فرم جستجو پروژه پژوهشی سازه

عنوان طرح پژوهشي مجري همکاران تاريخ شروع
بهبود رفتار لرزه‌ای اتصالات سازه‌های بتنی پیش‌ساخته با صفحات کناری وتر محمدقاسم 1401/08/04
ارائه مدل های مبنا و تهیه بانک اطلاعات آزمایشگاهی مورد نیاز جهت صحت سنجی شبیه سازی های عددی رفتار دینامیکی مخازن گودرزی محمدعلی 1401/02/11
تأثیر مشخصات ساختمان‌های برگشت‌پذیر تعمیر‌پذیر بر پاسخ حداکثر لرزه‌ای آنها سروقدمقدم عبدالرضا 1401/02/11
توسعه منحنی های شکنندگی برای انواع پل های بزرگراهی غیریکپارچه در ایران واثقی اکبر 1401/02/08
ارزیابی عملکرد وال پست و میلگرد بستر در دیوارهای غیرسازه‌ای و ارائه دیتل‌های اجرایی مناسب در جهت بهبود عملکرد این اجزاء ناطقی الهی فریبرز 1400/12/28
ارزیابی خسارت و زیان اقتصادی زلزله با روش های آمار فضایی بسطامی مرتضی 1400/08/17
ارائه مدل رفتاری بتن پلیمر تحت بار چرخه ای بسطامی مرتضی 1400/08/17
مطالعه عددی و آزمایشگاهی سیستم های میراگر ذره ای و ارائه یک میراگر ذره ای سازه ای برای مقابله با زلزله کلانتری افشین 1400/07/19
بررسی رفتار قاب خمشی فولادی کوتاه مرتبه به هنگام زلزله در دو حالت آسیب دیده در آتش پیش از زلزله و آتش سوزی پس از زلزله ناطقی الهی فریبرز 1400/06/10
مطالعه آزمایشگاهی شبه استاتیکی پایه تاب آور برگشت پذیر برای پلهای بزرگراهی واثقی اکبر 1400/05/16
مطالعه عملکرد لرزه ای دیوار برشی بتنی ساخته شده با استفاده از میلگرد نورد سرد بسطامی مرتضی سروقدمقدم عبدالرضا 1400/01/20
شناسایی آسیب در سازه های فولادی با تکنیک مدل به وسیله الگوریتم فراکاوشی بهار امید 1400/01/15
ارزیابی ریسک فروریزش سازه های فولادی قابی شکل تحت اثر زلزله بر اساس انرژی عشقی ساسان 1399/12/10
ارائه روندی جدید برای تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی به منظور کاربرد در استانداردها و آیین نامه های لرزه ای سروشیان آرام 1399/12/03
ارائه طرح لرزه ای اتصال نمایان پای ستون های قاب خمشی فولادی به منظور امکان جایگزینی اجزای اتصال سروقدمقدم عبدالرضا 1399/12/03
گونه شناسی و توسعه منحنی های شکنندگی ساختمان های رایج ایران بر اساس مطالعات موجود در داخل و خارج کشور و تولید تحلیلی توابع شکنندگی برای چندگونه ساختمان فولادی در قالب ایجاد شده غفوری آشتیانی محسن سروقدمقدم عبدالرضا,منصوری بابک 1399/12/03
ارزیابی آسیب پذیری و پیش بینی ریسک لرزه ای محتمل وابسته به زمان برای ساختمان فولادی قاب خمشی غفوری آشتیانی محسن زعفرانی حمید,کلانتری افشین,مولوی میلاد 1399/12/03
طراحی بهینه مبتنی بر عملکرد قاب های خمشی فولادی با در نظر گرفتن کل هزینه ها در طول عمر مفید سازه محمدی مجید 1399/04/01
ارزیابی ایمنی سازه‌ها بعد از یک زلزله قوی با استفاده از پس‌لرزه محمدی مجید 1399/03/01
بررسی آزمایشگاهی و تحلیلی اثر سقف مخازن ذخیره مستطیلی بتنی بر توزیع فشار هیدرودینامیک گودرزی محمدعلی 1398/11/20
بررسی اثر دیوار داخلی مخازن مستطیلی بر رفتار دینامیکی مخازن گودرزی محمدعلی 1398/11/20
مطالعه آسیب‌پذیری خطوط لوله انتقال گاز در برابر زمین لغزش واثقی اکبر حق شناس ابراهیم 1398/11/01
ایجاد بانک اطلاعاتی، مطالعه‌ آماری- تحلیلی و تدوین منحنی‌های شکنندگی لرزه‌ای تجربی ساختمانها در زلزله سال 1396 سرپل ذهاب کلانتری افشین سروقدمقدم عبدالرضا,فرشچی حمیدرضا 1398/03/04
