فرم جستجو پروژه پژوهشی زلزله شناسی

فعال
عنوان طرح پژوهشي مجري همکاران تاريخ شروع
امکان سنجی استفاده از سیستم‌های هشدار سریع زمین لرزه در ایران کرکوتی احسان انصاری انوشیروان 1397/05/13
تعیین مدل سرعتی سه بعدی پوسته ایران به روش توموگرافی الحاقی یمینی فرد فرزام تاتار محمد,کرکوتی احسان,کمیزی ابولفضل 1396/12/20
هندسه و سازوکار گسله شمال تهران و تاثیر آن بر ساختارهای مرتبط عباسی محمدرضا 1396/11/01
محاسبه تغییرات تنش و واتنش پوسته زمین در ایالت لرزه زمین ساختی مکران با استفاده از زمین لرزه های منطقه مصطفی زاده مهرداد 1396/05/17
محاسبه خودکار سازوکار کانونی زمین لرزه ها در ایران با استفاده از مدل سازی شکل موج پوربیرانوند شاهرخ تاتار محمد,کرکوتی احسان,کمیزی ابولفضل,یمینی فرد فرزام 1396/05/17
مطالعات تنش در منطقه گذار میان زاگرس و مکران پوربیرانوند شاهرخ تاتار محمد 1396/05/17
ارزیابی زمین‌لرزه‌های خوشه‌ای در مناطق قم، فیروزکوه و ورامین و احتمال رخداد زمین‌لرزه با بزرگای بیشینه در تهران زارع مهدی 1395/12/09
محاسبه ناهمسانگردی شعاعی پوسته و جبه بالائی فلات ایران با استفاده از توموگرافی لرزه ای نوفه و زمین لرزه جوان دولویی غلام تاتار محمد,موقری‌ دهبنه رامین 1395/10/06
مطالعه لرزه زمین ساخت پهنه گذار میان البرز مرکزی و ایران مرکزی: شناخت گسله های فعال عباسی محمدرضا مهشادنیا لیلا,ازقندی محسن 1395/10/01
مطالعه‌ ساختار عمیق فلات ایران با استفاده از مدل‌سازی داده‌های زمین‌لرزه و گراویته تاتار محمد ناموران مجتبی 1394/11/01
نقشه گسل های فعال استان های آذربایجان غربی، شرقی و اردبیل حسامی آذر خالد 1394/10/01
نقشه گسل های فعال استان های گیلان، زنجان و کردستان حسامی آذر خالد 1394/10/01
تعیین ساختار سه بعدی سرعتی پوسته جنوب و جنوب-شرق ایران به روش توموگرافی زمان سیر فازهای محلی و ناحیه ای یمینی فرد فرزام تاتار محمد,محمودآبادی میثم 1394/07/01
بهینه سازی طراحی چاهک و موقعیت ایستگاه های مرکز ملی شبکه لرزه‌نگاری باند پهن ایران تاتار محمد,انصاری انوشیروان بسطامی مرتضی,قاسمی مصطفی 1394/04/15
مطالعه ساختار پوسته و گوشته فوقانی در زیر منطقه لرزه زمین ساختی زاگرس و ایران مرکزی با روش توموگرافی غیر خطی و تحلیل توابع گیرنده یمینی فرد فرزام تاتار محمد,محمودآبادی میثم 1394/04/01
حل معکوس خطی و غیرخطی مدل گسل محدود برای زمین لرزه های بزرگ ایران انصاری انوشیروان قائمقامیان محمدرضا 1393/11/01
تعیین ناپیوستگی های جبه بالائی در البرز مرکزی براساس مدل سازی فازهای لرزه ای: PP و SS جوان دولویی غلام 1393/10/01
تحلیل طیفی پارامترهای چشمه زمین لرزه های بزرگتر از 4/5 فلات ایران جوان دولویی غلام احمد زاده سمیه 1393/03/17
گسل اصلي زاگرس جوان، ساختار هندسي و فعاليت آن حسامی آذر خالد 1392/02/01
تعیین رابطه بزرگای محلی برای فلات ایران بر اساس داده های مركز ملی شبكه باند پهن ایران انصاری انوشیروان بهارلو راحله,فرخی محسن,هوشمند ویكی آمنه,یمینی فرد فرزام 1390/08/15
خاتمه
عنوان طرح پژوهشي مجري همکاران تاريخ خاتمه
بررسی جنبه های زلزله شناسی و پسلرزه های زمینَلرزه های دوگانه 21/5/91 اهر- ورزقان تاتار محمد مومنی سید مالک 1396/05/31
