فرم جستجو پروژه پژوهشی زلزله شناسی

عنوان طرح پژوهشي مجري همکاران تاريخ شروع
نقشه گسل های فعال استان های بوشهر، فارس و یزد حسامی آذر خالد 1400/10/01
نقشه گسل های فعال استان های خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، و اصفهان حسامی آذر خالد 1400/10/01
بررسی ناهمسانگردی سمتی موج برشی در ایران جوان دولویی غلام تاتار محمد,موقری‌ دهبنه رامین 1400/08/17
بررسی حوزه‌های تنش لرزه‌ای در ناحیه شمال زاگرس براساس حل معکوس پارامتر تنش مصطفی زاده مهرداد مهشادنیا لیلا,موسویان سمیرا 1400/07/19
بررسی تکتونیک فعال در گستره تهران ـ سمنان، شمال ایران رشیدی بشرآبادی احمد 1400/05/17
بررسی نقش و عمکرد آرایه های لرزه ای در تعیین دقیق تر چشمه های لرزه ای تاتار محمد انصاری انوشیروان,سلطانی‌مقدم سعید,کرکوتی احسان 1400/02/01
بررسی دگر ریختی هم لرزه ای در پهنه لکرکوه- شهداد با استفاده از روش تداخل سنجی راداری پوربیرانوند شاهرخ مهشادنیا لیلا 1399/12/24
استفاده از داده های تغییر شکلی برای برآورد خطر لرزه ای وابسته و مستقل از زمان فلات ایران زعفرانی حمید 1399/12/03
تحلیل خطر زمین لرزه مبتنی بر شبیه سازی فیزیکی با در نظر گرفتن عدم قطعیت ها، مطالعه مورد شهر تهران زعفرانی حمید انصاری انوشیروان,علیخان زاده علیرضا 1399/12/03
شواهد فعالیت و سازوکار روندهای باختر- شمال باختری در تهران و اطراف آن عباسی محمدرضا جوان دولویی غلام 1399/12/03
شناسایی زمین لرزه ها در شبکه های محلی با استفاده از روش همبستگی متقابل شکل موج کرکوتی احسان انصاری انوشیروان 1399/12/03
شبیه سازی سناریو لرزه ای محتمل آینده در گسل مشاء به روش تابع تجربی گرین معهود مجید زعفرانی حمید 1399/12/03
گسل شمال البرز، ساختار هندسی و فعالیت آن (با تمرکز بر گستره البرز میانی و باختری) رشیدی بشرآبادی احمد حسامی آذر خالد 1399/09/18
تغییر احتمال رخداد زلزله اصلی و توزیع پس لرزه ها بعد از یک زلزله شدید در ایران زارع مهدی 1399/09/18
امکان سنجی توموگرافی لرزه ای غیرعامل به روش وارون سازی شکل موج با مطالعه موردی در فروافتادگی دهدشت تاتار محمد 1398/11/20
نقشه گسل های فعال استان های ایلام، لرستان و مرکزی حسامی آذر خالد رشیدی بشرآبادی احمد 1398/10/10
نقشه گسل های فعال استان های کرمانشاه و همدان حسامی آذر خالد رشیدی بشرآبادی احمد 1398/10/10
تغییرات زمانی ضریب Q و نسبت Vp/Vs در منطقه البرز مرکزی-قزوین معهود مجید جوان دولویی غلام,زعفرانی حمید 1398/10/10
بررسی ساختار سرعتی پوسته و گوشته فوقانی در نیمه شمالی کویر لوت با روش های توموگرافی و تحلیل توابع گیرنده یمینی فرد فرزام تاتار محمد,رشیدی بشرآبادی احمد,کیانی‌مهر حسین 1398/10/10
تعیین ساختار سه بعدی البرز مرکزی به کمک توموگرافی لرزه ای زمین لرزه های محلی تاتار محمد سلطانی‌مقدم سعید,یمینی فرد فرزام 1398/08/18
ایجاد پایگاه دادۀ تنش در ایران و نواحی مجاور آن پوربیرانوند شاهرخ جوان دولویی غلام 1398/07/09
محاسبه پارامترهای ضرائب کاهندگی موج های لرزه ای در نیمه غربی کشور و مقایسه نتایج آن با شرق ایران جوان دولویی غلام ‌امیری‌فرد روح الله,زعفرانی حمید,معهود مجید 1398/02/11
