقاسم 1385/04/15
مدل برآورد خطر پذیری لرزه ای تاسیسات صنعتی ـ مطالعه موردی یک واحد نفتی غفوری آشتیانی محسن 1385/03/01
طرح و تحلیل لرزه ای مهاربند های هم مرکز شکل پذیر با کمک نتایج آزمایشگاهی وتر محمدقاسم رضاییان علیرضا 1385/01/01
تشخیص، تعمیر و تقویت ساختمانهای بتن آرمه آسیب دیده از زلزله عشقی ساسان 1384/12/02
بررسی اهمیت انتخاب گام زمانی و رواداری در تحلیل رفتار غیر خطی سازه ها به روش تاریخچه زمانی سروشیان آرام عشقی ساسان 1384/10/05
شناسایی پارامترهای مدی ساختمان برج سپهر با استفاده از شتابنگاشتهای ثبت شده در آن در هنگام زلزله 8 خرداد 1383 فیروز آباد - کجور محمودآبادی مسعود 1384/08/05
مطالعه تحلیلی و آزمایشگاهی جداسازی کف طبقات در طراحی لرزه ای سازه ها غفوری آشتیانی محسن پور محمد حسن,ضیایی فر منصور 1383/12/28
گزارش مقدماتی گروه شناسایی پژوهشگاه زلزله 4 اسفند 1383 داهوئیه – زرند حسینی هاشمی بهرخ,حمزه لو حسین,داودی محمد 1383/12/20
بررسی تاریخچه معماری وعملکرد مجموعه تاریخی ارگ بم در جریان زلزله 5 دیماه 82 ضیایی فر منصور حسینی هاشمی بهرخ 1383/10/30
کاربرد FRP در مقاوم سازی عضو خمشی ناطقی الهی فریبرز ملکی شهرام 1383/10/15
مطالعه تجربی کاربرد میراگر فلزی آکاردئونی در مقاوم سازی لرزه ای قابهای فولادی ناطقی الهی فریبرز ضیایی فر منصور 1383/08/01
طراحی یک میراگر ویسکوز با قابلیت کنترل پذیری در سیستم های غیر فعال ضیایی فر منصور بهار امید,وارسته عليرضا 1383/01/01
گزارش مقدماتی شناسایی زلزله 5 دی ماه 1382 بم عشقی ساسان,زارع مهدی معتمدی مهرتاش,نورعلی آهاری مسعود,سیدرزاقی مهران,ناصراسدی کیارش 1382/12/10
بررسی رفتار و استقامت ساختمان گنبد سلطانیه در برابر زلزله واثقی اکبر 1382/06/01
طراحی لرزه ای مخازن گاز تحت فشار (LPG) عشقی ساسان داودی آزاد حسين 1381/12/29
طراحی یک اتصال تیر و ستون با قابلیت ساخت نیمه صنعتی برای ساختمانهای فلزی متداول در ایران ضیایی فر منصور 1380/12/29
اثر برون محوری اتصالات بادبندهای هم مرکز بر روی رفتار دینامیکی کلی سازه حسینی هاشمی بهرخ رنجبران فریمان 1380/05/01
تاثیر اندر کنش خاک - سازه روی پدیده دلتا- p در سازه های بلند سروقدمقدم عبدالرضا بهنام فر فرهاد,عظیمی نژاد آرمین 1380/04/01
استفاده از سخت کننده های عرضی با اتصال پیچی برای طراحی و مقاوم سازی تیر ورق ها در پلهای فلزی واثقی اکبر 1380/03/01
مدل سازی تجربی روش جداسازی جرمی در سازه های بلند ضیایی فر منصور سروقدمقدم عبدالرضا 1380/02/01
مطالعه رفتار لرزه ای دیوارهای آجری درزدار ضیایی فر منصور عالمی فرامرز,وتر محمدقاسم 1379/08/01
تعیین ضریب خسارت پذیری ساختمانهای بتنی تهران در مقابل زلزله ناطقی الهی فریبرز حسین زاده نقدعلی 1379/06/30
ارزیابی تجربی ایمنی برخی سدهای ایران با استفاده از آزمایشات ارتعاش محیطی و اجباری احمدی محمد تقی آقایی فیروز,ایری عبدالجلال 1379/01/05
روشن نمودن رفتار تیرهای لانه زنبوری به عنوان ناقلان بارهای زمینلرزه تیو مهران محمودآبادی مسعود 1378/12/28
