فرم جستجو پروژه پژوهشی خطرپذیری

فعال
عنوان طرح پژوهشي مجري همکاران تاريخ شروع
بررسی روش های ترغیب جوامع محلی برای مشارکت در برنامه های کاهش ریسک و ارتقای تاب آوری استوار ايزدخواه ياسمين امینی حسینی کامبد,حشمتی ویدا 1397/06/04
توسعه مدل ارزیابی خسارات غیرمستقیم اقتصادی زلزله با استفاده از جدول داده ستانده در بخش صنعت ایران معتمد هومن غفوری آشتیانی محسن 1397/05/13
تعیین پارامترهای مورد نیاز به منظور ایجاد سامانه هشدار به هنگام زلزله در ایالت لرزه زمین ساختی زاگرس قائمقامیان محمدرضا 1396/12/20
ارائه مدلی برای ارتقای تاب آوری در برابر زلزله در سطح محله با نگرشی بر ظرفیت سازی برای مدیریت بحران امینی حسینی کامبد 1396/12/20
بررسی تطبیقی میزان آگاهی مردم و رفتار احتمالی آنها در زمان زلزله، در دو ناحیه ایران مرکزی و البرز (مورد شناسی شهرهای: اصفهان، بابل و نجف آباد) پارسی زاده فرخ پیشنمازی پروانه 1396/11/17
بررسی و ارائه راهکارهای ارتقای آگاهی و آمادگی مردم در مراکز تفریحی و خرید: مطالعه موردی (سینماها و فروشگاه های بزرگ مواد غذایی) استوار ايزدخواه ياسمين امینی حسینی کامبد,حشمتی ویدا 1396/08/17
برآورد بیشینه شتاب زمین بر اساس معیار خطرپذیری یکنواخت قائمقامیان محمدرضا زمان محمد,سروقدمقدم عبدالرضا 1396/06/22
طراحی صندوق بیمه زلزله برای ایران منصوری بابک امینی حسینی کامبد,شهبازی پریسا,غفوری آشتیانی محسن,معتمد هومن 1396/05/17
بررسی چگونگی تاثیرات ناشی از وقوع زلزله بر سبک زندگی بازماندگان پارسی زاده فرخ اسکندری ملیحه,پیشنمازی پروانه,حشمتی ویدا,سیف علی احسان 1396/05/17
توسعه مدلی برای ارزیابی تاب آوری بافت های شهری دارای ارزش تاریخی- اقتصادی در برابر زلزله، مطالعه موردی: محدوده بازار تاریخی تبریز امینی حسینی کامبد مودب رضا 1395/01/31
توسعه راهکارهای ارتقا تاب‌آوری شبکه راه های درون شهری در برابر زلزله امینی حسینی کامبد,حسینی سید محمود چاوشی امیرپوریا 1394/12/01
توسعه مدل ارزیابی خسارات و تلفات ناشی از زلزله با رویکرد کاهش ریسک و ارتقای واکنش اضطراری امینی حسینی کامبد ابراهیمیان زیبا,انصاری انوشیروان,فلاح تفتی محمد,قائمقامیان محمدرضا,منصوری بابک 1393/12/01
امکان سنجی و طرح یک سامانه پایشی سانحه زلزله با استفاده از پهپاد (پرنده هدایت‌پذیر از دور) و سنجنده های تصویر بردار اپتیکی مناسب منصوری بابک ابراهیمیان زیبا,امینی حسینی کامبد 1393/10/01
خاتمه
عنوان طرح پژوهشي مجري همکاران تاريخ خاتمه
ظرفیت سازی در سطوح محلی در راستای ارتقای واکنش اضطراری با در نظر گرفتن ساختمان های عمومی تأثیرگذار موجود استوار ايزدخواه ياسمين حسینی سید محمود,شوقی كلخوران محمدحسين 1396/050/1
تعيين پارامترها و روابط بهينه براي طراحي كارامد يك سيستم هشدار سريع زلزله در شهر تهران قائمقامیان محمدرضا انصاری انوشیروان,ساسانی محمد,گواهی نعیمه 1396/01/20
ارزیابی میزان آگاهی و آمادگی مدیران رسانه ها از زلزله، به منظور ارتقای عملکرد سازمان های رسانه ای در بحران پارسی زاده فرخ پیشنمازی پروانه 1395/11/01
مطالعه چند شغل منتخب درکاهش خطرپذیری لرزه ای و راهکارهای ارتقای نقش آنها استوار ايزدخواه ياسمين پیشنمازی پروانه,حسینی سید محمود,حشمتی ویدا 1395/10/01
نیازسنجی دانش آموزان ناشنوا در مدارس متوسطه در خصوص آمادگی در برابر خطرات ناشی از زلزله پارسی زاده فرخ اسکندری ملیحه,حشمتی ویدا,سیف علی احسان 1395/05/01
بررسی قابلیت استفاده از امواج صوتی ناشی از گسیختگی توده سنگ ها به منظور پیش‌بینی رخداد زلزله ابراهیمیان زیبا امینی حسینی کامبد,جعفری محمدکاظم 1395/04/01
مطالعه آسیب پذیری و نیازهای سالمندان در زلزله استوار ايزدخواه ياسمين 1393/06/01
ارائه توابع آسيب پذيري براي ساختمانهاي فولادي با اتصالات خورجيني بمنظورمطالعه خطرپذيري در قسمتی ازشهر تهران منصوری بابک امینی حسینی کامبد,سروقدمقدم عبدالرضا,کیانی امیر 1392/09/01