تحلیل خطر زمان-وابسته کوتاه مدت با توسعه روش جدید بر اساس ترکیب رویکردهای آماری و فیزیکی زعفرانی حمید معهود مجید 1397/12/22
محاسبه تغییرات تنش و واتنش پوسته زمین در ایالت لرزه زمین ساختی کپه داغ با استفاده از زمین لرزه های منطقه مصطفی زاده مهرداد اشکپور مطلق شبیر,مهشادنیا لیلا 1397/11/17
ارائه طیف جدید آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله (استاندارد2800) بر مبنای مطالعات تحلیل خطر و خصوصیات جنبش نیرومند زمین در ایران زعفرانی حمید زارع مهدی,سقراط محمدرضا,وحیدی فر حسام 1397/07/30
امکان سنجی استفاده از سیستم‌های هشدار سریع زمین لرزه در ایران کرکوتی احسان انصاری انوشیروان 1397/05/13
تعیین مدل سرعتی سه بعدی پوسته ایران به روش توموگرافی الحاقی یمینی فرد فرزام تاتار محمد,کرکوتی احسان,کمیزی ابولفضل 1396/12/20
محاسبه خودکار سازوکار کانونی زمین لرزه ها در ایران با استفاده از مدل سازی شکل موج پوربیرانوند شاهرخ تاتار محمد,کرکوتی احسان,کمیزی ابولفضل,یمینی فرد فرزام 1396/05/17
مطالعات تنش در منطقه گذار میان زاگرس و مکران پوربیرانوند شاهرخ تاتار محمد 1396/05/17
ارزیابی زمین‌لرزه‌های خوشه‌ای در مناطق قم، فیروزکوه و ورامین و احتمال رخداد زمین‌لرزه با بزرگای بیشینه در تهران زارع مهدی 1395/12/09
محاسبه ناهمسانگردی شعاعی پوسته و جبه بالائی فلات ایران با استفاده از توموگرافی لرزه ای نوفه و زمین لرزه جوان دولویی غلام تاتار محمد,موقری‌ دهبنه رامین 1395/10/06
مطالعه لرزه زمین ساخت پهنه گذار میان البرز مرکزی و ایران مرکزی: شناخت گسله های فعال عباسی محمدرضا مهشادنیا لیلا,ازقندی محسن 1395/10/01
مطالعه‌ ساختار عمیق فلات ایران با استفاده از مدل‌سازی داده‌های زمین‌لرزه و گراویته تاتار محمد ناموران مجتبی 1394/11/01
نقشه گسل های فعال استان های آذربایجان غربی، شرقی و اردبیل حسامی آذر خالد 1394/10/01
نقشه گسل های فعال استان های گیلان، زنجان و کردستان حسامی آذر خالد 1394/10/01
تعیین ساختار سه بعدی سرعتی پوسته جنوب و جنوب-شرق ایران به روش توموگرافی زمان سیر فازهای محلی و ناحیه ای یمینی فرد فرزام تاتار محمد,محمودآبادی میثم 1394/07/01
بهینه سازی طراحی چاهک و موقعیت ایستگاه های مرکز ملی شبکه لرزه‌نگاری باند پهن ایران تاتار محمد,انصاری انوشیروان بسطامی مرتضی,قاسمی مصطفی 1394/04/15
مطالعه ساختار پوسته و گوشته فوقانی در زیر منطقه لرزه زمین ساختی زاگرس و ایران مرکزی با روش توموگرافی غیر خطی و تحلیل توابع گیرنده یمینی فرد فرزام تاتار محمد,محمودآبادی میثم 1394/04/01
حل معکوس خطی و غیرخطی مدل گسل محدود برای زمین لرزه های بزرگ ایران انصاری انوشیروان قائمقامیان محمدرضا 1393/11/01
تعیین ناپیوستگی های جبه بالائی در البرز مرکزی براساس مدل سازی فازهای لرزه ای: PP و SS جوان دولویی غلام 1393/10/01
تعیین رابطه بزرگای محلی برای فلات ایران بر اساس داده های مركز ملی شبكه باند پهن ایران انصاری انوشیروان بهارلو راحله,فرخی محسن,هوشمند ویكی آمنه,یمینی فرد فرزام 1390/08/15