اعضای هیات علمی

             نام خانوادگی - نام رتبه علمی/سمت گروه پژوهشی تلفن و ایمیل

             اعتمادسعید لیلا

             استادیار
             سرپرست اداره امور بین الملل
             زلزله شناسی مهندسیetemadsaeed@iiees.ac.ir
             داخلی (419)

             پوربیرانوند شاهرخ

             استادیار
             زلزله شناسیbeyranvand@iiees.ac.ir
             داخلی (644)

             تاتار محمد

             استاد
             معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی / سرپرست گروه زلزله شناسی
             زلزله شناسیmtatar@iiees.ac.ir
             داخلی (610 - 529)

             جوان دولویی غلام

             دانشیار
             رئیس مرکز ملی شبکه لرزه نگاری باند پهن ایران / سرپرست پژوهشکده زلزله شناسی
             زلزله شناسیjavandoloei@iiees.ac.ir
             داخلی (607-367)

             حسامی آذر خالد

             استادیار
             لرزه زمین ساختhessami@iiees.ac.ir
             داخلی (642)

             رشیدی بشرآبادی احمد

             استادیار
             مدیر گروه لرزه زمین ساخت
             لرزه زمین ساختrashidi@iiees.ac.ir
             داخلی (609)

             زارع مهدی

             استاد
             رئیس مرکز پیش بینی زلزله
             زلزله شناسی مهندسیmzare@iiees.ac.ir
             داخلی (603)

             زعفرانی حمید

             استاد
             معاون فناوری / سرپرست آزمایشگاه پیشرفته مهندسی زلزله / سرپرست گروه زلزله شناسی مهندسی
             زلزله شناسی مهندسیh.zafarani@iiees.ac.ir
             داخلی (405-556)

             کرکوتی احسان

             استادیار
             زلزله شناسی مهندسیekarkooti@iiees.ac.ir
             داخلی (604)

             مصطفی زاده مهرداد

             استادیار
             زلزله شناسیmehrdad@iiees.ac.ir
             داخلی (632)

             معهود مجید

             استادیار
             مدیر تحصیلات تکمیلی
             زلزله شناسی مهندسیm.mahood@iiees.ac.ir
             داخلی (633)

             یمینی فرد فرزام

             دانشیار
             زلزله شناسیfaryam@iiees.ac.ir
             داخلی (650)

             کارشناسان و تکنسین ها

                  نام خانوادگی - نام رتبه علمی/سمت گروه پژوهشی تلفن و ایمیل

                  اسلامی آرش

                  کارشناس مسئول گروه مجلات / زلزله شناسیa.eslami@iiees.ac.ir
                  داخلی (333)

                  تقابنی مسعود

                  کارشناس مدیریت امور پژوهشی / زلزله شناسی مهندسیtaghaboni@iiees.ac.ir
                  داخلی (563)

                  خاکی نغمه

                  مسوول دفتر پژوهشکده زلزله شناسیkhaki@iiees.ac.ir
                  داخلی (611)

                  متقی سیده فاطمه

                  کارشناس لرزه زمین ساختmottaghi@iiees.ac.ir
                  داخلی (648)

                  مهشادنیا لیلا

                  کارشناس لرزه زمین ساختl.mahshadnia@iiees.ac.ir
                  داخلی (646)