چراغ ها ی آویز و سقفی

  • حتی الامکان از سقف کاذب استفاده نشود یا در صورت استفاده به نحو مناسب مهار گردد؛
  • چراغ ها و لامپ ها باید با رولپلاک و پیچ های چشمی، متناسب با وزن چراغ به سقف نصب شود، برای این کار می توان از بست های مفصلی استفاده کرد که حالت رفت و برگشتی داشته باشد. همچنین لازم است این چراغ ها دارای روکش و حفاظ مخصوص باشند تا از سقوط لامپها در زمان زلزله جلوگیری شود.