مطالعه پتانسیل لرزه ای در ناحیه شرق ایران به منظور تهیه نقشه تنش لرزه ای مصطفی زاده مهرداد مهشادنیا لیلا 1395/31/03
بررسی تغییرات تنش و آهنگ کرنش در البرز مرکزی با استفاده از سازوکارهای کانونی زمین لرزه ها و داده های GPS پوربیرانوند شاهرخ تاتار محمد 1395/10/01
مطالعه لرزه زمین ساخت زاگرس مرکزی با تاکید بر سازوکار کانونی زمین لرزه های مهم عباسی محمدرضا ازقندی محسن,جوان دولویی غلام 1394/12/01
شناسايی و تشريح ويژگی های نامتجانس سيستم های گسلی منطقه زاگرس بر اساس مقياس غير نسبی و كميتی غير تصادفی مصطفی زاده مهرداد اشکپور مطلق شبیر,انصاری انوشیروان,مداحی‌زاده روح‌اله 1394/08/30
تحليل پسلرزه های زمين لرزه 20/1/92 كاكی بوشهر با بزرگی 6/3=MW یمینی فرد فرزام تاتار محمد,تقابنی مسعود 1394/04/31
شواهد مورفوتکتونیکی و زمین شناختی گسل های فعال در شمال گسل تبریز عباسی محمدرضا مهشادنیا لیلا 1394/04/15
بهینه سازی مکان‌یابی زمینلرزه‌ها در منطقه البرز مرکزی با استفاده از تاخیرهای زمانی همبستگی شکل موج‌ها متقی علی اصغر مصطفی زاده مهرداد 1394/03/01
فرگشت ساختاری گسلهای عرضی و نقش آنها در لرزه خیزی زاگرس حسامی آذر خالد تاتار محمد 1393/12/29
شناسایی گسل های مدفون درمنطقه کاشان با کاربرد نشانگرهای لرزه ای مختاری محمد مهشادنیا لیلا,ولي محمدی ليلا 1393/11/30
شناسایی گسلهای فعال به کمک بررسی شبکه های زهکشی در منطقه آوج – بوئین زهرا عباسی محمدرضا ازقندی محسن 1393/11/30
برگردان امواج حجمی)SH( به منظورتعيين سازوكار زمين لرزه ها با استفاده از داده های باند پهن و محلی حمزه لو حسین انصاری انوشیروان 1393/10/30
تحلیل تغییرات میدان تنش زمین لرزه های بزرگ در منطقه البرز به منظور تعیین پهنه های خطر زیاد مصطفی زاده مهرداد مهشادنیا لیلا 1393/10/27
مدل سازی گسلهای فعال حوضه قم بر اساس داده های لرزه نگاری بازتابی مختاری محمد مهشادنیا لیلا 1393/09/01
لرزه زمين ساخت البرز مركزی بر اساس وارون سازی تانسور داده های محلی و ناحيه ای یمینی فرد فرزام تاتار محمد,دشتی فرزانه,عباسی محمدرضا 1393/07/01
تعیین محل زمینلرزه های بزرگ ایران (M>4) ثبت شده در شبكه ملي لرزه نگاري باند پهن پژوهشگاه به روش غیرخطی تاتار محمد کمیزی ابولفضل 1393/05/01
ارزيابی تشديد خطر سونامی منتجه از گسلش شاخه ای با استفاده از مدلسازی عددي در منطقه فرورانش مكران مختاری محمد 1393/04/10
تغييرات تنش كولمب در نواحي شرق ايران مركزی و شمال غرب ایران حمزه لو حسین ملكی آسايش بهنام 1392/30/11
بررسی نحوه عملکرد لرزه نگارهای اپتیکال و مقایسه آنها با لرزه نگارهای معمول انصاری انوشیروان حمزه لو حسین,طهرانی حسین 1392/12/10
تعیین ساختار پوسته فوقانی در زاگرس شرقی (ایران) به روش توموگرافی محلی یمینی فرد فرزام تاتار محمد,محمدی پورزهرا 1392/11/01
تحلیل خطر زمين لرزه در ايران ( دوره بازگشت 475 سال) زارع مهدی انصاری انوشیروان,کریمی پری دری سپیده,معماریان حسین 1392/07/01
تعیین کرنش و نرخ لغزش در طول گسلهای جنبا شمال باختر ایران (ناحیه تبریز) با استفاده از اندازه گیری های GPS حسامی آذر خالد علیجانزاده اکرم السادات,نانکلی حمیدرضا,نانكلی حميدرضا 1392/07/01
بررسی زمین ساخت جنبا در ناحیه مکران ایران با استفاده از اندازه گیری های GPS حسامی آذر خالد رشیدیان آرمین,عباسی محمدرضا 1392/05/02