اندر کنش خاک - سازه در ساختمانهای مجاور هم حسین زاده نقدعلی آقاكوچک علی,شیرازیان محمد,غفوری آشتیانی محسن,میوه چی محمودرضا 1378/12/28
تعیین ضریب خسارت لرزه ای ساختمانهای بتنی مسلح معمولی تهران حسین زاده نقدعلی حسینی مازیار 1378/12/28
بررسی آسیب پذیری پلهای بزرگراهی استان تهران حسینی سید محمود احمدی محمد تقی 1378/12/28
استفاده از شتاب نگاشت های ثبت شده از ساختمانها جهت بر آورد خسارت یک زمین لرزه غفوری آشتیانی محسن 1378/12/28
امکان سنجی برای ساخت ساختمانهای چوبی سبک و مقاوم در ایران ناطقی الهی فریبرز امینی حسینی کامبد 1378/12/28
بررسی و طراحی جاذبهای انرژی غیر فعال ارتعاشات در ساختمانها در شرایط ایران ناطقی الهی فریبرز 1378/12/28
گزارش بررسی و مطالعه اثر زلزله بر سدهای وزنی بتنی میرزا كیان حسینی سید محمود 1378/12/28
تهیه راهنمای ساده مصور برای ساخت خانه های روستایی مقاوم در برابر زلزله به تفکیک مناطق روستایی کشور حسینی هاشمی بهرخ تهرانی زاده محسن,غفوری آشتیانی محسن 1378/09/01
تولید شتابنگاشت های لرزه ای مصنوعی با استفاده از شبکه عصبی فداییان رامین نیكزاد خشایار 1378/07/01
روش تحلیل آسیب پذیری شهری پویان ژیلا بلورچی امیر,فقهی خلیل الله,شبانیان بروجنی اسماعیل,عباسی محمدرضا,اسلامی آرش 1378/03/01
ارتعاش چند تکیه گاهی پلهای با دهانه های بزرگ غفوری آشتیانی محسن فداییان رامین 1377/03/01
گزارش نصب کرنش‎سنج بر روی سازه یک ساختمان اسکلت فلزی تیو مهران سياری آرش 1377/03/01
گزارش ارزیابی کمی آسیب پذیری لرزه ای ساختمانهای بتنی مسلح با استفاده از تحلیل دینامیکی غیر خطی ناطقی الهی فریبرز معتمدی مهرتاش 1377/03/01
گزارش آزمایش ارتعاش اجباری بر روی سازه یک ساختمان اسکلت فلزی تیو مهران سياری آرش 1377/03/01
بررسی مطالعات شهر سازی و برنامه ریزی در مناطق زلزله خیز ویسه یداله فرضی پور صائین علی 1377/02/01
تحلیل ریسک تهران بزرگ غفوری آشتیانی محسن تیو مهران,توكلی بهروز,فداییان رامین 1376/07/01
گزارش اقتصادی زلزله نظام و روشهای ارزیابی خسارت و آثار اقتصادی زلزله حمیدی زاده محمدرضا 1376/06/31
بررسی سیستم های جاذب انرژی در مقاوم سازی ساختمانها ناطقی الهی فریبرز 1375/07/01
گزارش ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای پل مسلح چند دهانه تحت اثر توام مولفه های افقی و قائم زمین لرزه حسینی سید محمود,طاووسی تفرشی شهریار 1375/05/01
ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای ساختمانهای بتنی مسلح با دیوارهای برشی حسین زاده نقدعلی كوهیان رویا,ناطقی الهی فریبرز 1375/02/01
تخمین حرکت زمین با استفاده از واکنش یک ساختمان 14 طبقه در برابر زلزله محمودآبادی مسعود تیو مهران 1375/02/01
گزارش تحلیل و بررسی رفتار مخازن بتنی هوایی آب تحت تاثیر نیروی زلزله حسینی مازیار,شکیب حمزه 1374/12/12
گزارش ارزیابی رفتار لرزه ای مخازن هوایی آب فروسیمانی با استفاده از آزمایشهای ارتعاشات محیطی شکیب حمزه,مرعشی سيد عمادالدين حسینی مازیار 1374/12/12
بررسی تجربی نظری توان لرزهای روش جدید دال دو طرفه طاق ضربی ماهری محمود رضا 1374/10/30
