قرار گرفتن ایران در یکی از مناطق لرزه‌ خیز جهان و احتمال وقوع زلزله‌ های مخرب در همه نقاط کشور، شناخت سرشت لرزه‌ای ایران را از دیدگاه لرزه‌ زمین‌ ساختی و لرزه‌ خیزی با اهمیت ساخته است. پژوهشکده زلزله‌ شناسی با تاکید بر این مهم با هدف پژوهش، فناوری و آموزش در همه زمینه های زلزله‌ شناسی با برنامه ها و وظایف تدوین شده برای رفع نیازهای کشور تشکیل شده است:

برنامه‌ ها و اهداف:

  • مطالعات و تحقیقات جامع تحلیلی، تجربی، صحرایی و دستگاهی با هدف شناسایی دقیق‌ تر چشمه‌ های لرزه‌ ای (گسل‌ ها)، ساختار پوسته و جبه ایران‌زمین، لرزه‌ خیزی و خطر زمین‌ لرزه؛
  • پهنه‌ بندی لرزه ای، تهیه انواع نقشه‌ های گسل ها و خطر زمین لرزه و تدوین کاتالوگ داده‌ های لرزه‌ ای؛
  • برگزاری دوره دکتری تخصصی ژئوفیزیک – زلزله‌ شناسی از سال ۱۳۸۰؛
  • برگزاری دوره کارشناسی ارشد ژئوفیزیک – زلزله‌ شناسی از سال ۱۳۸۶؛
  • ارائه خدمات فنی و مشاوره‌ ای  زلزله‌ شناسی، لرزه‌ زمین‌ساخت و تحلیل خطر زمین‌ لرزه؛
  • همکاری‌ های پژوهشی و فناوری با مراکز تحقیقاتی، آموزشی و سازمان‌ های ملی و بین‌المللی.

در حال حاضر گروه‌های پژوهشی پژوهشکده زلزله‌شناسی عبارتند از:

آزمایشگاه زلزله‌شناسی با توانمندی ۸۰  ایستگاه لرزه‌نگاری و شتابنگاری پرتابل، توانایی فرابینی زون‌های لرزه‌زا و پسلرزه‌های زمین‌لرزه‌های بزرگ در قالب چندین شبکه لرزه‌نگاری فشرده و موقت را دارد و در این راستا برای زمین‌لرزه‌های مخرب آوج،بم، زرند، قشم، بروجرد، بلده و بوشهر مورداستفاده قرار گرفته‌اند.

علاوه بر آن مرکز ملی پیش بینی زلزله و مرکز ملی شبکه لرزه نگاری باند پهن پژوهشگاه همکاری نزدیک با پژوهشکده زلزله‌شناسی دارند و برای رسیدن به اهداف راهبردی پژوهشگاه به طور مشترک در قالب پردیس زلزله برنامه ریزی و فعالیت دارند.