اعضای هیات علمی

             نام خانوادگی - نام رتبه علمی/سمت گروه پژوهشی تلفن و ایمیل

             اعتمادسعید لیلا

             استادیار
             زلزله شناسی مهندسیetemadsaeed@iiees.ac.ir
             داخلی (419)

             پوربیرانوند شاهرخ

             استادیار
             زلزله شناسیbeyranvand@iiees.ac.ir
             داخلی (644)

             تاتار محمد

             استاد
             مدیر گروه زلزله شناسی
             زلزله شناسیmtatar@iiees.ac.ir
             داخلی (610)

             جوان دلویی غلام

             دانشیار
             رئیس پژوهشکده زلزله شناسی
             زلزله شناسیjavandoloei@iiees.ac.ir
             داخلی (607-654)

             حسامی آذر خالد

             استادیار
             لرزه زمین ساختhessami@iiees.ac.ir
             داخلی (642)

             زارع مهدی

             استاد
             رئیس مرکز پیش بینی زلزله
             زلزله شناسی مهندسیmzare@iiees.ac.ir
             داخلی (603)

             زعفرانی حمید

             استاد
             معاون فناوری / سرپرست آزمایشگاه پیشرفته مهندسی زلزله / سرپرست گروه زلزله شناسی مهندسی
             زلزله شناسی مهندسیh.zafarani@iiees.ac.ir
             داخلی (405-556)

             سلطانی مقدم سعید

             استادیار
             زلزله شناسیsaeed.soltani@iiees.ac.ir
             داخلی (423)

             کرکوتی احسان

             استادیار
             زلزله شناسی مهندسیekarkooti@iiees.ac.ir
             داخلی (604)

             محمودآبادی میثم

             استادیار
             مدیر امور پژوهشی
             لرزه زمین ساختmeysam.mahmoodabadi@iiees.ac.ir
             داخلی (609)

             مصطفی زاده مهرداد

             استادیار
             زلزله شناسیmehrdad@iiees.ac.ir
             داخلی (632)

             معهود مجید

             استادیار
             سرپرست مرکز ملی شبکه لرزه نگاری باند پهن ایران
             زلزله شناسی مهندسیm.mahood@iiees.ac.ir
             داخلی (633 - 367)

             کارشناسان و تکنسین ها

                 نام خانوادگی - نام رتبه علمی/سمت گروه پژوهشی تلفن و ایمیل

                 اسلامی آرش

                 کارشناس مسئول گروه مجلات / زلزله شناسیa.eslami@iiees.ac.ir
                 داخلی (333)

                 خاکی نغمه

                 مسوول دفتر پژوهشکده زلزله شناسیkhaki@iiees.ac.ir
                 داخلی (611)

                 متقی سیده فاطمه

                 کارشناس لرزه زمین ساختmottaghi@iiees.ac.ir
                 داخلی (311)

                 مهشادنیا لیلا

                 کارشناس لرزه زمین ساختl.mahshadnia@iiees.ac.ir
                 داخلی (646)