بررسی لرزه خیزی و لرزه زمین ساخت در منطقه گرمسار تاتار محمد مومنی سید مالک,یمینی فرد فرزام 1392/03/01
تهیه نقشه‌های بیشینه شتاب زمین در نقاط مختلف کشور به روش شبیه‌سازی مونته‌کارلو انصاری انوشیروان حمزه لو حسین,فیروزی كرمانشاهی عرفان,مردی پيرسلطان زينب 1392/02/23
نقشه نهشته های دوران چهارم البرز مرکزی عباسی محمدرضا 1392/02/01
توسعه روش های تشخیص خودکار فازP رویدادهای لرزه ای جوان دولویی غلام کرم زاده طولارود نسیم 1392/01/01
ارزیابی دگرشکلی پوسته زمین با استفاده از زمین لرزه های نوار زاگرس و مناطق همجوار مصطفی زاده مهرداد اشکپور مطلق شبیر 1391/12/01
شناسایی گسل های فعال در منطقه فرورانش مکران مختاری محمد غلام جوان دولویی 1391/12/01
تعیین روابط مشخصه مهندسی پارامترهای جنبش نیرومند زمین برای کاتالوگ ایران تا پایان سال 2009 میلادی انصاری انوشیروان حمزه لو حسین,زعفرانی حمید 1391/11/01
روش ترکیبی نوین برای شبیه سازی جنبش نیرومند زمین حمزه لو حسین غلامی وحید,قائمقامیان محمدرضا 1391/11/01
لرزه زمین ساخت در البرز غربی (ایران) بر اساس مدلسازی امواج محلی و ناحیه ای یمینی فرد فرزام انصاری سجاد,تاتار محمد 1391/08/01
مقایسه روشهای تولید شتابنگاشت متناظر با طیف طرح حمزه لو حسین انصاری انوشیروان 1391/07/01
تعیین پارامترهای چشمه با استفاده از داده های حوزه نزدیک و روش جمع مدهای شکست- مطالعه موردی زمین لرزه 4 اسفند 1383 داهوئیه (زرند) یمینی فرد فرزام تاتار محمد,روح الهی رحمت اله,قائمقامیان محمدرضا 1391/07/01
شناسایی سرچشمه زمین لرزه کاج درخت 1923 و بررسی زمین ساخت فعال در طول بخش خاوری گسل درونه حسامی آذر خالد 1391/04/01
ساختار سه بعدی ضریب کیفیت درمنطقه البرز مرکزی وشرقی حمزه لو حسین انصاری انوشیروان,جوان دولویی غلام,عباسی محمدرضا,محمودی کوهی علی 1391/01/30
مدلسازی گسل هندیجان و شناسایی شکل هندسی با استفاده ازداده های لرزه نگاری بازتابی و روش ردیابی پرتو مختاری محمد منتظری محمد 1391/01/01
تغییرات جانبی سرعت در گوشه بالایی در منطقه تصادمی شمال شرق ایران تاتار محمد متقی سید خلیل,کاویانی ایوب 1390/07/01
نقشه شتاب طیفی ایران درمقیاس 1:2/500/000 در سطح سنگ بستر برای دوره های بازگشت مختلف حمزه لو حسین انصاری انوشیروان,رحمانی محسن,علیخان زاده علیرضا 1390/06/30
مطالعه نوفه پس زمینه برای کلیه ایستگاههای مرکز ملی شبکه لرزه نگاری باند پهن در سال 2009 انصاری انوشیروان یمینی فرد فرزام 1390/06/01
تعیین ساختار سه بعدی پوسته درمنطقه بم به روش توموگرافی زمین لرزه های محلی تاتار محمد جدی زينب 1390/04/01
تعیین نرخ لغزش در طول گسلهای جنبای البرز مرکزی با استفاده از اندازه گیری های GPS حسامی آذر خالد خرمی فاطمه 1390/02/01
توسعه سامانه تهيه نقشه های هم شدت بر اساس داده‌های شتابنگاری ایران در محدوده البرز زارع مهدی 1389/12/01
ارزیابی پارامترهای کانونی زمین لرزه های منطقه زاگرس به منظورتهیه نقشه تغییرات تنش مصطفی زاده مهرداد حسامی آذر خالد 1389/11/30
پیش یابی مکانی زمین لرزه های بزرگتراز6/5ایران و کشورهای مجاور برمبنای داده های مربوط به سال های 2003تا2008 علامه زاده مصطفی 1389/10/1