گزارش بررسی مکانیزم ارتعاشی بنای تاریخی منارجنبان اصفهان با کمک آزمایشهای دینامیکی غفوری آشتیانی محسن حسین زاده نقدعلی 1374/06/30
مطالعه آزمایشگاهی سازه های فلزی متداول در کشور غفوری آشتیانی محسن تهرانی زاده محسن,تیو مهران,حسین زاده نقدعلی,علیجانی مقدم حسن,کاظم حسین,كوهیان رویا 1374/03/30
تحلیل دینامیکی سازه ها با استفاده از یک متدلوژی فرمولاسیونی المانی دقیق عظیمی سعید 1373/09/01
مطالعه روش طیف ظرفیت برای تحلیل دینامیکی سازه های غیر خطی علیجانی مقدم حسن فراهانی كسری 1373/05/30
گزارش تحلیل دینامیکی غیر خطی سازه ها با روش طیف ظرفیت مقدم حسن 1373/05/30
طرح تقویت ساختمانهای آجری نیمه اسکلت در برابر زلزله علیجانی مقدم حسن حسین زاده نقدعلی,محمودی علی اصغر 1373/02/31
تعیین مشخصات دینامیکی ساختمان وزارت کشور قبل و بعد از حرکت قوی زمین تیو مهران 1372/10/01
تهیه پیش نویس آئین نامه شبکه های خطوط لوله گاز و نفت حسینی سید محمود 1372/10/01
نصب و راه اندازی دستگاههای شتابنگار در سازه های مهم تیو مهران حسین زاده نقدعلی,شهروان مجید,معماری علی محمد 1372/08/30
گزارش آسیب پذیری سازه های فولادی با استفاده از تحلیل دینامیکی غیر خطی حسین زاده نقدعلی,ناطقی الهی فریبرز 1372/08/30
گزارش بررسی مقاومت ساختمانهای اسکلت فولادی با اتصالات نیمه صلب (اتصال خورجینی) در برابر زلزله علیجانی مقدم حسن كوهیان رویا 1372/08/30
تعیین مشخصات دینامیکی سکوی بتنی موسسه علیجانی مقدم حسن حسین زاده نقدعلی 1372/07/30
بررسی ساختمان های موجود به روش باز دید عینی ناطقی الهی فریبرز 1372/01/01
گزارش بررسی اندرکنش دینامیکی عناصر تیر آهن و طاقهای آجری در سقفهای طاق ضربی ماهری محمود رضا 1371/12/29
گزارش مقدمه ای بر کاربرد ایزولاسیون لرزه ای پایه حسین زاده نقدعلی 1371/11/01
گزارش آزمایشات لرزه ای بر روی ساختمانهای واقعی دو جلد آقاكوچک علی,معماری علی محمد 1371/10/01
گزارش رفتار ساختمانهای آجری مسلح و غیر مسلح در برابر زلزله علیجانی مقدم حسن 1371/09/30
گزارش تحلیلی زلزله لردگان چهار محال و بختیاری ناطقی الهی فریبرز زارع مهدی,چدنی امیرجعفر,منتظرالقائم سعید 1371/07/01
بر آورد آماری خسارات وارده بر ساختمانها در اثر زلزله منجیل ناطقی الهی فریبرز توكلی بهروز 1371/06/01
گزارش مطالعه شکست منبع آب رشت معماری علی محمد احمدی محمد مهدی,رضایی بیژن 1371/05/29
گزارش طراحی بهینه قابهای فلزی دو بعدی تحت بارگذاری زلزله معماری علی محمد مدحخوانی مرتضی 1371/04/01
بررسی آسیب پذیری شهر تهران : (ابعاد اجتماعی و انسانی) شادی طلب ژاله غفوری آشتیانی محسن 1371/03/01
روشهای تقویت ساختمانهای آسیب دیده از زلزله علیجانی مقدم حسن شهبازیان بهروز 1370/12/29
گزارش تحلیل اندرکنش دینامیکی سد و مخزن به روش اویلر، لاگرانژ احمدی محمد تقی بهرام قره باغی 1370/09/30
گزارش سیستمهای حفاظت در مقابل زلزله در ساختمانهای روستایی خندانی نیره,معماری علی محمد 1370/09/01
واکنش تصادفی پی های شمعی كی نیا امیرمسعود 1370/08/30
گزارش تحلیلی زلزله داراب، فارس (دهستان فروک) 5 آبان 1370 ناطقی الهی فریبرز توکلی شهاب,جعفرزاده فردین,شهبازیان بهروز 1369/11/15
