زلزله ۲۱ مرداد ماه اهر- ورزقان دارای ویژگی های خاص قابل تامل می باشد که بیانگر آن است که برای رسیدن به ضریب ایمنی مقبول در برابر زلزله فاصله زیادی داریم.
رییس پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله صبح روز دوشنبه ۲۳ مرداد ماه در نشست خبری ای که به مناسبت وقوع زلزله اهر- ورزقان در پژوهشگاه برگزار شده بود؛ ضمن اعلام مطلب فوق افزود: دو زلزله بالای شش ریشتر که به فاصله تنها ۱۱ دقیقه از هم با محتوای فرکانسی بالا و در عمق حدود ۱۰ کیلومتری که به ترتیب دارای شتاب ۰٫۴ و ۰٫۵ g بودند؛ رخ داد که تمامی این موارد از جمله مشخصات ویژه این زمین لرزه هستند.
دکتر “عباسعلی تسنیمی” اقدامات پژوهشگاه در رابطه با این زمین لرزه را شامل اعزام دو گروه علمی – اجرایی که یکی جهت نصب ۱۷ ایستگاه لرزه نگاری در منطقه جهت مونیتورینگ رخدادهای لرزه ای منطقه و نیز یک گروه دیگر متشکل از تعدادی از اعضای هیات علمی پژوهشگاه جهت بررسی همه جانبه زلزله های اخیر اهر- ورزقان از جنبه های لرزه زمین ساخت، ژئوفیزیک، سازه و مدیریت بحران دانست.
وی همچنین افرود: پژوهشگاه در نظر دارد مطالعه دقیق و همه جانبه ای را روی گسل های مهم و فعال منطقه و نرخ تغییرات تنش قبل و بعد از وقوع این زلزله را مورد توجه قرار دهد تا بتواند به نوعی آینده نگری دست یابد.
دکتر تسنیمی گفت: با توجه به اطلاعات و داده های فعلی از زلزله اهر- ورزقان نمی توان بطور دقیق گسل مسبب آن را شناسایی نمود، اما تخمین زده می شود که گسل شرقی- غربی تبریز دلیل وقوع زلزله های مذکور باشد.
رییس پژوهشگاه با اشاره به ساعات وقوع این زلزله ها که به ترتیب ۱۶:۵۳ و ۱۷:۰۴ بعداز ظهر بوقوع پیوستند؛ خاطرنشان کرد: خوشبختانه با توجه به ساعت رخداد زلزله ها، خسارت جانی زیادی رخ نداد. چنانچه این زلزله ها با همین مشخصات در ساعات نیمه های شب بوقوع می پیوست، مرگ و میر فراوانی را برجای می گذاشت.
دکتر تسنیمی با اشاره به این دو شوک بزرگ و پس لرزه های متعدد آن که تاکنون به بیش از ۱۳۰۰ عدد رسیده است، افزود: این زلزله ها بیانگر پتانسیل لرزه خیزی این منطقه بوده و با توجه به واقعیت لرزه خیزی کشور حاکی از آنست که توجه به موضوع زمین لرزه باید به طور مستمر و همیشگی باشد که این امر خود مستلزم سرمایه گذاری و توجه ویژه و دائمی می باشد.
دکتر تسنیمی با اشاره به سه نهاد “پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله”، “موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران” و “مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن” خاطرنشان کرد: با نگاهی اجمالی به مجموع بودجه اختصاص داده شده به این مراکز که متولی اصلی تحقیقات علمی در زمینه زلزله می باشند؛ میزان توجه به این امر مشهود می گردد.
وی در ادامه به عنوان مصداق بارز مساله مذکور به چالش های فرساینده ای که پژوهشگاه جهت احداث آزمایشگاه های لرزه ای با آن مواجه است اشاره کرد.
دکتر تسنیمی با اشاره به اینکه توجه به امر زلزله و افزایش ایمنی در برابر آن در سند چشم انداز کشور گنجانده شده است؛ تصریح کرد: اگرچه تاکنون در کشور در این خصوص اقدامات مثبتی صورت گرفته است؛ اما واقعیت هایی چون زلزله اهر- ورزقان بیانگر آن است که تا رسیدن به ضریب ایمنی مقبول در کشور فاصله زیادی داریم.