پژوهشکده ژئوتکنیک با داشتن کارشناسان مجرب و تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته قادر به ارائه خدمات کامل ژئوتکنیک و انتقال دانش فنی به دیگرسازمان های کشور می باشد.
بخشی از این خدمات عبارتند از:

• مطالعه و طراحی سازه های خاکی، سنگریزه ای و زیرزمینی؛
• انجام آزمایش های ارتعاش محیطی (شامل انفجار) و اجباری بر روی سدهای خاکی جهت برآورد مشخصات دینامیکی بدنه سد شامل فرکانس ها، اشکال و میرایی های مودی؛
• تهیه نقشه های پهنه بندی و ریز پهنه بندی لرزه ای؛
• تهیه نقشه های پهنه بندی زمین لغزش و روانگرایی در مقایس های مختلف کشور و استانی؛
• مطالعه رفتار دینامیکی خاکها، روانگرایی، زمین لغزش و اثرات ساختگاهی؛
• انجام مطالعات ژئوفیزیک (ژئوالکتریک و ژئوسیسمیک) در سایت پروژه های مختلف؛
• انجام مطالعات ارتعاش محیطی در پی و ابنیه خاکی جهت برآورد دامنه و فرکانس ارتعاشات زمین؛
• مشاور عالی در زمینه های دیگر مهندسی ژئوتکنیک و زمین شناسی مهندسی.

بازگشت