دومین کارگاه آموزشی ویژه اعضای پژوهشگاه، با هدف یادآوری نحوه صحیح مواجهه با زلزله و خطرات ثانوی آن روز سه شنبه، ۶ تیرماه، در پژوهشگاه برگزار شد.
در این کارگاه که با حضور ریاست محترم پژوهشگاه، معاونان آموزش و برنامه ریزی و نیز تعدادی از اعضای هیات علمی و کارکنان پژوهشگاه برگزار شد؛ نحوه پناهگیری و خروج صحیح در هنگام وقوع زلزله، نحوه آمادگی خانواده در برابر زلزله، آشنایی با کیف ایمنی و لزوم وجود آن در تمامی خانه ها و نیز اقدامات لازم برای ایمنی در برابر زلزله، مطرح شد.
در آغاز این کارگاه، رییس پژوهشگاه ضمن تاکید بر لزوم آموزش و یادآوری مستمر نکات ایمنی در برابر زلزله، با اشاره به برخی باورها و اعتقادات بازدارنده در این زمینه خاطرنشان کرد: اعتقاد به تقدیر و باور به قضا و قدر در بسیاری موارد مانع از حرکت و تلاش می گردد؛ این درحالیست که در متون و آموزه های دینی و ادبیات ما تاکید بسیاری به کوشش و جهد و دستیابی به راه حل مسایل شده است.
دکتر “عباسعلی تسنیمی” افزود: لذا برای پیشبرد اهداف و برنامه های آموزشی باید به فرهنگسازی و تاثیر و نفوذ در باورها اندیشید و از شیوه هایی بهره جست که در جهت اصلاح و تغییر باورها عمل کند.
رییس گروه آموزش های همگانی، دکتر “محمدرضا مهدوی فر”، نیز با اشاره به تجربه های موفق کشورهای ژاپن، فیلیپین، کانادا، نیوزلند و ایران در اجرای مانورهای زلزله، برگزاری مانور و Shake Out را یکی از برنامه های موفق در راستای آموزش نکات ایمنی در برابر زلزله دانست.
در ادامه این کارگاه، پانلی علمی متشکل از تعدادی از اساتید و اعضای هیات علمی پژوهشگاه از جمله: دمتر کامبد امینی حسینی، دکتر محمدرضا مهدوی فر، دکتر یاسمین ایزدخواه و فرخ پارسی زاده ضمن تبیین تجارب و تحقیقات خود در راستای آموزش و فرهنگسازی مباحث ایمنی در برابر زلزله؛ به سوالات حضار در همین زمینه پاسخ دادند.
در پایان این کارگاه پنج ساعته، یک کارشناس سازمان آتش نشانی، به آموزش مباحثی در زمینه حریق ( که یکی از آثار ثانوی وقوع زلزله می باشد) و چگونگی اطفای آن پرداخت و اعضای حاضر به تمرین عملی اطفای حریق در حیاط پژوهشگاه پرداختند.