مستند سازی تجارب زلزله بم در زمینه های اجتماعی پارسی زاده فرخ ایرانمنش سید محمد,زند رضوی سیامک 1392/05/01
ارائه مدلی برای تعیین شاخص ایمنی بافت های شهری در برابر زلزله بر اساس ترکیب پارامترهای موثر در خطر پذیری لرزه ای امینی حسینی کامبد حاجی بابایی مقداد,قائمقامیان محمدرضا,منصوری بابک 1392/04/01
بررسی اثر حوزه های رسوبی کوچک مقیاس در برآورد میزان و پراکندگی بیشینه شتاب زمین در مطالعات پهنه بندی لرزه ای قائمقامیان محمدرضا امینی حسینی کامبد,موحد‌اصل رضا 1392/04/01
بررسی چالشهای اسکان اضطراری در زلزله های بزرگ رخداده در بیست سال اخیر در ایران پویان ژیلا امینی حسینی کامبد 1392/03/31
بررسی نقش سازنده زنان درکاهش آسیب های ناشی از زلزله استوار ايزدخواه ياسمين جهانگیری کتایون 1391/12/01
طراحی و توسعه یک سیستم مبتنی بر Mobile-GlS به منظور هماهنگ سازی درشرایط اضطراری و برداشتهای میدانی درکشور منصوری بابک امینی حسینی کامبد,گواهی نعیمه 1390/07/01
تعیین توابع تجربی خسارت و مرگ و میر بر اساس داده های زمین لرزه داهوئیه – زرند (1383) قائمقامیان محمدرضا احمدزاده سمیه,امینی حسینی کامبد,گواهی نعیمه 1390/04/01
تعیین شاخص ها ومعیارهای ارتقاء سطح ایمنی کالبدی شهردربرابرزلزله (مطالعه موردی بخشی ازمنطقه 17شهرداری تهران) امینی حسینی کامبد,غفوری آشتیانی محسن خزایی بیژن,معتمد هومن,منصوری بابک 1390/02/01
ارزیابی روشهای کاربردی برای آموزش مفاهیم زلزله به کودکان پیش دبستانی استوار ايزدخواه ياسمين حشمتی ویدا 1389/07/01
بررسی روشهای اطلاع رسانی در فرایند پاسخ به زلزله ها مورد شناسی زلزله 5 دی1382 بم پارسی زاده فرخ 1389/07/01
توسعه روش ارزیابی بافتهای آسیب پذیر شهری در مناطق لرزه خیز مطالعه موردی بخشی از منطقه 17شهر تهران امینی حسینی کامبد حسينيون سولماز,قائمقامیان محمدرضا,منصوری بابک 1389/01/01
برآورد خسارات اقتصادی ناشی از زلزله بم و ارزیابی شیوه بازیابی مالی آن غفوری آشتیانی محسن 1388/10/30
بررسی الگوی خسارت با استفاده از مدل سازی حركات توانمند زمين در نقاط با سطوح مختلف خرابی در شهر بم قائمقامیان محمدرضا امینی حسینی کامبد,منصوری بابک 1388/10/01
توسعه مدل لرزه ای خسارت جانی (مطالعه موردی منطقه هفده شهر تهران) منصوری بابک امینی حسینی کامبد,قائمقامیان محمدرضا,گواهی نعیمه 1388/09/01
مطالعات بکارگیری امکانات خودامدادی محله ای برای کاهش پایدارخطرپذیری در برابر زلزله استوار ايزدخواه ياسمين حسینی سید محمود 1388/03/31
برآورد آسیبهای ناشی از زلزله در شهرها با استفاده از GIS و تصاویر ماهواره ای اپتیکی و راداری غفوری آشتیانی محسن امینی حسینی کامبد,قائمقامیان محمدرضا,منصوری بابک,موسوی مهدی,نورجو رضا 1386/11/01
توسعه معیارهای گسترش وبهسازی شهری درنواحی لرزه خیز امینی حسینی کامبد جعفری محمدکاظم,قائمقامیان محمدرضا,منصوری بابک 1386/02/31
تدوین سند پشتیبانی تهیه نرم افزار چند رسانه ای آموزشی زلزله و ایمنی پارسی زاده فرخ حسینی سید محمود,حشمتی ویدا,رفیعی مریم,عباسی محمدرضا 1385/12/06
گزارش بررسی نقش کلیدی زنان پیشگیری و کاهش خطرهای زلزله و آمادگی در برابر زلزله اخوان شیرین 1371/11/01
گزارش بررسی واکنشهای مردم و میزان آگاهی آنان نسبت به زلزله اسفند 1375 استان اردبیل فلاحی ویدا,پارسی زاده فرخ غفوری زرندی علیرضا,کاظمی ثابت عبدالناصر
مجموعه دیدگاههای نوجوانان و جوانان در مورد زلزله و ایمنی اولین مسابقه مقاله نویسی نوجوانان و جوانان جلد اول ودوم فلاحی ویدا,پارسی زاده فرخ
ارزیابی دیدگاه زلزله و ایمنی در نقاشی کودکان و نوجوانان رهیا فتی به سوی تدوین روشهای موثر آموزش همگانی رضایی پناه نادیا,پارسی زاده فرخ
مجموعه دیدگاههای نوجوانان و جوانان در مورد زلزله و ایمنی (دومین مسابقه شعر و مقاله نویسی) پارسی زاده فرخ حشمتی ویدا,سیف علی احسان,علی آبادی گیتا
استراتژیهای مدیریت خطر زلزله تجربه ایرانی (انگلیسی) 2006 غفوری آشتیانی محسن
آموزش همگانی برای مقابله با خطرات زلزله