فرم جستجو پروژه پژوهشی خطرپذیری

عنوان طرح پژوهشي مجري همکاران تاريخ شروع
بررسی کتابخانه ها از منظر کاهش اثرات ناشی از زلزله و ارتقای آمادگی و ارائه راهکارهای کاربری استوار ایزدخواه یاسمین علی یوسفی آزیتا 1401/03/01
توسعه مدل ارزیابی ریسک زلزله بیمارستان ها بسطامی مرتضی,معتمد هومن قائمقامیان محمدرضا,کلانتری افشین 1400/12/09
ارائه مدلی برای ارزیابی ریسک راه های درون شهری با تاکید بر پارامترهای فیزیکی و اجتماعی 1400/12/09
اصول و مبانی طرح جامع کاهش خطر پذیری و مدیریت بحران زلزله امینی حسینی کامبد 1400/07/14
برآورد خطر لرزه ای با استفاده از روش شبیه سازی مونته کارلو انصاری انوشیروان بسطامی مرتضی,زعفرانی حمید,فیروزی کرمانشاهی عرفان,کرکوتی احسان,معتمد هومن 1400/06/10
ارائه طیف طرح خطرپذیری یکنواخت برای انواع خاک های مطرح در آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله قائمقامیان محمدرضا حامدنیا یاسر 1400/06/10
بررسی قدرت تشخیص رویدادهای لرزه ای ایران توسط سامانه پایش لرزه نگاری بین المللی انصاری انوشیروان سلطانی‌مقدم سعید,کرکوتی احسان 1399/12/03
راه‌اندازی سامانه تولید نقشه‌های توزیع پارامترهای حرکتی زمین (ShakeMap) زلزله‌های ایران و تهیه بانک داده این نقشه‌های برای زلزله‌های بزرگ گذشته با بزرگای بیش از ۶ انصاری انوشیروان فیروزی کرمانشاهی عرفان 1399/12/03
تعیین روش بهینه تحلیل احتمالاتی ریسک زلزله با توجه به همبستگی های مکانی در ایران معتمد هومن انصاری انوشیروان 1399/12/03
مدل جامع تاب آوری بیمارستان ها با هدف افزایش تاب آوری شهری قائمقامیان محمدرضا گواهی نعیمه 1399/09/18
استخراج توابع شکنندگی و تحلیل آسیب پذیری لرزه ای پست های انتقال و نیروگاه های سیکل ترکیبی منصوری بابک اسمعیل زاده حکیمی بابک,غفوری آشتیانی محسن 1399/09/18
توسعه مدل ریسک آتش سوزی پس از زلزله در شهر تهران معتمد هومن غفوری آشتیانی محسن 1397/12/26
توسعه مدل ارزیابی خسارات غیرمستقیم اقتصادی زلزله با استفاده از جدول داده ستانده در بخش صنعت ایران معتمد هومن غفوری آشتیانی محسن 1397/05/13
توسعه مدلی برای ارزیابی تاب آوری بافت های شهری دارای ارزش تاریخی- اقتصادی در برابر زلزله، مطالعه موردی: محدوده بازار تاریخی تبریز امینی حسینی کامبد مودب رضوان 1395/01/31