ارائه شاخص آسیب و مدل مفصل پلاستیک مناسب در اعضای بتن مسلح تحت خوردگی ناشی از یون کلراید با توجه به تغییرات وابسته به زمان در عضو کلانتری افشین 1397/12/27
بررسی آزمایشگاهی و عددی رفتار چسبندگی – لغزش میلگردهای فولادی در کامپوزیت های سیمانی مهندسی (ECC) ناطقی الهی فریبرز دهقانی ايوب 1397/05/13
افزایش گام تحلیل لرزه ای به روش انتگرال گیری ضمن ایجاد پایگاه نرم افزاری برای جمع آوری تجربیات عمومی سروشیان آرام واثقی اکبر,یثربی فرشاد 1397/03/23
بهبود رفتار لرزه ای اتصالات خمشی تیر به ستون با صفحات کنارگذر خارجی وتر محمدقاسم 1397/03/07
سیستم پایش سلامت سازه برای پل های بتنی پیش تنیده بهار امید,غفوری آشتیانی محسن كلانتری افشین 1397/03/07
سیستم پایش سلامت سازه برای پل های دارای تکیه گاه الاستومری بهار امید,غفوری آشتیانی محسن كلانتری افشین 1397/03/07
بررسی مود شکست تیر قوی- ستون ضعیف در اتصالات قاب‌های بتن مسلح و ارائه راهکارهای عملیاتی جهت مقاوم سازی موضعی ناطقی الهی فریبرز خلیلی علی 1396/11/03
ارائه روش ترکیب مودی غیرکلاسیک برای تحلیل سازه‌های جداسازی شده جرمی ضیایی فر منصور 1396/11/01
تدوین مدل ارزیابی آسیب‌پذیری، ریسک و تاب‌آوری فیزیکی شبکه انتقال برق در برابر زلزله (مطالعه موردی: شبکه انتقال 400 و 230 کیلو ولت برق منطقه‌ای تهران) غفوری آشتیانی محسن ارغوانی مهبان,اسمعیل زاده حكیمی بابک,بسطامی مرتضی,منصوری بابک 1396/10/10
برآورد میزان افزایش آسیب‌پذیری لرزه ای در پل‌های بتن‌آرمه بزرگراهی متعارف در اثر زلزله‌های متوالی (پس لرزه‌ها) به روش احتمالاتی كلانتری افشین بهار امید 1396/09/01
بررسی شکل پذیری ستون های بتن آرمه محصور شده توسط شبکه توری فلزی در مقاومت فشاری معمولی و بالا بسطامی مرتضی علمی موسوی سیداحمد 1396/07/10
توسعه توابع شکنندگی پل های بزرگراهی رایج در ایران واثقی اکبر تقی‌نیا حجابی آرش 1396/05/17
طراحی و ساخت نوع جدیدی از میراگرهای اصطکاکی متغییر الکترومغناطیسی برای کنترل نیمه فعال سازه ها وتر محمدقاسم ملک‌حسینی عباس 1395/11/09
استفاده از پانل برشی در قابهای فولادی، با رویکرد تیر پیوند حسینی هاشمی بهرخ جعفری محمدعلی,محمدمرادی حدیث 1395/11/09
برآورد تاثیرات خوردگی میلگردها بر میزان شکنندگی لرزه ای یک نمونه از پل های بتن آرمه بزرگراهی همسان در شرایط محیطی خلیج فارس به کمک منحنی های شکنندگی متغیر با زمان كلانتری افشین 1395/08/29
تعیین پارامترهای رفتار لرزه ای و ظرفیت تیر همبند فولادی در دیوار برشی بتن مسلح بر مبنای جزئیات پیشنهادی اتصال تسنیمی عباسعلی,سروقدمقدم عبدالرضا نحوی‌نیا محمدعلی 1395/07/10
روش طراحی مستقیم مبتنی بر تغییرمکان برای قاب‌های فولادی دارای دیوار برشی فولادی بهار امید محمدی محمدمهدی 1395/07/01
بررسی دوبعدی نیروهای لرزه ای وارد بر سازه های زیرزمینی دارای مقطع مستطیلی تحت میدان موج برشی بسطامی مرتضی پريز اميرحسين,جهانخواه حسین 1394/10/01
مقاوم سازی قاب های بتن آرمه میانپر با استفاده از پانل های پیش ساخته کامپوزیت های سیمانی ناطقی الهی فریبرز احمدی محمدحسین,دهقانی ايوب 1394/07/01
بررسی عملکرد لرزه ای دیوارهای برشی بتن آرمه با بتن پرمقاومت و با چیدمان میلگرد گذاری متفاوت سروقدمقدم عبدالرضا 1394/07/01
عملکرد دوسطحی میراگرهای ترکیبی در استهلاک انرژی زلزله حسینی هاشمی بهرخ 1394/03/01