کاهش مخاطرات لرزه ­ای و توسعه ایمن مناطق مسکونی و تاسیسات زیربنایی مستلزم شناختی همه جانبه و فراگیر از مولفه­ های مختلف تاثیرگذار در قدرت تخریبی یک زلزله است. از جمله مولفه­ های مهم در این رابطه ویژگی­ های ژئوتکنیکی مناطق و مخاطرات ژئوتکنیکی محتمل و همراه با زلزله است که می­ توانند بطور مستقیم و یا غیر مستقیم بر آسیب پذیری یک منطقه تاثیری قابل توجه داشته باشند.

پژوهشکده مهندسی ژئوتکنیک با هدف انجام پژوهش­ های بنیادی و کاربردی در این زمینه و با هدف تلاش در راستای تحقق راهبردهای پژوهشی و برنامه­ های کلان ذیل تشکیل شده است:

  • بررسی و توسعه روش­ های ارزیابی حرکت قوی زمین به منظور کاربرد آنها در روش ­های طراحی لرزه ­ای، دستور العمل ها و آیین نامه های ذیربط؛
  • رفتار­شناسی و توسعه روش­ های ارزیابی مخاطرات ژئوتکنیکی منتج از زلزله به منظور تدوین و به هنگام کردن دستور العمل های طراحی لرزه­ ای و متدلوژی های پهنه­ بندی و ریزپهنه بندی؛
  • بررسی و تدوین و به روز نمودن دستورالعمل های طراحی و به­سازی لرزه ­ای ابنیه ژئوتکنیکی؛
  • مطالعات و تحقیقات نظری به منظور نوآوری و توسعه در روش­ های تحلیل و طراحی مکانیک خاک و مهندسی پی با تاکید بر بارگذاری­ های دینامیکی در زمینه‌های مدل­ های رفتاری، مکانیک خاک محیط­ های متخلخل چند فازه، رفتار ابنیه خاکی و موارد مشابه؛
  • شناسایی شرایط ساختگاهی به منظور آگاهی از طبیعت رفتار خاک و تعیین مشخصات فیزیکی و مکانیکی آن برای مدل سازی لایه‌های خاک و تحلیل پاسخ لرزه‌ای ساختگاه؛
  • ساخت و ارتقاء و بهینه سازی تجهیزات آزمایشگاهی و صحرایی در زمینه‌های تحقیقاتی مرتبط؛
  • همکاری با صنعت، سازمان­ های اجرایی و جامعه مهندسی کشور از طریق ارائه خدمات مشاوره‌ای و آموزش­ های تخصصی؛
  • همکاری علمی- پژوهشی و فناوری با مراکز تحقیقاتی، آموزشی، انجمن­ ها و سازمان­ های داخلی و خارجی.

پژوهشکده مهندسی ژئوتکنیک برای تحقق اهداف مذکور، برنامه‌های خود را در قالب گروه‌های پژوهشی زیر سازماندهی کرده است: