گزارش مطالعه شناسایی مناطق زلزله زده زلزله های دوگانه ورزقان، روز شنبه، چهارم شهریور ماه در سالن همایش پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله ارایه شد.
در این جلسه تیم های شناسایی پژوهشگاه، شامل اساتید و اعضای هیات علمی، ضمن ارایه گزارش خود از بازدید به عمل آورده از مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی؛ ماحصل مشاهدات و مطالعات خود را از جنبه های مختلف زلزله شناسی، ژئوتکنیک، سازه و مدیریت بحران ارایه نمودند.
“پارامترهای چشمه زمین لرزه ۲۱ مردادماه ورزقان”، “مطالعه حادثه های اصلی زلزله ۲۱مردادماه ورزقان و پسلرزه ها” و “مطالعه زلزله شناسی گسلش زمین لرزه و پهنه های هم شدت در زمین لرزه ورزقان” به ترتیب توسط آقایان دکتر: مهرداد مصطفی زاده، انوشیروان انصاری و مهدی زارع ارایه شد.
” بررسی جنبه های ژئوتکنیکی زمین لرزه های ورزقان”، “مطالعه آسیب های سازه ای و شریان های حیاتی” همچنین “بررسی آسیب های سد خاکی ستارخان” از جمله گزارشاتی بود که به ترتیب توسط آقایان دکتر: ابراهیم حق شناس، افشین کلانتری و محمد داودی ارایه گشتند.
علاقمندان جهت مشاهده محتوای سخنرانی ها می توانند به این قسمت مراجعه نمایند.