طرح کاهش آسیب پذیری شهر تهران غفوری آشتیانی محسن
طرح بیمه زلزله و بیمه مسئولیت ساخت و ساز با روشهای توسعه فرهنگ ایران غفوری آشتیانی محسن
تهیه برنامه های آموزشی جهت سبک سازی ساختمانها غفوری آشتیانی محسن
تهیه پوسترهای آموزشی برای مقاوم سازی اقلام غیر سازه ای ناطقی الهی فریبرز
تدوین روش ارزیابی آسیب پذیری ساختمانها ناطقی الهی فریبرز
راهنمای فنی مقاوم سازی ساختمانهای فولادی ناطقی الهی فریبرز
آسیب پذیری لرزه ای سازه های بتنی با دیوارهای پر کننده ناطقی الهی فریبرز
ارزیابی مقاومت و شکل پذیری ساختمانهای بتن مسلح کم ارتفاع موجود - ضریب خسارت ناطقی الهی فریبرز
توسعه روش های شناسایی و تشخیص خرابی درسازه ها غفوری آشتیانی محسن خانلری کارن
گزارش تأثیر سیستم های لرزه جدایش بر رفتار دینامیکی پلها در برابر زلزله تهرانی زاده محسن افتخاری مجید
گزارش ارزیابی مقاومت و عملکرد سازه های بتن آرمه در برابر زلزله ناطقی الهی فریبرز اباسهل فرهاد
معیارهای ارزیابی و نحوه تعیین آسیب پذیری سازه های بتن مسلح ناطقی الهی فریبرز ابراهیمی احمد
گزارش تعمیر و مقاوم سازی سازه های بتنی پیش ساخته در مناطق زلزله خیز ناطقی الهی فریبرز کوچک زاده محمدرضا
گزارش بررسی آسیب پذیری لرزه ای ساختمانهای چهار طبقه فولادی موجود در کشور ناطقی الهی فریبرز اقلیمی کامیار
گزارش تعمیر و تقویت لرزه ای ساختمانهای فولادی موجود ناطقی الهی فریبرز نصراله بیگی بابک
گزارش تشخیص خرابی در ساختمانهای آسیب دیده با استفاده از شبکه عصبی و الگو ریتم ژنتیک غفوری آشتیانی محسن صابری حقیقی کیوان
گزارش روشهای ساخت تعمیر و تقویت ساختمانهای سنگی مقاوم در برابر زلزله ناطقی الهی فریبرز
گزارش مقایسه روشهای طراحی مقاوم ساختمانهای بتنی ناطقی الهی فریبرز تاج بخش علی,زندپارسا کیومرث
گزارش طراحی سیستمها و اجزای غیرسازه ای ناطقی الهی فریبرز کاکاوند اسدی رضا
گزارش سازه های فولادی اربابی فریدون
گزارش مدلسازی مکانیزم شکست و ترک خوردگی دیوارهای آجری غیر مسلح ناطقی الهی فریبرز خباز تميمی محمد رضا
گزارش رفتار قابهای نیمه صلب دارای اتصالات خرجینی با مهاربند و بدون مهاربند ناطقی الهی فریبرز ‏یزدانی علی
گزارش روش استاتیکی معادل و مقایسه آیین نامه ها در طراحی لرزه ای ناطقی الهی فریبرز زندپارسا کیومرث,فداییان رامین
گزارش ساختمانهای فولادی متداول در کشور و تکنولوژی ساخت غفوری آشتیانی محسن كوهیان رویا
گزارش تعیین محل بهینه کمر بندهای خرپایی با استفاده از تحلیل طیفی و تاریخچه زمانی ناطقی الهی فریبرز زندپارسا کیومرث,گنجه حمید
گزارش تاثیر میراگرهای الحاقی بر رفتار دینامیکی ساختمان ناطقی الهی فریبرز ماشینچیان امید
گزارش محل بهینه کمربند خرپایی ناطقی الهی فریبرز زندپارسا کیومرث
گزارش ترکیب کنترل فعال و غیر فعال در سازه ها ناطقی الهی فریبرز ادیب رمضانی محمدرضا
گزارش مدلسازی کامپیوتری ساختمانهای آجری ناطقی الهی فریبرز زندپارسا کیومرث
گزارش آزمایش دینامیکی مدل1/2 ساختمان 4 طبقه اسکلت فلزی با اتصال خرجینی تیو مهران,غفوری آشتیانی محسن,کاظم حسین,ناطقی الهی فریبرز
آنالیز دلتا P ومدلهای تحلیلی قابهای صلب حسینی هاشمی بهرخ