مطالعه تغییرات پارامتر b درنواحی زمین ساختی البرز و آذربایجان (ایران) حسامی آذر خالد جوان دولویی غلام,مبین پریسا 1389/08/20
ارزیابی دگرشکلی پوسته زمین با استفاده از زمین لرزه های نوار البرز و مناطق همجوار مصطفی زاده مهرداد اشکپور مطلق شبیر 1389/08/01
مطالعه چشمه زمینلرزه 6 فروردین 1385 فین در استان هرمزگان بر اساس تحلیل پسلرزه ها یمینی فرد فرزام تاتار محمد,حسامی آذر خالد,ایلاغی حسین 1389/07/18
لرزه زمین ساخت و ساختار سرعتی پوسته در منطقه قشم براساس داده های شبکه لرزه نگاری متراکم موقت یمینی فرد فرزام تاتار محمد,حسامی آذر خالد,غلام زاده عباس 1389/07/18
بررسی مدل Q-Velocit برای فلات ایران بااستفاده ازامواج سطحی به من منظور شبیه سازی جنبش نیرومند زمین حمزه لو حسین 1389/06/31
تعیین ضرایب روابط کاهندگی PGA براساس داده های شتابنگاری موجود ایران با استفاده ازشبکه های عصبی فازی (ANFIS) انصاری انوشیروان زارع مهدی,زعفرانی حمید 1389/04/01
بررسی مقدماتی وضعیت امروزی آتشفشان دماوند با توجه به لرزه خیزی و سایر پارامترهای ژئوفیزیکی زارع مهدی مهرنیا سیدرضا 1389/03/01
بررسی ریخت زمین ساختی و زمین ساخت جنبا در راستای گسله درونه عباسی محمدرضا حسامی آذر خالد,مبین پریسا 1389/03/01
بررسی تأثیر وقوع زمین‌لرزه بر میزان تولید هیدروکربور با استفاده از داده‌های میدان نفتی مارون مختاری محمد یمینی فرد فرزام 1389/02/15
تعیین ناهمسانگردی سرعت موج برشی در پوسته بم و ارتباط آن با خطواره های ساختاری منطقه جوان دولویی غلام تاتار محمد,مهشادنیا لیلا,ساكی مرواريد 1389/01/30
بررسی جنبش شدید زمین و فاکتورهای کاهندگی در پوسته زمین ایران زارع مهدی سینائیان فریدون 1389/01/15
نقشه گسلهای جنبا درایران (رقومی) حسامی آذر خالد مبین پریسا 1389/01/01
مدل سازی واقع گرایانه جنبش نیرومند زمین برای شهر تهران حمزه لو حسین واکاری فرانکو,پانزا جولیانو 1388/12/29
مدل پیش بینی احتمالاتی زمین لرزه براساس کاتالوگ زمین لرزه های ایران زارع مهدی بالی لاشک عارف 1388/12/29
مطالعه تغییرات شدت لرزه ای و تحلیل تجربی کاهندگی در زمین لرزه داهوئیه زرند 1383 زارع مهدی محسنی عطیه 1388/12/29
مطالعه ساختار لیتوسفر قاره ای در زیر فلات ایران براساس تحلیل توابع گیرنده و پاشندگی امواج سطحی تاتار محمد کاویانی ایوب,نصرآبادی افسانه 1388/10/01
لرزه زمین ساخت و ساختار پوسته استان لرستان (تحلیل زمین لرزه های ثبت شده در شبکه متراکم لرزه نگاری موقت) یمینی فرد فرزام عباسی محمدرضا,سپهوند محمدرضا 1388/10/01
مطالعه ساختمان پوسته و گوشته فوقانی در زون لرزه زمین ساختی زاگرس ( دهلران - تهران) به روش توموگرافی لرزه ای تاتار محمد مختاری محمد 1388/06/31
مطالعه لرزه خیزی و لرزه زمین ساخت در زون البرز مرکزی با استفاده از زمین لرزه های ثبت شده در یک شبکه لرزه نگاری موقت تاتار محمد حیدری مهدی,قاسمی مصطفی 1388/06/31
مدل سازی جنبش نیرومند زمین براساس تجزیه و تحلیل موج SH و تابع گرین (زمین لرزه های سیلاخور، داهوئیه، زرند و فیروزآباد کجور) حمزه لو حسین,مصطفی زاده مهرداد واکاری فرانکو,پانزا جولیانو,رحیمی حبیب 1388/06/31
توسعه مدل ریاضی اثر اصطکاک در دینامیک شکست در زلزله با مطالعه موردی زلزله های ایران جوان دولویی غلام زارع مهدی,حسینی زهرا 1388/02/12
