فرم جستجو پروژه پژوهشی زلزله شناسی

عنوان طرح پژوهشي مجري همکاران تاريخ شروع
تحلیل دوره های بازگشت دو متغیره با استفاده از تابع کاپولا علامه زاده مصطفی جوان دولویی غلام 1397/11/27
محاسبه تغییرات تنش و واتنش پوسته زمین در ایالت لرزه زمین ساختی کپه داغ با استفاده از زمین لرزه های منطقه مصطفی زاده مهرداد اشکپور مطلق شبیر,مهشادنیا لیلا 1397/11/17
ارائه طیف جدید آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله (استاندارد2800) بر مبنای مطالعات تحلیل خطر و خصوصیات جنبش نیرومند زمین در ایران زعفرانی حمید زارع مهدی,سقراط محمدرضا,وحیدی فر حسام 1397/07/30
امکان سنجی استفاده از سیستم‌های هشدار سریع زمین لرزه در ایران کرکوتی احسان انصاری انوشیروان 1397/05/13
تعیین مدل سرعتی سه بعدی پوسته ایران به روش توموگرافی الحاقی یمینی فرد فرزام تاتار محمد,کرکوتی احسان,کمیزی ابولفضل 1396/12/20
هندسه و سازوکار گسله شمال تهران و تاثیر آن بر ساختارهای مرتبط عباسی محمدرضا 1396/11/01
محاسبه تغییرات تنش و واتنش پوسته زمین در ایالت لرزه زمین ساختی مکران با استفاده از زمین لرزه های منطقه مصطفی زاده مهرداد 1396/05/17
محاسبه خودکار سازوکار کانونی زمین لرزه ها در ایران با استفاده از مدل سازی شکل موج پوربیرانوند شاهرخ تاتار محمد,کرکوتی احسان,کمیزی ابولفضل,یمینی فرد فرزام 1396/05/17
مطالعات تنش در منطقه گذار میان زاگرس و مکران پوربیرانوند شاهرخ تاتار محمد 1396/05/17
ارزیابی زمین‌لرزه‌های خوشه‌ای در مناطق قم، فیروزکوه و ورامین و احتمال رخداد زمین‌لرزه با بزرگای بیشینه در تهران زارع مهدی 1395/12/09
محاسبه ناهمسانگردی شعاعی پوسته و جبه بالائی فلات ایران با استفاده از توموگرافی لرزه ای نوفه و زمین لرزه جوان دولویی غلام تاتار محمد,موقری‌ دهبنه رامین 1395/10/06
مطالعه لرزه زمین ساخت پهنه گذار میان البرز مرکزی و ایران مرکزی: شناخت گسله های فعال عباسی محمدرضا مهشادنیا لیلا,ازقندی محسن 1395/10/01
مطالعه‌ ساختار عمیق فلات ایران با استفاده از مدل‌سازی داده‌های زمین‌لرزه و گراویته تاتار محمد ناموران مجتبی 1394/11/01
نقشه گسل های فعال استان های آذربایجان غربی، شرقی و اردبیل حسامی آذر خالد 1394/10/01
نقشه گسل های فعال استان های گیلان، زنجان و کردستان حسامی آذر خالد 1394/10/01
تعیین ساختار سه بعدی سرعتی پوسته جنوب و جنوب-شرق ایران به روش توموگرافی زمان سیر فازهای محلی و ناحیه ای یمینی فرد فرزام تاتار محمد,محمودآبادی میثم 1394/07/01
بهینه سازی طراحی چاهک و موقعیت ایستگاه های مرکز ملی شبکه لرزه‌نگاری باند پهن ایران تاتار محمد,انصاری انوشیروان بسطامی مرتضی,قاسمی مصطفی 1394/04/15
مطالعه ساختار پوسته و گوشته فوقانی در زیر منطقه لرزه زمین ساختی زاگرس و ایران مرکزی با روش توموگرافی غیر خطی و تحلیل توابع گیرنده یمینی فرد فرزام تاتار محمد,محمودآبادی میثم 1394/04/01
حل معکوس خطی و غیرخطی مدل گسل محدود برای زمین لرزه های بزرگ ایران انصاری انوشیروان قائمقامیان محمدرضا 1393/11/01
تعیین ناپیوستگی های جبه بالائی در البرز مرکزی براساس مدل سازی فازهای لرزه ای: PP و SS جوان دولویی غلام 1393/10/01
گسل اصلي زاگرس جوان، ساختار هندسي و فعاليت آن حسامی آذر خالد 1392/02/01
تعیین رابطه بزرگای محلی برای فلات ایران بر اساس داده های مركز ملی شبكه باند پهن ایران انصاری انوشیروان بهارلو راحله,فرخی محسن,هوشمند ویكی آمنه,یمینی فرد فرزام 1390/08/15