اعضای هیات علمی

              نام خانوادگی - نام رتبه علمی/سمت گروه پژوهشی تلفن و ایمیل

              اعتمادسعید لیلا

              استادیار
              زلزله شناسی مهندسیetemadsaeed@iiees.ac.ir
              داخلی (419)

              پوربیرانوند شاهرخ

              استادیار
              زلزله شناسیbeyranvand@iiees.ac.ir
              داخلی (652)

              تاتار محمد

              استاد
              معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی
              زلزله شناسیmtatar@iiees.ac.ir
              داخلی (610 - 529)

              جوان دولویی غلام

              دانشیار
              رئیس مرکز ملی شبکه لرزه نگاری باند پهن ایران / سرپرست پژوهشکده زلزله شناسی
              زلزله شناسیjavandoloei@iiees.ac.ir
              داخلی (604-367)

              حسامی آذر خالد

              استادیار
              لرزه زمین ساختhessami@iiees.ac.ir
              داخلی (642)

              رشیدی بشرآبادی احمد

              استادیار
              مدیر گروه لرزه زمین ساخت
              لرزه زمین ساختrashidi@iiees.ac.ir
              داخلی (609)

              زارع مهدی

              استاد
              رئیس مرکز پیش بینی زلزله
              زلزله شناسی مهندسیmzare@iiees.ac.ir
              داخلی (603)

              زعفرانی حمید

              استاد
              معاون فناوری / سرپرست آزمایشگاه پیشرفته مهندسی زلزله
              زلزله شناسی مهندسیh.zafarani@iiees.ac.ir
              داخلی (405-556)

              عباسی محمدرضا

              دانشیار
              لرزه زمین ساختabbassi@iiees.ac.ir
              داخلی (643)

              کرکوتی احسان

              استادیار
              زلزله شناسی مهندسیekarkooti@iiees.ac.ir
              داخلی (604)

              مصطفی زاده مهرداد

              استادیار
              زلزله شناسیmehrdad@iiees.ac.ir
              داخلی (632)

              معهود مجید

              استادیار
              مدیر تحصیلات تکمیلی
              زلزله شناسی مهندسیm.mahood@iiees.ac.ir
              داخلی (633)

              یمینی فرد فرزام

              دانشیار
              زلزله شناسیfaryam@iiees.ac.ir
              داخلی (650)

               

              کارشناسان و تکنسین ها

                     نام خانوادگی - نام رتبه علمی/سمت گروه پژوهشی تلفن و ایمیل

                     اسلامی آرش

                     فوق لیسانس
                     کارشناس
                     گروه مجلات / زلزله شناسیa.eslami@iiees.ac.ir
                     داخلی (510)

                     تقابنی مسعود

                     لیسانس
                     کارشناس
                     مدیریت امور پژوهشی / زلزله شناسی مهندسیtaghaboni@iiees.ac.ir
                     داخلی (563)

                     حسینعلی پور مسعود

                     لیسانس
                     کارشناس
                     زلزله شناسی مهندسیm.alipour@iiees.ac.ir
                     داخلی (433)

                     خاکی نغمه

                     مسوول دفتر پژوهشکده زلزله شناسیkhaki@iiees.ac.ir
                     داخلی (611)

                     زرگران مریم

                     فوق لیسانس
                     کارشناس
                     زلزله شناسیm.zargaran@iiees.ac.ir
                     داخلی (658)

                     محمودی کوهی علی

                     فوق لیسانس
                     کارشناس
                     زلزله شناسیa.mahmoodi@iiees.ac.ir
                     داخلی (381)

                     مهشادنیا لیلا

                     فوق لیسانس
                     کارشناس
                     لرزه زمین ساختl.mahshadnia@iiees.ac.ir
                     داخلی (646)