مطالعه گسلهای فعال استان زنجان حسامی آذر خالد طبسی هادی,سلیمانی شهریار 1388/01/01
روش توموگرافی مقاومت الکتریکی الکتریکی برای شناسایی گسلهای پوشیده جوان دولویی غلام حسامی آذر خالد,آزادی اصغر 1388/01/01
برآورد نسبی میزان دگرشکلی حاصل از زمین لرزه ای بزرگ شرق ایران مصطفی زاده مهرداد اشکپور مطلق شبیر 1387/09/01
مطالعه ضریب کیفیت جنبش شدید زمین در شرق ایران مرکزی حمزه لو حسین 1387/07/01
بررسی زمین ساخت فعال در شمال خاور ایران: بینالود و کپه داغ عباسی محمدرضا مبین پریسا,شبانیان بروجنی اسماعیل 1387/06/01
حل تانسور گشتاور لرزه ای زمین لرزه های جنوب شرقی زاگرس با استفاده از داده های شبکه ملی لرزه نگاری باند پهن ایران (INSN) علینقی علیرضا مصطفی زاده مهرداد,عباسی محمدرضا,اکبری لیواری مریم,دزواره محسن 1387/04/10
زمین ساخت جنبا در طول گسل کاشان حسامی آذر خالد 1387/04/01
ساختار پوسته ای وعمق موهو در البرز غربی تاتار محمد موسويان سميرا,یمینی فرد فرزام 1387/02/31
تعیین مدل پوسته در زیر ایستگاههای لرزه نگاری شبکه باند پهن ایران به روش تابع گیرنده تاتار محمد مختاری محمد 1387/02/31
بررسی پس لرزه های زمین لرزه 5 دی ماه 1382 بم بر اساس رویدادهای ثبت شده در یک شبکه لرزه نگاری متراکم محلی تاتار محمد 1387/02/31
تعیین ساختار سرعتی پوسته بر اساس ارتعاشات محیطی لرزه نگاشتهای باند پهن جوان دولویی غلام موقری‌ دهبنه رامین,نوروزی چلچله مژگان 1386/12/29
بررسیهای دیرینه لرزه شناسی بر روی قطعه جنوب شرقی گسل شمال تبریز حسامی آذر خالد سلیمانی شهریار,Herve Philippe,Stephane Dominguez 1386/12/01
مطالعه لرزه زمین ساخت و ساختار پوسته در استان هرمزگان براساس تحلیل زمین لرزه های ثبت شده در شبکه متراکم لرزه نگاری موقت یمینی فرد فرزام حسامی آذر خالد,تاتار محمد,کاویانی ایوب 1386/10/01
تحلیل خطر زمین لرزه در منطقه طبس زارع مهدی ذوالفقاری محمدرضا,آریامنش محمد 1386/09/01
بررسی دقت ثبت و شناسایی زمین لرزه های ایران در شبکه های بین المللی با استفاده از شبکه های باند پهن مصطفی زاده مهرداد 1386/08/06
تشخیص الگوهای آماری زمین لرزه ها قبل از وقوع زلزله علامه زاده مصطفی عباسی محمدرضا,جوان دولویی غلام 1386/08/01
کالیبراسیون شبکه ملی لرزه نگاری باند پهن ایران یمینی فرد فرزام تاتار محمد,دزواره محسن 1386/04/01
بررسیهای مورفوتکتونیکی بر روی افراز گسل مشاء در دره مشاء عباسی محمدرضا اسلامی آرش,شبانیان بروجنی اسماعیل,سلیمانی شهریار,فقهی خلیل الله 1385/12/29
ویژگیهای جنبشی و هندسه پهنه گسلی کازرون و ساختار جنبای وابسته به آن عباسی محمدرضا شبانیان بروجنی اسماعیل 1385/12/29
کالیبراسیون سیستم هشدار ایستگاههای لرزه نگاری مختاری محمد رحیمی تبار محمدرضا,کاویانی کامران,علامه زاده مصطفی 1385/12/29
ساختار پوسته و کاهندگی امواج P و S در شمال شرق ایران غفوری آشتیانی محسن پریستلی کیت,حسامی آذر خالد,تاتار محمد 1385/12/20
بررسی لرزه زمین ساخت منطقه نائین با استفاده از محاسبه سازوکار کانونی زمین لرزه ها جوان دولویی غلام احمدی زهرا,حسامی آذر خالد 1385/06/31
شناسایی سرچشمه زمین لرزه های تاریخی البرز و شمال کشور حسامی آذر خالد طبسی هادی 1385/06/31
