اصول پناهگیری و خروج اضطراری در مدرسه

پناهگیری در داخل کلاس درس

 • اگر در هنگام وقوع زلزله در داخل کلاس هستید بلافاصله زیر میز خود پناهگیری کنید؛ به این صورت که یک زانوی خود را به زمین زده و سر و گردن خود را تا حد امکان زیر میز نگه داشته و با دست پایه های میز را محکم بگیرید.
 • در صورتی که فضای کافی در زیر میز برای پناهگیری وجود نداشته باشد، می توانید بین دو ردیف میز و نیمکت و نزدیک به یک ردیف نشسته و یک زانوی خود را روی زمین قرار دهید و با کیف، کتاب و یا دست از سر و گردن خود در برابر سقوط اجزای غیرسازه ای (مانند قطعات سقف کاذب، مصالح، اجسام معلق و …) مراقبت کنید.
 • در کلاس درس، گوشه دیوارهای داخلی و کنار ستونها نیز فضای نسبتاً مناسبی برای پناه گیری است. در این مکانها دانش آموزان می بایست کاملاٌ نشسته و با کیف، کتاب یا دست از سروگردن خود محافظت نمایند (دیوار داخلی دیواری است که پشت آن فضای باز مانند حیاط، خیابان و … نباشد)

پناه گیری در آزمایشگاه یا کارگاه

 • دانش آموزانی که در آزمایشگاه و یا در کارگاه هستند لازم است زیرمیز محکم و یا در گوشه دیوار و به دور از تجهیزات سنگین، مواد و مایعات شیمیایی قابل احتراق و سمی پناه بگیرند.

پناهگیری در کتابخانه

 • اگر در هنگام وقوع زلزله در کتابخانه هستید، از قفسه های کتاب دور شوید و در جای مناسبی مانند زیر میز یا کنار دیوار داخلی (جایی که قفسه کتاب وجود ندارد) پناه گیری کنید. واژگونی قفسه ها و یا سقوط کتاب های داخل آنها می تواند آسیب های جدی به شما وارد نماید.

پناه گیری در راهرو و راه پله

 • راه پله ها محلهای مناسبی برای پناه گیری نمی باشند، ولی اگر در زمان رخداد زلزله در آن مکان بودید کنار دیوار روی پله نشسته و با کیف، کتاب یا دست از سر و گردن خود مراقبت نمایید و به هیچ وجه به نرده های کنار پله تکیه ندهید. اگر در راهرو بودید کنار دیوارهای داخلی و دور از پنجره ها و شیشه ها نشسته و سروگردن خود را تا حد امکان با کیف، کتاب یا دست بپوشانید.

پناهگیری در طبقه همکف ساختمان و نزدیک در خروجی

 • با حفظ آرامش و خونسری و برای حفاظت از خود در برابر ریزش احتمالی قطعات شیشه و یا نمای ساختمان، به فضای باز و به دور از ساختمانها و دیوارها رفته و روی زمین بنشینند.

پناهگیری در حیاط مدرسه

 • در حیاط مدرسه از وسایل ورزشی نصب شده، میله های پرچم، دیوارها، ساختمان مدرسه و ساختمان های مرتفع مشرف به حیاط مدرسه (در صورت وجود) فاصله بگیرید و در حیاط مدرسه بنشینید و مراقب وضعیت اطراف خود و سقوط احتمالی اشیاء باشید.

سایر ملاحظات در هنگام پناهگیری

 • در زمان رخداد زلزله، همواره از پنجره ها و درهای شیشه ای فاصله بگیرید؛
 • از محلهایی که امکان سقوط، واژگونی یا پرتاب وسایل دیگر (تابلوها، گلدانها و …) در آنجا وجود دارد، دور شوید؛
 • چنانچه در کلاس درس وسایل گرمایشی مانند بخاری وجود دارد، از آنها فاصله بگیرید؛
 • کنار دیوارهای حیاط، نزدیک ساختمانهای مرتفع و زیر پنجره ها، مکانهای مناسبی برای پناهگیری نیستند؛
 • از شتابزدگی، دویدن و هجوم بردن با سرعت از کلاسها به طرف راه پله ها و در خروجی باید اجتناب نمود؛

خروج اضطراری و تخلیه

بعد از اتمام زلزله، دانش آموزان باید نسبت به خروج از کلاس ها و ساختمان مدرسه اقدام نمایند. خروج صحیح و به موقع می تواند تا حد زیادی به کاهش تلفات و مصدومیت های احتمالی کمک کند. در انجام صحیح فرایند خروج اقدامات زیر می بایست مورد توجه قرار گیرد:

 • حفظ آرامش و خونسردی مربیان و دعوت دیگران به آرامش برای انجام اقدامات مناسب و خروج صحیح؛
 • بنا بر ضرورت خروج اضطراری، معلمان باید پس از برقراری آرامش بین دانش آموزان، درب کلاس را باز نموده و دانش آموزان را بر حسب اولویت به سوی راهروها و مسیرهای خروج هدایت کنند. معلم هر کلاس آخرین فردی خواهد بود که کلاس درس را ترک نموده و به بیرون ساختمان می رود؛
 • دانش آموزان می بایست در حین حرکت خود در راهرو و راه پله ها، مراقب دانش آموزان دیگر، اشیای معلق یا سقوط کرده و موانع به وجود آمده باشند و اصول ایمنی را رعایت نمایند.
 • دانش آموزان هر کلاس باید در محل هایی که از قبل برای آنها در حیاط مدرسه پیش بینی شده است ،در قسمتی از حیاط تجمع نمایند و با آرامش بر روی زمین بنشینند.
 • پس از تجمع دانش آموزان در محل های تعیین شده، معلم هر کلاس، باید دانش آموزان را سرشماری کرده و فهرست افراد غایب را به مسئولین مدرسه گزارش نماید.