مطالعه زلزله شناسی مهندسی و پارامترهای جنبش شدید زمین در زلزله 1382/10/5 بم زارع مهدی حمزه لو حسین 1385/06/31
شناسایی الگوی لرزه ای البرز مرکزی با بکارگیری روش نقشه ساختاری زمین شناسی (گره ها) برای زمین لرزه های با بزرگای 6 و یا بیشتر مختاری محمد گورشکوف الکساندر,شاه پسندزاده مجید 1385/06/31
تعیین ساختار پوسته در ناحیه البرز مرکزی به روش تحلیل توابع گیرنده مختاری محمد تاتار محمد,رجایی امیرهوشنگ 1385/06/29
محاسبه پارامترهای چشمه زمینلرزه ها به روش مدل سازی امواج لرزه ای جوان دولویی غلام تاتار محمد,مختاری محمد,یمینی فرد فرزام 1385/03/31
شبیه سازی جنبش نیرومند زمین - مطالعه موردی شهر تهران حمزه لو حسین 1385/03/31
طراحی و راه اندازی یک سیستم اطلاعاتی جامع و هوشمند جهت ذخیره، پردازش و تحلیل داده های لرزه نگاری علومی علیرضا غفوری آشتیانی محسن,مختاری محمد,حمزه لو حسین,تاتار محمد,فرهبد امیر منصور 1385/03/31
تعیین سازوکار گسله های بخش شمالی تهران - کرج عباسی محمدرضا شبانیان بروجنی اسماعیل,فربد یاسمن 1385/03/25
هندسه، ساز و کار و جنبشهای نوزمین ساختی گسله های پیشوا، کوه سرخ (جنوب شرقی تهران) عباسی محمدرضا شبانیان بروجنی اسماعیل,فربد یاسمن 1384/03/01
ارزیابی حوزه های تنش در منطقه بم و تهیه نقشه توزیع تنش منطقه مصطفی زاده مهرداد علامه زاده مصطفی,زارع مهدی,مختاری محمد 1383/10/30
جدایش انفجار از زلزله در کاتالوگ شبکه لرزه نگاری باند پهن با استفاده از فیلتر آرما علامه زاده مصطفی میرزایی سایه 1383/07/01
بررسی دگرریختی های زمین شناسی از زمین لرزه 1382/10/5 بم حسامی آذر خالد طبسی هادی,عباسی محمدرضا 1383/06/31
شبیه سازی جنبش نیرومند زمین و پهنه بندی خطر لرزه ای برای ناحیه زلزله زده دی ماه 1382 بم حمزه لو حسین زارع مهدی 1383/05/31
بررسی چشمه زمین لرزه در حوزه البرز مرکزی و مناطق همجوار تغییر مصطفی زاده مهرداد مختاری محمد 1382/08/01
نقشه گسلهای فعال ایران حسامی آذر خالد طبسی هادی 1382/06/01
تعیین پارامترهای گسل با استفاده از داده های حوزه نزدیک ( شتابنگاشت ها) حمزه لو حسین زارع مهدی 1381/06/01
مطالعه خطر زمینلرزه (Seismic Hazard) در چهار گوش تهران مطالعه دقیق جنبش شدید زمین خرد لرزه ها و اثرهای ساختگاه و ارائه نقشه 1:100000 خطر زلزله زارع مهدی اسلامی علی اکبر,جعفری محمدکاظم,عباسی محمدرضا 1380/10/01
وضعیت جهت تنش نئوتکتونیکی در حاشیه جنوبی البرز مرکزی عباسی محمدرضا قائمقامیان محمدرضا,مهدویفر محمدرضا,کاویانی ایوب,پورآذین خشایار 1378/12/28
جمع آوری کلیه اطلاعات پایه زمینلرزه ای ایران از 1900 لغایت 1996 فرهبد امیر منصور 1378/05/31
بررسی های دیرینه شناختی بر روی گسل شمال تبریز حسامی آذر خالد فرهبد امیر منصور,اله یارخانی میترا,فقهی خلیل الله,شبانیان بروجنی اسماعیل,طبسی هادی,میری پرستو 1378/01/05
بررسی گسلهای فعال استان تهران از ورامین تا رباط کریم با استفاده از ناهنجاری سطح آب زیرزمینی متقی سید خلیل 1377/12/30
مطالعه جنبش شدید زمین به منظور توسعه دادن مدلهای کاهیدگی و طیفهای پاسخ و طراحی وابسته به جنبش خاک برای ایران غفوری آشتیانی محسن زارع مهدی,تیو مهران,جعفری محمدکاظم,بهاور منوچهر,جوان دولویی غلام,حیدری مهدی 1377/10/01
مطالعه مناطق لرزه خیز بر اساس تحلیل خرد زمینلرزه ها یمینی فرد فرزام بهاور منوچهر,اسلامی علی اکبر,جوان دولویی غلام,روح الهی رحمت اله,تاتار محمد 1377/09/01
نقشه خطر لرزه ای ایران مقیاس 1:1/500,000 توكلی بهروز غفوری آشتیانی محسن 1377/05/01
گزارش بررسی اثر مسیر انتشار بر روی امواج زمین لرزه ها در محدوده تهران و اطراف آن فرهبد امیر منصور غفوری آشتیانی محسن,اله یارخانی میترا 1377/04/01
طراحی و راه اندازی سیستم پردازش سیگنالهای زلزله با هدف تشخیص رویدادهای طبیعی و مصنوعی ناصری پیام علامه زاده مصطفی,بهاور منوچهر,غفوری آشتیانی محسن 1377/04/01
تشخیص زمین لرزه انفجار با روشML:MO علامه زاده مصطفی فرهبد امیر منصور,اسلامی علی اکبر 1376/12/29
بررسی زلزله اردکول و پس لرزه های آن فرهبد امیر منصور یمینی فرد فرزام,حسامی آذر خالد 1376/12/01
آنالیز ساختاری رسوبات هزار دره (افق A ) بین جاجرود و کردان عباسی محمدرضا حسامی آذر خالد,حسینی حسین,شبانیان بروجنی اسماعیل 1376/09/01
مطالعه پارامترهای چشمه لرزه ای منطقه تهران علینقی علیرضا 1376/06/01
گزارش مقدماتی زمین لرزه 75/11/16شمال بجنورد تاتار محمد یمینی فرد فرزام,حسامی آذر خالد,حق شناس ابراهیم,حسین زاده نقدعلی,غفوری زرندی علیرضا 1375/12/29
مطالعه ژئومورفولوژی مهندسی گسل مشاء در دره مشاء دماوند وتر محمدقاسم پدرامی منوچهر,زارع مهدی,شاه پسندزاده مجید 1374/12/29
بررسی و محاسبات گشتاور لرزه ای در زونهای لرزه خیز مصطفی زاده مهرداد توکلی شهاب,توكلی بهروز 1374/12/01
بررسی سایزموتکتونیکی منطقه تهران علینقی علیرضا 1374/10/01
جدا سازی و مطالعه طیفی فاز ناحیه ای PN علامه زاده مصطفی عبدی علی 1374/09/20
مطالعات لرزه سنجی ساختگاه شیبهای پیشرفته صنعتی دانشگاه صنعتی شریف بهاور منوچهر 1374/07/30
گزارش کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در بازشناسی پیشامدهای لرزه ای لوکس کارو بهاور منوچهر,علامه زاده مصطفی,عبدی علی 1374/07/20
بررسیهای پالئوسایزمولوژی در ایران مرحله اول گسلهای کهریزک و شمال تهران حسامی آذر خالد پدرامی منوچهر,زارع مهدی,شاه پسندزاده مجید 1374/06/30
بررسی رابطه های فیزیکی و آماری Ms ، Mb در مورد زمین لرزه های ایران جوان دولویی غلام توتونچی شبستری خسرو,بهاور منوچهر,اسلامی علی اکبر 1374/05/31
مدلسازی لایه های زمین به کمک شبکه های عصبی مصنوعی لوکس کارو بهاور منوچهر,علامه زاده مصطفی,عبدی علی 1374/01/20
گزارش تحلیل اثرات توپوگرافی محلی بر تقویت موجهای لرزه ای (شتابنگاشت های زمین لرزه سفید آبه) توكلی بهروز حسامی آذر خالد,توکلی شهاب 1373/03/01
نقشه نوین زلزله خیزی ایران حسامی آذر خالد توکلی شهاب,توكلی بهروز 1372/10/01
شناخت پوسته فلات ایران زمین با استفاده از پاشش امواج سطحی زمینلرزه های دور بهاور منوچهر توکلی شهاب 1371/04/31
گزارش بررسی فعالیت احتمالی آتشفشان دماوند امامی محمدهاشم وثوقی عابدینی منصور,ایران نژادی محمدرضا 1370/12/29
تهیه فایل کامپیوتری داده های زمین لرزه های ایران رمضی حمیدرضا بهنام مجید 1370/12/29
ارائه نرم افزار ایجاد نگاشتهای مصنوعی حرکات شدید زمین زارع مهدی
لرزه زمین ساخت و هندسه دیگر ریختی البرز مرکزی - خاوری با نگرشی بر گستره های دارای پیشینه لرزه خیزی عباسی محمدرضا
مبانی تحلیل خطر زمین لرزه ای توكلی بهروز
گزارش بررسی های دیرینه لرزه شناسی مقدماتی بر روی گسل مشاء در دره مشاء سلیمانی شهریار عباسی محمدرضا,یتس ژان فرانسور,شبانیان بروجنی اسماعیل,فقهی خلیل الله
گزارش بررسی مقدماتی لرزه خیزی لرزه زمین ساخت و خطر زمین لرزه گسلش در پهنه استان اردبیل زارع مهدی
گزارش بررسی مقدماتی لرزه خیزی لرزه زمین ساخت و خطر زمین لرزه گسلش در پهنه استان آذربایجان شرقی شاه پسندزاده مجید,زارع مهدی
گزارش بررسی مقدماتی لرزه خیزی لرزه زمین ساخت و قطر زمین لرزه گسلش پهنه استان اصفهان شاه پسندزاده مجید حیدری مهدی
برنامه شناسایی مناطق زلزله زده زارع مهدی حیدری مهدی
گزارش بررسی مقدماتی لرزه خیزی لرزه زمین ساخت و خطر زمین لرزه گسلش در پهنه استان خراسان زارع مهدی حیدری مهدی
گزارش تحلیل زمین لرزه با رهیافت تعیین برای نیروگاه منتظرالقائم با تاکید بر روشهای مورفوتکتونیک و نئوتکنونیک سلیمانی شهریار,حسینی سید محمود
گزارش مقدماتی شناسایی تعدادی از گسلهای فعال منطقه آذربایجان حسامی آذر خالد کارخانیان ارکادی,جمالی فرشاد
گزارش پیش بینی زمین لرزه ها جلد اول نگرشی بر وضعیت کنونی بهاور منوچهر
گزارش بررسی مقدمات زمین لغزه روستای چلو در استان چهارمحال و بختیاری منتظرالقائم سعید پدرام حمید
گزارش تحلیلی زلزله منجیل رودبار31 خرداد 1369 رمضی حمیدرضا,حائری سید محسن,مقدم حسن,توکلی شهاب,عشقی ساسان
گزارش قرائت و تفسیر نگاشتهای لرزه ای پایگاه موقت تهران توکلی شهاب
گزارش زمین لرزه 1995 هانشین (شهر کوبه) ژاپن حسنی نعمت,غفوری فرد حسن,تهرانی زاده محسن,غفوری آشتیانی محسن
گزارش بررسی مقدماتی لرزه خیزی لرزه زمین ساخت و خطر زمین لرزه – گسلش در پهنه استان لرستان دی 1374 شاه پسندزاده مجید حیدری مهدی
گزارش بررسی مقدماتی لرزه خیزی لرزه زمین ساخت و خطر زمین لرزه گسلش در پهنه استان زنجان آذر1374 زارع مهدی حیدری مهدی
گزارش بررسی مقدماتی لرزه خیزی لرزه زمین ساخت و خطر زمین لرزه گسلش در پهنه استان کردستان خرداد1374 زارع مهدی علینقی علیرضا,شاه پسندزاده مجید,حیدری مهدی
گزارش بررسی مقدماتی لرزه خیزی لرزه زمین ساخت و خطرزمین لرزه گسلش در پهنه استان خوزستان آبان 1374 زارع مهدی شاه پسندزاده مجید,حیدری مهدی
گزارش بررسی مقدماتی لرزه خیزی لرزه زمین ساخت و خطر زمین لرزه گسلش در پهنه استان مازندران مهر1374 شاه پسندزاده مجید حیدری مهدی
گزارش بررسی مقدماتی لرزه خیزی زمین ساخت و خطر زمین لرزه گسلش در پهنه استان کرمان مرداد1375 شاه پسندزاده مجید حیدری مهدی
گزارش تحلیل سیستمهای ثانویه تحت اثر همزمان مولفه های شتاب زلزله و ارائه روشهای ساده تحلیلی غفوری آشتیانی محسن فیوض علیرضا
بررسی کیفی ارتباط لرزه خیزی و فعالیتهای اتشفشانی مهشادنیا لیلا
گزارش سیستم گسلی مورب لغز(معکوس، چپ گرد)، شرقی – غربی در شمال ایران تریفونف ولادیمیر,حسامی آذر خالد جمالی فرشاد
گزارش زمن لرزه 14 اسفند 1372 سفیدا به سیستان و بلوچستان زارع مهدی عشقی ساسان,علینقی علیرضا,توکلی شهاب
رهنمودهایی در شناسایی حرکات تکتونیکی فعال و جوان با نگرش بر مقدمات دیرینه زلزله شناسی سلیمانی شهریار
بررسی مقدماتی لرزه خیزی لرزه زمین ساخت و خطر زمین لرزه گسلش در پهنه استان سیستان و بلوچستان زارع مهدی